Bərzəx aləmi Qiyamətədək gediləsi çətin bir yoldur

29 Jun 2020

Quran ayələrinə görə, İslam dininin əsas məsələlərindən biri olan "Bərzəx" aləmi və ruhların axirət bədəni ilə burada yaşaması doğru bir inancdır...

Allah həm yaxındır, həm uzaq. Necə?

25 Dec 2019

Qurani-KÉ™rimdÉ™ Uca Allah barÉ™sindÉ™ iki cür ayÉ™lÉ™r vardır. Bu ayÉ™lÉ™rin birindÉ™ buyurulur: â€œBudur sizin RÉ™bbiniz olan Allah! Ondan baÅŸqa bir mÉ™bud yoxdur. HÉ™r bir ÅŸeyin yaradanıdır. Buna görÉ™ dÉ™ yalnız Ona ibadÉ™t edin. O, hÉ™r bir ÅŸeyin qoruyanı, tÉ™dbirini tökÉ™n vÉ™ ixtiyar sahibidir”. (“Ənam” 102)...

İlahi qəza və qədər barədə İmam Əlinin (ə) izahı

21 Dec 2019

İmam Hadi (ə) Əhvaz əhlinə yazdığı məktubda buyurmuşdur: “Əmirəl-möminindən (ə) nəql edilir ki, Siffeyn döyüşündən qayıdandan sonra bir kişi Həzrətdən (ə) soruşur: “Ya Əmirəl-möminin! Bizə Şam əhli ilə döyüşündən xəbər ver...

Can verən insanın ölən zaman gördüyü 5 şey

21 Dec 2019

Can verən insan ölüm yaxınlaşan ana yaxın dünyada görmədiklərini müşahidə etməyə başlayar. Ona görə də bu zamana müayinə deyirlər. Can verən insanın qeyb gözü açılar və mələkut aləmini sirləri onun üçün aşkar olar...

Əmr – Ona məxsusdur. Söhbət hansı əmrdən gedir?

07 Nov 2019

“(Sonsuz fÉ™zada) Onun É™mrinÉ™ ram vÉ™ tÉ™slim olan gecÉ™ni, Ayı vÉ™ ulduzları yaratdı. Bil ki, yaradılış vÉ™ (bütün yaradılmışlara É™n tÉ™sirli) É™mr – Ona mÉ™xsusdur. AlÉ™mlÉ™rin RÉ™bbi olan Allah sabit, É™bÉ™di vÉ™ çox bÉ™rÉ™kÉ™tlidir”. (“Əraf” 54)...

Hər peyğəmbər (ə) öz davamçılarına şəfaət verəcəkdir

26 Feb 2019

Hədislərimiz buyurur ki, Qiyamət günü hər peyğəmbər (ə) öz məbus olduğu qövmə şəfaət verəcəkdir. Onların şəfaəti hansı vəziyyətə aiddir?...

İnsanın fitrətində günah yoxdur

26 Feb 2019

Allah insan fitrətinə ədaləti istəmək, haqqa can atmaq, insaf, mərdlik, dostluq, mərhəmət, Allaha pərəstiş etmək, yaxşılığa və fəzilətə meyil etmək və bir çox belə müsbət keyfiyyətlər qoymuşdur...

Behiştdə evlənməklə dünyada evlənməyin fərqi

21 Feb 2019

“Behiştdə də saraylar və vəzifələr vardır, ancaq dünyada olduğu kimi deyildir. Orada ləzzət daha çoxdur. Allah möminlər üçün nələri hazır etmişdir. Səbəbsiz deyildir ki, dualarda bu cür deyilir: “Allahım! Hurini mənimlə evləndir”...

Qiyamətin 50 dayanacağı

18 Feb 2019

Əbu HÉ™mzÉ™ Somali duasında QiyamÉ™tin dayanacaqlarına iÅŸarÉ™ edilmiÅŸdir. O zaman ki, bütün bÉ™ndÉ™lÉ™r, o cümlÉ™dÉ™n möminlÉ™r vÉ™ muxlis bÉ™ndÉ™lÉ™r QiyamÉ™tdÉ™ hazır olacaqlar, gÉ™rÉ™k bÉ™zi dayanacaqları keçsinlÉ™r ki, mÉ™qsÉ™dlÉ™rinÉ™ çata bilsinlÉ™r...

Əhmədiyyə və ya Qadiyanilik Təriqəti

07 Feb 2019

TÉ™riqÉ™tin É™sası 23 mart 1889-cu ildÉ™ MirzÉ™ Qulam ƏhmÉ™d Qadiyani tÉ™rÉ™findÉ™n qoyulmuÅŸdur. TÉ™riqÉ™tin É™sas vÉ™zifÉ™si kimi o, Ä°slamın ilkin formasının tÉ™bliÄŸini qarşıya qoysa da, hazırda Ä°slam alimlÉ™ri bu hÉ™rÉ™katı Ä°slamdan kÉ™nar dini cÉ™rÉ™yan hesab edirlÉ™r...