Abdullah ibn Səba: mif yoxsa real şəxsiyyət?

08 Mar 2017

Şiəliyə qarşı irəli sürülən qərəzli iddialara görə, guya şiə məzhəbini Abdullah ibn Səba adlı şəxs yaratmışdır. Abdullah ibn Səbanın şəxsiyyəti barədə məlumatlar çox ziddiyyətlidir. Əksər məlum mənbələr onun Yəmən əsilli yəhudi olduğunu xəbər verir. Anası həbəşistanlı zənci olduğu üçün, ona ibnüs-sövda (qara dərilinin oğlu) deyirdilər...

Hakimiyyət tamahı Müaviyyəni (lən) necə zəlil etdi

24 Feb 2017

Müğeyrə ibni Şəbə vəzifəyə həvəsli bir insan idi və bir müddət Kufənin valisi olmuşdu. Müaviyyə (lən) onu bu vəzifədən kənarlaşdırmışdı, ancaq Müğeyrə Kufə hökumətinə böyük tamah bəslədiyi üçün bu vəziyyətdən narahat olmuşdu...

Həzrət Yəqubun (ə) Yusifdən (ə) uzaq qalmasının səbəbi

17 Feb 2017

Əbu Həmzə Somali nəql edir: “Mən Əli ibn Hüseynlə (ə) birlikdə cümə günü sübh namazını qıldım. Həzrət (ə) namazı qılandan sonra ayağa qalxdı ki, evə getsin. Mən də Həzrətlə (ə) birlikdə onun evinə getdim...

Bir yəhudinin Peyğəmbər (s.ə)-ə verdiyi suallar və aldığı cavablar

30 Jan 2017

Əli (ə) buyurur ki, bir yəhudi peyğəmbərin yanına gələrək dedi: Ya Məhəmməd, güman edirəm ki, sən Allahın rəsulusan. Musa ibni İmrana vəhy gəldiyi kimi sənə də vəhy gəlir...

Nadir şahın İmam Əlinin (ə) hərəminə bağışladığı qızıl tac

14 Dec 2016

RÉ™biül-É™vvÉ™l ayının 17-dÉ™ Ä°slam PeyÄŸÉ™mbÉ™rinin (s) mövlud günündÉ™ hÉ™rÉ™mÉ™ qaytarılan qızıl tacın  günbÉ™zin üzÉ™rinÉ™ yerləşdirilmÉ™si mÉ™rasimi keçirilÉ™cÉ™k.Qeyd edÉ™k ki, Nadir ÅŸah tÉ™qribÉ™n 280 il öncÉ™ Hindistanı fÉ™th etdikdÉ™n sonra öz nÉ™zrini yerinÉ™ yetirmÉ™k üçün Ä°raqa sÉ™fÉ™r edir vÉ™ müqÉ™ddÉ™s hÉ™rÉ™mlÉ™ri ziyarÉ™t edir...

Qeyri-ərəb mənşəli Kərbəla şəhidləri

30 Nov 2016

Aşura günündə Kərbəlada Imam Hüseyni (ə) müdafiə edərək şəhid olmuş səhabələrin sırasında ərəblərlə yanaşı, başqa millətlərə mənsub olan şəxslər də var idi. Demək olar ki, bütün böyük ərəb qəbilələrinin təmsil olunduğu bu azsaylı dəstənin tərkibində türk, həbəş və fars mənşəli şəxsiyyətlərin də olması tarix kitablarında qeyd edilib...

Roma səfiri və Yezid (lən)

25 Nov 2016

Roma səfirinin yanındakı şəxs nəql edir: “O zaman ki, Şama daxil olduq, bütün çıraqlar yanırdı. Evlərin üzəri həddən artıq çox bəzənmişdi. Ərəblərin xəlifəsi taxtında əyləşmişdi və qarşısında da zərli sinidə bir şey var idi. Hər kəsin əlində badə var idi və xəlifənin badəsi ilə toqquşdurub içirdilər...

İmam Əli (ə) və Həzrət Fatimənin izdivaci necə olub?

10 Nov 2016

Əli (ə) Allahın əmri və islamın gözəl qanununa əsasən gəncliyinin tufanlı dövründə öz həyat gəmisinə sakitlik və aramlıq bəxş etmək qərarına gəlir. Amma onun kimi bir şəxsiyyət həyat yoldaşı seçərkən heç vaxt nisbi və müvəqqəti bir rahatlıqla kifayətlənərək, həyatının başqa üfüqlərini nəzərindən yayındıra bilməzdi...

Bu gündən səfər ayı başlayır

02 Nov 2016

Səfər (sifr) boşluq deməkdir. Belə ki Məhərrəm ayında müharibə etməkdən çəkinən ərəb tayfaları bu gündən başlayaraq münaqişələrinə başlayardılar...

İmam Hüseynin (ə) katibi Əsləm ibn Əmr necə şəhid oldu?

22 Oct 2016

Əsləm ibn Əmr İmam Hüseynin (ə) qardaşı İmam Həsənin (ə) şəhadətindən sonra xidmətə götürdüyü insandır. İmam Hüseyn (ə) onu İmam Səccada (ə) bağışladı...