Quranda fürui din ayələri (3)

22 Apr 2011

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).

Quranda fürui din ayələri (2)

09 Mar 2011

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).

Rəngli dünyamız

19 Jan 2011

Yaşadığımız dünya həyatının rəngli və müxtəlif olduğu hamı üçün aydındır. Gecə gündüzün bir-birilərini əvəzləməsi, yaz, yay, payız və qış fəsillərini bir birilərinin ardınca nizamlı şəkildə yetişmələri...

Quranda fürui din ayələri (1)

19 Jan 2011

Qurani Kərimin möcüzələrindən biri budur ki, onun hər bir kəlməsinin çoxlu mənaları var.Ona görə də Quranı həm tərcümə və həm də təfsir edirlər. Tərcümə Quran ayələrinin bir-bir ərəb dilindən hər hansı bir dilə çevrilməsinə deyilir.

İslam dinində risalət, imamət və vilayət

04 Aug 2010

Ümumilikdə insanın yaradılı-şından məqsəd Allaha ibadət etməkdir. Allah-taala insanı, onun ətrafında olanları Ona layiq olan şəkildə ibadət etmək üçün yaratmışdır.

Allah-taala Qurani-kərimin Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində buyurur:

«Cin və insanları yalnız Mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam.»

FƏRDİ VƏ İCTİMAİ BƏLALARIN SƏBƏBİ NƏDİR?

05 Apr 2010

Adətən bəzi müsəlmanları belə bir sual düşündürür ki, əgər biz müsəlman və möminlər Allahın sevimli bəndələriyiksə, bəs nə üçün həyatda müxtəlif çətinliklərlə üzləşir və cürbəcür acı hadisələrlə qarşılaşırıq? Görəsən Allah-taala, bizə kafir və dinsizlər qədər də nəzər salmır?

Həyatın sonuna hazır olaq

05 Mar 2010

HÉ™zrÉ™t  Əli (É™)  övladları vÉ™ bütün müsÉ™lmanlara vÉ™siyyÉ™tinin davamında dünyaının fani olması vÉ™ MÉ™ada (ölümdÉ™n sonrakı hÉ™yatıa) inamın insan hÉ™yatındakı tÉ™siri haqda buyurmuÅŸdur. Bu haqda ötÉ™n mÉ™qalÉ™mizdÉ™ danışdıq.

AXİRƏT ALƏMİNİN İSBAT OLUNMASI

04 Mar 2010

Bir çox digər dini əsaslar kimi, Axirət aləmini də iki yolla isbat etmək olar ki, onlardan biri ağıl, digəri isə ayə və rəvayətlərdən ibarətdir.

Allah-taalanı tanımağın tərbiyədə rolu

02 Mar 2010

Əziz müsəlman bacı və qardaşlar Həzrəti Əli (ə) ın öz oğlu İmam Həsən (ə)-a yazdığı məktubun bir neçə hissəsinə işarə etmişik. İndi isə o məktubun davmını nəzərinizə çatdırırıq.

«Möminlər hələ yenicə tanıdıqları bir insanla niyə çox maraq və sevgi ilə rəftar edirlər?»

02 Mar 2010

Sevgi zorakılıqla əldə edilən və başqa fiziki hərəkətlər kimi insanın iradəsi ilə meydana gələn bir hiss deyil. Bu hiss yalnız Allahın onu insanın qəlbinə yerləşdirməsi ilə yaranır.