Quran qarisi, Əmirəlmömininin (ə) səhabəsi, Kərbəla şəhidi – Nafə ibn Hilal

03 Nov 2017

Nafə ibni Hilal Quran qarisi olub, Əmirəl-möminin (ə) səhabələrindən idi ki, üç döyüşdə Həzrətlə (ə) bir yerdə vuruşmuşdu. Bu şücaətli və igid insan Müslim ibni Əqil şəhid olmazdan əvvəl İmam Hüseynə (ə) qoşulmaq üçün Kufəyə hərəkət edir...

Müaviyyəyə (lən) rədd cavabı verən sadiq qadın

01 Nov 2017

Bir gün MüaviyyÉ™ (lÉ™n) DÉ™məşqdÉ™ olan sarayında É™yləşmiÅŸdi. Bu saray É™vvÉ™llÉ™r Roma padÅŸahına aid olduÄŸu üçün, Ã§ox tÉ™mtÉ™raqlı vÉ™ möhtəşəm bir saray idi. HÉ™m dÉ™ bu saraydan ÅŸÉ™hÉ™rin dörd tÉ™rÉ™fini dÉ™ görmÉ™k olurdu...

İmam Hüseyn (ə) Həzrət Rüqəyyəyə (s.ə) nə dedi?

27 Oct 2017

Həzrət Rüqəyyə (s.ə) İmam Hüseynin (ə) kiçik qızı idi və o, Şəban ayında dünyaya göz açmışdır. O, şəhid olan zaman 3 yaşı var idi...

Yezid (lən) necə cəhənnəmə vasil oldu?

11 Oct 2017

İmam Hüseynin (ə) qətl edilməsinin əsil səbəbkarı lənətlik Yezid idi. Yezidin törətdiyi cinayətlərin həddi-hüdudu yoxdur. Onun bəd aqibəti haqqında çox nəzərlər vardır...

İmam Cəfər Sadiq (ə) niyə xilafəti ələ keçirmədi?

08 Aug 2017

İmam Cəfər Sadiqin (ə) həyat və fəaliyyətində maraq doğuran cəhətlərdən biri Əməvilərlə Abbasilər arasında baş verən hakimiyyət savaşında o həzrətin göstərdiyi mövqedir...

Cahil müsəlmanın Peyğəmbərə (s) qarşı casusluğu

13 Jul 2017

Hatəb ibni Əbi Tələbə Məkkədə müsəlman olmuşdu və o, Mədinəyə gəlir. Ailəsi Məkkədə qalmışdı. Qureyşin kafirləri qorxurdular ki, Həzrət Peyğəmbər (s) onlara hücum edər. Ona görə də Hətabın ailəsinin yanına gedir və ondan istəyirlər ki, Hatəbə məktub yazsınlar və vəziyyəti öyrənsinlər...

Zalım xəlifənin qəribə yuxusunun yozumu

09 Apr 2017

Mütəvəkkil (lən) tarixdə ən qəddar və qan tökən xəlifə kimi tanınmış bir insan olmuşdur. O, İmam Əli (ə) və Ali-Əli (ə) ilə sərt düşmənçilik edirdi...

Abdullah ibn Səba: mif yoxsa real şəxsiyyət?

08 Mar 2017

Şiəliyə qarşı irəli sürülən qərəzli iddialara görə, guya şiə məzhəbini Abdullah ibn Səba adlı şəxs yaratmışdır. Abdullah ibn Səbanın şəxsiyyəti barədə məlumatlar çox ziddiyyətlidir. Əksər məlum mənbələr onun Yəmən əsilli yəhudi olduğunu xəbər verir. Anası həbəşistanlı zənci olduğu üçün, ona ibnüs-sövda (qara dərilinin oğlu) deyirdilər...

Hakimiyyət tamahı Müaviyyəni (lən) necə zəlil etdi

24 Feb 2017

Müğeyrə ibni Şəbə vəzifəyə həvəsli bir insan idi və bir müddət Kufənin valisi olmuşdu. Müaviyyə (lən) onu bu vəzifədən kənarlaşdırmışdı, ancaq Müğeyrə Kufə hökumətinə böyük tamah bəslədiyi üçün bu vəziyyətdən narahat olmuşdu...

Həzrət Yəqubun (ə) Yusifdən (ə) uzaq qalmasının səbəbi

17 Feb 2017

Əbu Həmzə Somali nəql edir: “Mən Əli ibn Hüseynlə (ə) birlikdə cümə günü sübh namazını qıldım. Həzrət (ə) namazı qılandan sonra ayağa qalxdı ki, evə getsin. Mən də Həzrətlə (ə) birlikdə onun evinə getdim...