Tarixdə bu gün

26 Nov 2011

Arxeoloq Hovart Karter Misir fironu Tutanxamonun sarkofaqını açmışdır, (1922-ci il)

Tarixdə bu gün

21 Nov 2011

Tomas Edison rÉ™smÉ™n fonoqraf icad etdiyini açıqlayıb, (1877-ci il) Bu gün — 21 noyabr: Tomas Edison rÉ™smÉ™n fonoqraf icad etdiyini açıqlayıb, (1877-ciil)

Mübahilə günü nələr baş verdi?

18 Nov 2011

QÉ™dir-Xum gününü arxada qoyduq. Dinin kamilləşmÉ™sinin, nemÉ™tlÉ™rin tamam olmasının simvolu olan bu tarix barÉ™dÉ™ kifayÉ™t qÉ™dÉ™r danışdıq. Ä°ndi isÉ™ zilhiccÉ™ ayında olan digÉ™r  É™lamÉ™tdar tarixÉ™ nÉ™zÉ™r salaq. Bu günün adı “MübahilÉ™ günü”dür

Ibrətdolu hekayələr

14 Nov 2011

Bir nÉ™fÉ™r MÉ™dinÉ™yÉ™ gÉ™lir vÉ™ camaata deyir: “MÉ™n sizin hÉ™yatınızdan xÉ™bÉ™r verÉ™ bilÉ™rÉ™m”. Onunla É™laqÉ™dÉ™  olan insanlar öz hÉ™yatlarına aid xÉ™bÉ™rlÉ™ri soruÅŸurlar vÉ™  o, da deyir. Ancaq düz deyir. Bu mÉ™sÉ™lÉ™ni Ä°mam Kazıma (É™) bildirdilÉ™r: “İmansız vÉ™ müsÉ™lman olmayan bir ÅŸÉ™xs MÉ™dinÉ™yÉ™ gÉ™lib, insanlara hÉ™yatlarından xÉ™bÉ™r verir”.

Məşhəd ziyarəti

14 Nov 2011

"MəşhÉ™d" sözü "şühud", "hüzur" vÉ™ "ÅŸÉ™hadÉ™tgah" (ÅŸÉ™hid olunan yer) mÉ™nasındadır, vÉ™ bu "məşahid" məşhÉ™d sözünün cÉ™midir.  MəşhÉ™d vÉ™ məşahid sözlÉ™ri hicri-qÉ™mÉ™ri tÉ™qvimi ilÉ™ üçüncü yüzillikdÉ™ imamların (É™), övliyaların vÉ™ tanınmış ÅŸÉ™xslÉ™rin mÉ™zarlarına aid edilirdi

Qadınlar haqqında tarixi məlumatlar

27 Apr 2011

Gənc nəslin dini çatışma-mazlıqları və əxlaqi pozğun-luqlarının kökünü onların əqidə və düşüncə tərzlərində axtarmaq lazımdır. Bu nəslin dini düşüncə səviyyəsinə lazımınca diqqət verilmədiyindən qeyd olunan məsələ son dərəcə vacib və ehtiyac duyulan məsələlər sırasındadır.

Həzrəti Zeynəb (s.ə)

22 Apr 2011

Həzrət Zeynəb (ə) beş ilə qədər Peyğəmbərlə (s) bir zamanda yaşamışdır. Bu müddət onun Peyğəmbər (s) səhabələrindən hesab olunmasına kifayətdir və bu da bu barədə yazılmış kitablarda qeyd olunmuşdur.Bu beş il fürsət idi ki, Həzrət Zeynəb (ə) Peyğəmbərin (s) mübarək vücudundan səbr və dözüm hədisini yazsın.

Aşura qİyamının təhrİflərİ Şəhid Mürtəza Mütəhhərinin yazıları əsasında

21 Jan 2011

Ərəb dilində "təhrif" sözü "hərifə" fe"lindən qaynaqlanır və müəyyən bir şeyi izlədiyi, yaxud izləməyi lazım gələn yoldan döndərmək, kənara çıxarmaq mə"nasını bildirir.

İbrətamiz hekayətlər

21 Jan 2011

Ariflərdən biri öz şagirdi ilə birlikdə qayıqda gedirdi. Şagird nəsə ağıllı bir söz deyib ustadın xoşuna gəlmək istəyir. Bu məqsədlə xeyli fikirləşdikdən sonra qayığın dibini göstərib deyir:- İndi ölümlə aramızda cəmi bir taxta parçası qədər məsafə vardır.

İnsan simasında mələk

18 Aug 2010

Bu günlər Əhli-beyt (ə) başda olmaqla Allahın ən sevimli bəndələrinin matəm günüdür! Çünki bu günlərdə Peyğəmbər (s)-ın dünyadan köçərkən ümmətinə əmanət qoyduğu “Qəlbini” haqq yolunda şəhid etdilər. O Fatimə (s.ə.)-ı şəhid etdilər ki, Allah onunla mələkləri arasında fəxr edirdi.