Təqvanın əhəmiyyəti

24 Feb 2010

HÉ™zrÉ™t  ƏmirÉ™lmöminin  Əli (É™)  «NÉ™hcül - bÉ™lağə»  kitabının  müxtÉ™lif xütbÉ™lÉ™r  vÉ™  kÉ™lamlarında   tÉ™qva  mövzusuna   toxunub,    tÉ™qvanın  tÉ™sir  nÉ™ticÉ™lÉ™rinÉ™   iÅŸarÉ™  edib vÉ™  müsÉ™lmanları  tÉ™qvalı  olmaÄŸa  çağırıb

Qərb dünyasında əxlaq

18 Feb 2010

ƏslindÉ™ qÉ™rblilÉ™rin yaÅŸayışı müasir  texnika ilÉ™ baÄŸlı olan ruhsuz vÉ™ hÉ™rarÉ™tsiz bir hÉ™yata çevrilmiÅŸdir. MÉ™nÉ™vi dÉ™yÉ™rlÉ™r vÉ™ É™xlaqi mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rin çoxu unudulmuÅŸ, ruhi hÉ™yat gerçəkliklÉ™rinÉ™ diqqÉ™t xeyli azalmışdır.

Qonaqpərvərlik

16 Feb 2010

Həzrət İbrahimin(ə) Allahla dost və xəlil olmasının səbəblərindən biri də budur ki, onun evinə kim gəlsəydi, həmin şəxs üçün qonaqlıq edərdi.

Möminsən yoxsa müsəlman?

16 Feb 2010

“Mömin” sözü “əmənə” kökündən törəmiş, lüğətdə “inanmaq” “əmin olmaq” anlamına gəlir. Şəriətdə isə Allaha və Onun dininə inanan və itaət edən anlamına gəlir. Bu baxımnan demək olar ki, “müslim” və “mumin” istilahii (şəriətdə) əsasən sinonim kəlmələr kimi yer almaqdadır.

Təkamül hipotezi və Quran

02 Feb 2010

    DiqqÉ™tinizÉ™ çatdıraq ki, bu ayÉ™ haqqında dörd ehtimal mövcuddur (Ä°nsanın nütfÉ™dÉ™n yaranması, ibtidai varlıqların sudan baÅŸlanğıc alması, canlı varlıqların É™sasÉ™n, sudan təşkil olunmaları vÉ™ dünyanın ilkin maddÉ™sinin suyabÉ™nzÉ™r maye olması).

Şükr və onun həqİqətİ

02 Feb 2010

Şükr nədir? Müasir cəmiyyətimiz bu sualla qarşılaşdıqda cavabında bеlə buyururlar: "Allaha onun nеmətləri qarşısında şükr еtmək." Bu cavab doğru cavabdır, amma zahiri mənanı ifadə еdir.

Qurani-Kərim, bütün səmavi kitabları və ilahi peyğəmbərləri (s)təsdiq edir

02 Feb 2010


Bu məqaləni hazırlamaqda məqsədimiz digər dinlərə hörmətsizlik əsla deyil. Məqsədimiz sadəcə və sadəcə Haqqı söyləmək bilməyən insanlara da bəyan etməkdir.  Uca Allaha şərik (nəüzü billah) qoşanlar üçün bir cavab və bir başa İncildən alınmış materiallarla, apardığımız araşdırmalardan sonra əldə etdiyimiz dəlilləri sizə təqdim edirik.

İmam Hüseyn(ə) qanının məsulİyyətİ

16 Dec 2009

Bu günləri bu qədər nahaq tökülən qanlara görəsən cavab verən tapılacaqmı? Nəinki bu günləri, ilk qatil olan öz doğma qardaş qanına əllərini batıran Qabil Habilin cinayətinə qiyamət günü cavab verməyə məcburdur.

İmam Hüseyn(ə) Qurani- kərimin ayələrində

16 Dec 2009

Hamıya məlumdur ki, İmam Hüseyn (ə) İslam dünyasının ən əzəmətli və dəyərli simalarından biri olaraq, daim müsəlmanların və həmçinin qeyri-müsəlmanların diqqət mərkəzində olmuşdur.

 

<P align=justify>MƏNƏVİ İSLAHAT AYLARI</P>

05 Nov 2009

images/articles/2009_11/71/u2_01.jpgRəcəb ayı

Rəcəb ay hicri-qəməri ayla-rının yeddincisi və haram ayların dördüncüsüdür. Bu ay İlahi rəhmətin yağan ayıdır. Bu ay bərəkətli və müqəddəs aydır. Hətta cahiliyyət dövrünün ərəbləri də bu aya ehtiram edib, bu ayda müharibə etməz və qan tökməzmişlər.