Qurani-Kərim, bütün səmavi kitabları və ilahi peyğəmbərləri (s)təsdiq edir

02 Feb 2010


Bu məqaləni hazırlamaqda məqsədimiz digər dinlərə hörmətsizlik əsla deyil. Məqsədimiz sadəcə və sadəcə Haqqı söyləmək bilməyən insanlara da bəyan etməkdir.  Uca Allaha şərik (nəüzü billah) qoşanlar üçün bir cavab və bir başa İncildən alınmış materiallarla, apardığımız araşdırmalardan sonra əldə etdiyimiz dəlilləri sizə təqdim edirik.

İmam Hüseyn(ə) qanının məsulİyyətİ

16 Dec 2009

Bu günləri bu qədər nahaq tökülən qanlara görəsən cavab verən tapılacaqmı? Nəinki bu günləri, ilk qatil olan öz doğma qardaş qanına əllərini batıran Qabil Habilin cinayətinə qiyamət günü cavab verməyə məcburdur.

İmam Hüseyn(ə) Qurani- kərimin ayələrində

16 Dec 2009

Hamıya məlumdur ki, İmam Hüseyn (ə) İslam dünyasının ən əzəmətli və dəyərli simalarından biri olaraq, daim müsəlmanların və həmçinin qeyri-müsəlmanların diqqət mərkəzində olmuşdur.

 

<P align=justify>MƏNƏVİ İSLAHAT AYLARI</P>

05 Nov 2009

images/articles/2009_11/71/u2_01.jpgRəcəb ayı

Rəcəb ay hicri-qəməri ayla-rının yeddincisi və haram ayların dördüncüsüdür. Bu ay İlahi rəhmətin yağan ayıdır. Bu ay bərəkətli və müqəddəs aydır. Hətta cahiliyyət dövrünün ərəbləri də bu aya ehtiram edib, bu ayda müharibə etməz və qan tökməzmişlər.

Qurani-kərim əbədi bir kitabdır

22 Sep 2009


http://www.iman.ge/images/qoran.jpgAllah-təala ət-Tariq surəsinin 13-14-cь ayələrində buyurur: “Bu (Qur’an haqla nahaqı) ayırd edən kəlamdır! O, oyun-oyuncaq (əyləncə) deyildir!”
Qeyd etmək lazımdır ki, e’tiqad prinsiplərini цzьndə birləşdirən əqidə inamı tam bir həqiqətdir. Əxlaqi normalara və əməli qanunlara gəldikdə isə, bьtьn bunlar bu dəyişməz həqiqətlərin məhslu kimi ortaya зıxır.