Həzrət Süleymanın (ə) taxtabiti vasitəsilə bilinən vəfatı

03 Apr 2021

Heyvanlar bir çox hallarda Allahın möcüzəsi və insan üçün imtahan vasitəsi ola bilirlər. bu hallardan biri – Həzrət Süleymanın (ə) ölüm hadisəsi ilə bağlıdır...

Bir anda Quran hafizi olan dərzi

01 Apr 2021

Bəziləri həyatda baş verən möcüzələrə az inanırlar. Ancaq möcüzə kifayət qədər vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möcüzə – Allah tərəfindən olan nişanədir ki, onu peyğəmbərlərindən (ə), rəsul və hüccətlərindən başqasına verməz ki, onun vasitəsilə doğru yalandan tanınmış olsun”...

Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) ikinci əyyamının şəhadət gecəsidir

16 Jan 2021

Xanım Zəhranın (s.ə) şəhadəti ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Amma alimlər tərəfindən iki yanaşma mötəbər hesab edilir...

İmam Səccadın (ə) Kərbəladan sonra iki hədəfi

14 Sep 2020

İmam Səccadın (ə) Aşura hadisəsi zamanı iki hədəfi olmuşdur: birincisi atasının qiyamınından sonra əldə olunanları qorumaq. Çünki bu qiyamın hədəfini təhrif etmək istəyənlərin sayı az deyildi. İkincisi isə Həzrət Muhəmməd (s) dinini yaymaq idi...

Aşura vaqiəsinə səbəb olan 2 amil

11 Sep 2020

Aşura hadisəsinin baş verməsinə hansı amillər səbəb olmuşdur? Nə olmuşdur ki, İmam Əlinin (ə) hökumət etdiyi bir şəhərdə 20 ildən sonra övladlarının başları nizələrə taxılacaqdır. Kufə dindən uzaq bir yer deyildi...

Türk və qeyri ərəb kərbəla şəhidləri

07 Sep 2020

Aşura günündə Kərbəlada İmam Hüseyni (ə) müdafiə edərək şəhid olmuş səhabələrin sırasında ərəblərlə yanaşı, başqa millətlərə mənsub olan şəxslər də var idi...

İlk mərsiyə məclislərini İmamlar (ə) təşkil etmişdilər

07 Sep 2020

Seyyidüş-şühəda (ə), səhabələri, övladları və ailə üzvləri elə bir məktəb qoyub gediblər ki, əsrlər boyu bəşərin yaddaşında həkk olmuşdur. Onlar üçün bir örnək və nümunəyə çevrilmişdir...

Məhərrəm ayının 10-cu günü Kərbəlada baş vermiş hadisələr

07 Sep 2020

Hicrətin 61-ci ili Məhərrəm ayının onu Aşura günündə tarixin ən dəhşətli cinayəti məhz zəmanənin ən dəyərli insanı haqda baş verdi...

“Kərbəla”şəhidləri

07 Sep 2020

Aşura gününədək baş verən hadisələrə diqqət etdikdə görürsən ki, üz-üzə dayanan haqq keşikçiləri ilə batil qoşunları sanki MÜHÜM TAPŞIRIĞIN icrasındadırlar...

Kərbəla şəhidlərinin pak cəsədlərinin dəfn edilməsi

02 Sep 2020

Mərhum Hacı Şeyx Abbas Qummi "Nəfəsul-məhmum" əsərində yazır: “Mötəbər kitablarda İmam Hüseyn (ə) və onun tərəfdarlarının dəfn edilməsinin necəliyi bütün təfsilatı ilə qeyd edilməmişdir.”...