Həzrət Əlinin (ə) davranışlarından nümunələr

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/79/u2_ImamAli2_640X480.jpga) Həzrət Əlinin (ə) azlıqda qalan məzhəblərə münasibəti

b) Doğru yola dəvət

c) Həzrət Əlinin (ə) uşaqlarla rəftarı və şəhid övladlarına nəvazişi

d) Həzrət Əlinin (ə) cavanlarla rəftarı

e) Həzrət Əli (ə) bir ər kimi

<p align="justify">Qədir xum ilahi peygəmbərlərin ümum-dünya missiyasının davamı </p>

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/77/u2_image001.jpgHeç bir şəkk-şübhə yoxdur ki, Qədir xum zaman keçidikcə təkcə təbii bir hadisə yox, əksinə ilahi hidayətin varlıq aləmində olan nurunun parıltısıdır.

Qədir xum tarix səhnəsində baş vermiş sadə bir hadisə deyil.Əksinə, o İslam peyğəmbərinin tarix boyu gələcək millətlər üçün gətirdiyi ümum-dünya missiyasının davamıdir.

<P align=justify>Islamda elm və təhsil</P>

11 Nov 2009

Qədim dövrlərdə bu gün adi görünən elmi və texniki biliklərdən əsr-əlamət yox idi və ona görə insanların həyatının bütün sahələrində xürafat höküm sürürdü, kahinlər və cadugərlər hamıdan böyük təmirə və nüfuza malik idilər.

 

<p align="justify">Mələklərin e’tirazının səbəbləri</p>

03 Nov 2009

İndi görək mələklər niyə görə bu sözü dedilər. Yə’ni nə əsasla insanın keçmişinə bu pis işləri, fəsadı və qan tökmələri nisbət verdilər.