Kərbəla vaqiəsində yer alan 3 dəstə insan

24 Sep 2018

İmam Hüseyn (ə) müsibəti ilə bağlı insanları 3 dəstəyə bölmək olar...

İmam Zaman ağanın (ə.f) duası ilə dünyaya gəlmiş alim

19 Jul 2018

Şeyx Səduqun atası Əli ibni Babuye adlı möhtərəm bir insan idi. Onun uzun illər övladı olmurdu. 50 yaşına çatmasına baxmayaraq, heç bir zaman İlahi rəhmətdən ümidini kəsməmişdir. Allaha daima övlad sahibi olmaq üçün dua edərdi...

İmam Əlidən (ə) ən ağır cəzanı istəyən günahkarın aqibəti

18 Jul 2018

İmam Sadiq (ə) nəql edir ki, Əmirəl-möminin (ə) bir gün səhabələri ilə əyləşmişdi. Bir kişi gəlir və deyir: “Ey Əmirəl-möminin! Mən zina etmişəm, məni pak et (cəzalandır)!”...

Məşhur Rey müsafiri – Seyyid Əbduləzim Həsəni (ə)

05 Jul 2018

Seyyid Əbduləzim Həsəni (ə), İmam Müctəbanın (ə) dördüncü nəslindən olub, Əbul Qasim ləqəbi ilə məşhur olmuşdur.

Bir müsəlman, kafirlərin arasında qarşıdurma yaradaraq, beləcə qələbə çaldı

26 Jun 2018

Nəim ibni Məsud İslamı təzə qəbul etmiş müsəlmanlardan idi. O, Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və deyir: “Mən İslam dinini təzə qəbul etmişəm, ancaq qəbiləm bundan agah deyildir. Onların hamısı ilə dostam. Əgər icazə versəniz, münaqişəyə son vermək istəyirəm”...

İbn Abbas Müaviyyəni (lən) dəlillərlə belə məğlub etdi

07 May 2018

Müaviyyə (lən) həccə gedəndən sonra Mədinəyə qayıdır və onun kiçik küçələrində gəzməyə başlayır. Küçədən keçən zaman bir dəstə Qureyş əhlini görür ki, bir yerdə toplaşıb əyləşiblər...

Məmun niyə öz qızının İmam Cavadla (ə) evliliyində israr etdi?

30 Mar 2018

Ä°mam Cavadın (É™) 9 yaşı olmasına baxmayaraq, MÉ™mun onun malik olduÄŸu elmdÉ™n vÉ™ mÉ™rifÉ™tdÉ™n agah idi. Onu öz kontrolu altında saxlamaq Ã¼Ã§Ã¼n qızı Ãœmmil-FÉ™zllÉ™ evlÉ™nmÉ™sini istÉ™yir...

Həzrət Zəhranın (ə) mübarək məzarının yeri ilə bağlı 3 nəzər

30 Jan 2018

Həzrət Zəhra (s.ə) vəfat edən zaman İmam Əliyə (ə) buyurur ki, onu gecə dəfn etsin və qəbrinin yerini gizli saxlasın. Xanımın (s.ə) qəbrinin yerini ancaq yaxınları bilirdilər. Həzrət Zəhra (s.ə) qəbrinin yerinin gizli saxlanmasını istədiyi üçün, heç bir övladı onun yerini bəyan etməmişdir...

Suyun ortasında olan qəbir - Əbəlfəzl (ə) hərəmi

11 Jan 2018

74 yaşlı Şeyx Abbas, Həzrət Əbülfəzl-Abbas (ə) hərəminin 36 il xadimi olmuşdur. O, Həzrətin (ə) suyun ortasında yerləşən qəbri barəsində deyir: “Əvvəllər qəbrin kənarında iki bulaq var idi ki, 400 il əvvəldən burada qaynayırdı...

Peyğəmbərə (s) çatan salam

03 Dec 2017

Məaz ibni Cəməl Yəməndə Peyğəmbər (s) tərəfindən hakim təyin edilmişdi. Həzrət (s) ona Səfinə adlı nökəri ilə məktub göndərir. Səfinə Yəmənə yollanır və yolun ortasında əyləşən bir şirə rast gəlir...