Allah gələcəkdə bir dəstəni gətirəcəkdir ki, onlar Allahı, Allah da onları sevər

29 Mar 2010

Addım başı qarşılaşdığımız fikirləri nəzərinə çatdırıram. Çox tez-tez eşidirik «Allahı tanı, yaxşılıq et, namaz qılmasan da olar». «Allahı bizdə sevirik, amma namaz qılmırıq, hicab örtmürük pis adamıq?

GÜNAHDAN ÇƏKİNMƏK VƏ ALLAHA İTAƏT

29 Mar 2010

Mövzunun davamında hacı İlqar bildirdi ki, itaət - qurbi-İlahiyə, Allaha son dərəcədə yaxın olmağa aparan ən qısa və səmərəli yoldur.

İLAHİ AŞİQ OLMAĞIN YOLU

28 Mar 2010

Əgər mübarək mətnlərə nəzər salsaq, görərik ki, istər Allah Kitabında, istər Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytin (ə) çatdırışlarında ən diqqətçəkən və mahiyyətinə varılması tövsiyə olunan mövzulardan biri - məhz hikmətli söz, hikmətli nəsihətdir.

Quran vÉ™ elm

17 Mar 2010

Bu məqalə müqəddəs dinimizin əsas mənbəyi olan Qurani-Kərimin elm və ondan irəli gələn inkişaf və tərəqqi barəsində olan mövqeyini açıqlayır.

Sözgəzdirmək böyük günahlardandır

17 Mar 2010

Həzrət Əli (ə) buyurur: «Qəbr əzabı söz gəzdirmək, yalan və qeybət üçündür». «Qəbr əzabı sözgəzdirən üçündür».

Biz insana ata-anasina yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik...

16 Mar 2010

Ata-anaya yaxşılığın və onlarla xoş davranmanın İslamda xüsusi bir yeri vardır. Allah-Təala Qurani-Kərimdə ata-anaya yaxşılıq etməyi və onlara qarşı hörmətlə davranmağı təkidlə tövsiyə etmişdir.

Quran və İmamət

16 Mar 2010

Quran, bu böyük sÉ™mavi kitab hÉ™r ÅŸeyi aydın ÅŸÉ™kildÉ™ açıqlamış, hÉ™tta imamÉ™t mÉ™sÉ™lÉ™sindÉ™n dÉ™ yan keçmÉ™miÅŸ, bu mÉ™sÉ™lÉ™ni  müxtÉ™lif yöndÉ™n araÅŸdırmışdır.

Peyğəmbərin (s) əxlaqı insanığa nümunədir

16 Mar 2010

«MÉ™n É™xlaqi gözÉ™lliklÉ™ri tamamlamaq üçün  göndÉ™rilmiÅŸÉ™m» HÉ™zrÉ™t MÉ™hÉ™mmÉ™d PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s)  Biz bu mÉ™qalÉ™mizdÉ™ HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™rin (s) gözÉ™l É™xlaqından nümunÉ™lÉ™r gÉ™tirib, Qurani-kÉ™rimdÉ™n ayÉ™lÉ™rlÉ™ onun É™xlaqi xüsusiyyÉ™tlÉ™rini tÉ™sdiqlÉ™yÉ™cÉ™yik.  ÖyrÉ™nÉ™cÉ™yik ki, bəşəriyyÉ™tin É™n kamili olan, insanların É™n ÅŸÉ™rÉ™flisi hansı ÅŸÉ™xsiyyÉ™tÉ™ malik idi.  

Valideynə hörmət

09 Mar 2010

Ata-anaya  yaxşılıq  edib,  haqlarını yerinə yetirmək  vacib,  bunun  əksi  isə  haramdır.  Bu  mövzu  barədə  bir  çox  Quran   ayələri  və  hədislər  mövcuddur.  Bir  ayəni  diqqətinizə  çatdıraq: « Sənin  Allahın  belə  hökm  etdi:  «Ondan  başqasına  sitayiş etməyin  və  öz  ata-ananıza  yaxşılıq  edin...

Nizam intizamın və vaxtların bölünməsi

09 Mar 2010

Hər bir işin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər bir işə müəyyən olunmuş bir vaxt təyin olunmazsa, nizam-intizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız maddi və ötəri dünyadır.