Huneyn və Taif döyüşləri

24 May 2015

Məkkənin fəthindən sonra şəhər əhli dəstə-dəstə İslamı qəbul edirdi. İslamı yenicə qəbul edənlər Peyğəmbərə bey’ət edirdilər. Həzrət bir müddət Məkkədə qalıb şəhərin işlərini nizama saldı. Şəhərdə əmin-amanlıq bərqərar olduqdan sonra öz qalib ordusu ilə Mədinəyə döndü...

İslam və İslam Peyğəmbərinin (s) düşməni Əbu Süfyan

06 May 2015

Peyğəmbərin (s) besətinin əvvəlindən, o həzrətin vəfatına kimi Əbu Süfyan İslam və İslam Peyğəmbəri (s) ilə aşkar düşmənçilik etdi, Qüreyş müşriklərinə bu işdə rəhbər olub, onlara himayədarlıq etdi. O, küfrün bayrağını əlində tutaraq İslama qarşı qılınc çəkdi...

Müqəddəsata məsxərə cürəti edənlərin aqibəti

29 Apr 2015

İslam dininin əvvəllərində də Həzrət Peyğəmbərin (s) mübarək şəxsiyyətinə həqarət etməyə cəhd edən lənətliklər var idi və bu gün də söz azadlığı bəhanəsi altında Peyğəmbəri (s) və pak Əhli-beytini (ə) təhqir etməyə cürət edən uğursuzlar az deyildir ki, həmin pis aqibəlti insanların işini davam etdirirlər...

Əbul-Həsən Əli bin İbrahim bin Haşim Qumi

10 Apr 2015

Şeyx Kuleyni "əl-Kafi" kitabında 7053 hədisi birbaşa ondan və ya onun əlində olan "üsul"lardan (öncəki səhabələrin 400 civarında olan məşhur və mötəbər əlyazmaları) nəql edib...

"Quranı tarixdə dəfn etmək istəyən" nazirin ibrətli ölümü

09 Apr 2015

Türkiyədə hərf inqlabının olduğu dörvlərdə (1928-ci il) bu dəyişikliklə birlikdə Qurani Kərimi də tarixə dəfn edəcəyini deyən təhsil naziri acıncaqlı aqibətə düçar olub. İslam.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin tanınmış onkoloq həkimi mərhum Haluk Nurbaki öz xatirələrində yazıb...

Fatimeyi Zəhra (ə) paltarı Həzrət Musanın (ə) əli kimi nur saçdı!

05 Apr 2015

Səksən yəhudiyi hidayət edən Fatimeyi Zəhranın (s) paltarı oldu!

Abdullah bin Sə`d bin Əbi Sərh kimdir?

25 Feb 2015

Həzrət Məhəmməd (s) Məkkənin fəthi zamanı göstəriş verir ki, Mədinədə "Vəhy katibi" sayılan Abdullah bin Sə`d bin Əbi Sərh öldürülsün. Çünki bu şəxs bəzən ayələrinin axırını Peyğəmbərin (s) icazəsi olmadan dəyişirdi. Peyğəmbər (s) isə bunu bildikdə guya onunla razılaşırdi..."....

Həzrət Məsumənin (ə) həyatı

03 Feb 2015

201-ci hicri-qəməri ilində yəni imam Rzanın (ə) Mərvə sürgün edildiyindən bir il sonra Həzrət FatimeyiMəsumə (ə) öz qardaşları ilə birlikdə imamı və qardaşı imam Rzanı (ə) görmək və beyətini təzələmək üçünyola düşdü. Savə şəhərinə çatanda bir dəstə Əhli-beyt düşməni və Abbasi hökumətinin məmurları xanımıntərəfdarlarına hücum etdilər...

Həzrət Rüqəyyənin (s.ə) mübarək qəbrini təmir edən seyid: “Qamçının izləri hələ də xanımın üzərində qalmaqda idi...”

28 Nov 2014

“Bir gecə qızlarımdan biri oyanıb, məni çağırdı və dedi: “Ata, bu gecə Həzrət Ruqəyyəni (s.ə) yuxuda gördüm ki, mənə deyir: “Atan Seyyid Haşimə de ki, qəbrimə su çıxıbdır və bədənimi narahat edir. Qəbrimi təmir etsin””...

Xurşudbanu Natəvan

24 Nov 2014

Azərbaycanın tanınmış şairələrindən olan Xurşudbanu Natəvan 15 avqust 1832-ci ildə Şuşada anadan оlmuşdur. Xurşudbanu ailənin yeganə övladı, həm də Qarabağ xanlıqlarının sоnuncu vərəsəsi оlduğu üçün оnu sarayda « Dürrü yeкta» (Təк inci), el arasında isə «Xan qızı» çağırmışlar...