İslam dinində risalət, imamət və vilayət

04 Aug 2010

Ümumilikdə insanın yaradılı-şından məqsəd Allaha ibadət etməkdir. Allah-taala insanı, onun ətrafında olanları Ona layiq olan şəkildə ibadət etmək üçün yaratmışdır.

Allah-taala Qurani-kərimin Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində buyurur:

«Cin və insanları yalnız Mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam.»

FƏRDİ VƏ İCTİMAİ BƏLALARIN SƏBƏBİ NƏDİR?

05 Apr 2010

Adətən bəzi müsəlmanları belə bir sual düşündürür ki, əgər biz müsəlman və möminlər Allahın sevimli bəndələriyiksə, bəs nə üçün həyatda müxtəlif çətinliklərlə üzləşir və cürbəcür acı hadisələrlə qarşılaşırıq? Görəsən Allah-taala, bizə kafir və dinsizlər qədər də nəzər salmır?

Həyatın sonuna hazır olaq

05 Mar 2010

HÉ™zrÉ™t  Əli (É™)  övladları vÉ™ bütün müsÉ™lmanlara vÉ™siyyÉ™tinin davamında dünyaının fani olması vÉ™ MÉ™ada (ölümdÉ™n sonrakı hÉ™yatıa) inamın insan hÉ™yatındakı tÉ™siri haqda buyurmuÅŸdur. Bu haqda ötÉ™n mÉ™qalÉ™mizdÉ™ danışdıq.

AXİRƏT ALƏMİNİN İSBAT OLUNMASI

04 Mar 2010

Bir çox digər dini əsaslar kimi, Axirət aləmini də iki yolla isbat etmək olar ki, onlardan biri ağıl, digəri isə ayə və rəvayətlərdən ibarətdir.

Allah-taalanı tanımağın tərbiyədə rolu

02 Mar 2010

Əziz müsəlman bacı və qardaşlar Həzrəti Əli (ə) ın öz oğlu İmam Həsən (ə)-a yazdığı məktubun bir neçə hissəsinə işarə etmişik. İndi isə o məktubun davmını nəzərinizə çatdırırıq.

«Möminlər hələ yenicə tanıdıqları bir insanla niyə çox maraq və sevgi ilə rəftar edirlər?»

02 Mar 2010

Sevgi zorakılıqla əldə edilən və başqa fiziki hərəkətlər kimi insanın iradəsi ilə meydana gələn bir hiss deyil. Bu hiss yalnız Allahın onu insanın qəlbinə yerləşdirməsi ilə yaranır.

İmam Məhdi (ə)-ın zühurunun əlamətləri

25 Feb 2010

1-Dəççalın meydana çıxması: O məl`un Allahlıq iddiası edəçəkdir. Onun gəlişindən sonra dünyada çoxlu qanlar töküləçək, fitnə-fəsad yaranaçaqdır. Hədislərdən mə`lum olduğu kimi, onun gözünün biri silinmişdir və sol gözü alnının ortasındadır.

İmanın əsasları

24 Feb 2010

Qurani-Kərim nəzərincə imansız əməl faydasızdır. Bir şəxs Allaha, qiyamətə, peyğəmbərlik və imamətə inanmazsa təkcə yaxşı işləri hesabına axirət səadətinə qovuşa bilməz.

Dünya həyatı əslində çox qısadır

24 Feb 2010

Ä°nsanların  böyük  É™ksÉ™riyyÉ™ti  dünyaya  heç  vaxt  ölmÉ™yÉ™cÉ™klÉ™rmiÅŸ  kimi   baÄŸlıdırlar  vÉ™  buna  görÉ™  din  É™xlaqını yaÅŸamaqdan,  axirÉ™t hÉ™yatını  vÉ™  ölümü  düşünmÉ™kdÉ™n  qaçarlar. 

Kabus

24 Feb 2010

İnsanlar yalnız Qiyamət dünü (dünya məhv olunduğu zaman) Kainatın bəlli yerində yaradılan Cənnət və Cəhənnəmə göndəriləcək. İslama görə, ölən bir insan Cənnət və ya Cəhənnəmə getmir, sadəcə olaraq qəbir evinə köçur.