Ana südü

03 Mar 2010

«Biz insana ata – anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Anası onu bətnində çox zəif bir halda daşımışdı.(Uşağın süddən) kəsilməsi isə iki il ərzində olur. (Biz insana buyurduq:) «Mənə və ata – anana şükür et. Axır dönüş Mənədir!» («Loğman», 31/14)

Ədəbi Möcüzə bəşəriyyıtin hidayət kitabı: Qurani-Kərim

02 Mar 2010

Qurani-Kərim səmavi kitab və Məhəmməd Peygəmbərin (s) əbədi möcüzəsidir. Allah-taala tərəfindən Həzrət Məhəmmədə (s) nazil olan bu möhtəşəm yazılı abidə İslam Peyğəmbərinin həm kitabı, həm də möcüzələrinin nişanəsidir.

Quranda Azərbaycan

02 Mar 2010

«Qurani- Kərimdə» 114 surə, 6236 ayədən ibarət olan sonuncu səmavi kitabdır. Bu kitabda mövcud olan ayələrin bir coxu üstündən 14 əsr keçməsinə baxmayaraq hələ də tam mənası ilə açıqlanmayıb. Buna çoxlu sayda misallar göstərib yazını uzatmaq istəmirəm. Ancaq onu qeyd edim ki, «Qurani-Kərim»-də quru və yaş, o cümlədən bunlar arasında olan hər şey haqqında məlumat var.

Təyyarənin, internetin kəşfi, insanın bioloji olaraq necə yaranması və s.

 

 

BİSMİLLAHIN TƏFSİRİ

02 Mar 2010

Allah TÉ™barÉ™k vÉ™ TÉ™ala, vÉ™hy mÉ™lÉ™yi, HÉ™zrÉ™t CÉ™brail (É™.s)-ın vasitÉ™si ilÉ™ mÉ™xluqatın É™fzÉ™li vÉ™ əşrÉ™fi olan HÉ™zÉ™rt MuhÉ™mmÉ™d ibn Əbdullaha (s) müqÉ™ddÉ™s bir ayÉ™ göndÉ™rÉ™rÉ™k, buyurdu:  «Bismillahir-RÉ™hmanir-RÉ™him.» (YÉ™ni, RÉ™hman vÉ™ RÉ™him olan Allahın adi ilÉ™.)

Təqvanın əhəmiyyəti

24 Feb 2010

HÉ™zrÉ™t  ƏmirÉ™lmöminin  Əli (É™)  «NÉ™hcül - bÉ™lağə»  kitabının  müxtÉ™lif xütbÉ™lÉ™r  vÉ™  kÉ™lamlarında   tÉ™qva  mövzusuna   toxunub,    tÉ™qvanın  tÉ™sir  nÉ™ticÉ™lÉ™rinÉ™   iÅŸarÉ™  edib vÉ™  müsÉ™lmanları  tÉ™qvalı  olmaÄŸa  çağırıb

Qərb dünyasında əxlaq

18 Feb 2010

ƏslindÉ™ qÉ™rblilÉ™rin yaÅŸayışı müasir  texnika ilÉ™ baÄŸlı olan ruhsuz vÉ™ hÉ™rarÉ™tsiz bir hÉ™yata çevrilmiÅŸdir. MÉ™nÉ™vi dÉ™yÉ™rlÉ™r vÉ™ É™xlaqi mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rin çoxu unudulmuÅŸ, ruhi hÉ™yat gerçəkliklÉ™rinÉ™ diqqÉ™t xeyli azalmışdır.

Qonaqpərvərlik

16 Feb 2010

Həzrət İbrahimin(ə) Allahla dost və xəlil olmasının səbəblərindən biri də budur ki, onun evinə kim gəlsəydi, həmin şəxs üçün qonaqlıq edərdi.

Möminsən yoxsa müsəlman?

16 Feb 2010

“Mömin” sözü “əmənə” kökündən törəmiş, lüğətdə “inanmaq” “əmin olmaq” anlamına gəlir. Şəriətdə isə Allaha və Onun dininə inanan və itaət edən anlamına gəlir. Bu baxımnan demək olar ki, “müslim” və “mumin” istilahii (şəriətdə) əsasən sinonim kəlmələr kimi yer almaqdadır.

Təkamül hipotezi və Quran

02 Feb 2010

    DiqqÉ™tinizÉ™ çatdıraq ki, bu ayÉ™ haqqında dörd ehtimal mövcuddur (Ä°nsanın nütfÉ™dÉ™n yaranması, ibtidai varlıqların sudan baÅŸlanğıc alması, canlı varlıqların É™sasÉ™n, sudan təşkil olunmaları vÉ™ dünyanın ilkin maddÉ™sinin suyabÉ™nzÉ™r maye olması).

Şükr və onun həqİqətİ

02 Feb 2010

Şükr nədir? Müasir cəmiyyətimiz bu sualla qarşılaşdıqda cavabında bеlə buyururlar: "Allaha onun nеmətləri qarşısında şükr еtmək." Bu cavab doğru cavabdır, amma zahiri mənanı ifadə еdir.