Qiyamət günü yer şəhadət verəcəkdir

13 Jan 2021

Bir gün gələcəkdir ki, yer üzü həml etdiklərini tökəcək və gördüklərini danışacaqdır. Qiyamət günü kafirləri və münafiqləri təəccübləndirəcəkdir...

Bütün millətlərin Qiyaməti bir gündə olacaqmı?

14 Nov 2020

Quranda ayələr vardır ki, bütün millətlərin Qiyamətinin bir gündə olacağına dəlalət edir...


Qeyri-müsəlmanların Axirət dünyası

14 Oct 2020

Bütün müsÉ™lman alimlÉ™ri yekdilliklÉ™ islam dinindÉ™n Ã¶ncÉ™ gÉ™lmiÅŸ ilahi dinlÉ™rini qÉ™bul edir vÉ™ zÉ™manÉ™lÉ™rinin dini göstÉ™riÅŸlÉ™rinÉ™ É™mÉ™l edÉ™n insanları cÉ™nnÉ™t É™hli sayırlar...

Ədn cənnəti behiştin hansı hissəsində yerləşir?

14 Oct 2020

Ədn cənnəti behişt bağlarındandır ki, Həzrət Peyğəmbər (s) və onun ixlaslı davamçıları orada məskun olacaqlar. Hər kəsin bu bağda yaşamasına ləyaqəti çatmaz...

Behiştin ən ali məqamı necə adlanır?

30 Sep 2020

Firdovs – behiştin ən üstün mənzilgahıdır. Quran ayələri buyurur ki, Firdovs – imanlı və saleh insanların məkanıdır...

Rəhbərin şəfaəti və bağışlanma şəfaəti. Doğru olan və səhv şəfaət – Ustad Şəhid Mütəhhərinin nəzəri

27 Sep 2020

Şəhid Mütəhhəri buyurur: “Şəfaətin bir neçə dəstəsi vardır ki, onların bəziləri yanlış və zalımcasınadır, bəziləri isə doğru və adilcəsinədir. Allah dərgahında məhz belə şəfaət mövcud olacaqdır...

Əmr-bil-məruf və nəhy-ənil-münkərin mərhələləri necə olmalıdır?

23 Sep 2020

Din alimlərinin nəzərinə görə, Əmr-bil-məruf (Yaxşılığa dəvət etmək) və Nəhy-ənil-münkər (Pis işlərdən çəkindirmək) -in dörd mərhələsi vardır ki, Məsumların (ə) sünnəsində müşahidə edilmişdir...

Qiyamət günü Məsumların (ə) şəfaətindən bəhrə aparmaq üçün buna diqqət etməli

05 Sep 2020

Ayətullah Müctəhidi Tehrani buyurur ki, Qiyamət günü bizdən soruşulacaq ilk şey – namazdır. Hədislərimiz buyurur ki, namaz – dinin sütunudur. Əgər namaz qəbul olarsa, başqa əməllər də qəbul olacaqdır. Əgər namaz rədd olarsa, başqa əməllər də qəbul olmayacaqdır...


Qurani-Kərimdə rəcət barədə yazılıbmı?

17 Aug 2020

Rəcət o mövzulardandır ki, möminin əqidə əsaslarındandır. Rəcətin dini mənası odur ki, İmam Zaman ağa (ə.f) zühur edən zaman möminlər və kafirlər yenidən dirilərək, bu dünyaya qayıdacaqlar...

Rəcət nədir? Nə üçün rəcətə inanmaq Əhli-Beyt (ə) yolçusunun əqidəsidir?

10 Aug 2020

Ola bilsin ki, bÉ™zilÉ™rimiz rÉ™cÉ™t ilÉ™ tanış deyilik. Ona görÉ™ dÉ™ bu bÉ™hsi Ä°mam SadiqdÉ™n (É™) gÉ™lÉ™n bir hÉ™dislÉ™ baÅŸlasaq daha yaxşı olar. Əziz Ä°mamımız (É™) buyurur: â€œRÉ™cÉ™t (qayıdış) haqdır vÉ™ hÉ™r kÉ™s ki, ona inanmır, biz Əhli-BeytdÉ™n (É™) deyildir”...