Eyib tutmaq yox, özünü eyiblərdən təmizləmək lazımdır

11 Jun 2010

“Möminlər arasında (onları nüfuzdan, hörmətdən salmaq məqsədilə) pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. (Hamının əməlini, yayılan şayiələrin, atılan böhtanların doğru olub-olmadığını) ancaq Allah bilir, siz bilməzsiniz!” («Nur»-19).

XƏSTƏLƏRƏ BAŞ ÇƏKMƏK

10 Jun 2010

Əxlaqi incəlik və dəyərlərdən biri də xəstələri yoxlamaqdır, çünki müqəddəs islam şəriətində bu haqda çox buyurulmuşdur. Müsəlmanların bir- birinə qarşı olan hüquqlarından biri də xəstələri yoxlamaqdır.

NƏ ÜÇÜN QURAN ZAHİR VƏ BATİN HAQDA SÖHBƏT AÇIR?

10 Jun 2010

1.İnsan həyatının ilkin mərhələsi dünyəvi həyatın müvəqqəti olması ilə yanaşı, maddiyyat dənizinin dalğaları üzərində dolaşaraq, bu aləmlə sıx bağlı olan körpüyə bənzəyir.

Sadəqət d ü z l ü k

09 Jun 2010

Sözünə və əhdinə vəfalı olmaq vacib əməllərdən sayılır. Mömin bəndə bunu həmişə diqqət mərkəzində saxlamalıdır.

Lövh və qələm

09 Jun 2010

Quran ayələri və hədislər varlıq aləmi ilə bağlı iki həqiqətdən – lövh və qələmdən bəhs etmişdir. Öncə qələm barədəki iki ayəni diqqətdən keçirək.

Ailə münasibətləri NECƏ OLMASINI ALLAH TƏYİN EDİR

09 Jun 2010

İnsanın başqasının qarşısında gördüyü işlər burada maraqlı olan ikinci tərəf üçün haqq, həmin işin görülməsi həvalə edilən şəxs üçün isə vəzifə sayılır.

SİLEYİ - RƏHİM (QOHUMLUQ ƏLAQƏSİ)

09 Jun 2010

«Bir içim su ilə də olsa, sileyi-rəhim et. Qohum-əqrəbana və yaxınlarına qarşı ən gözəl yaxşılıq odur ki, onlara əziyyət verməyəsən, narahat etməyəsən.»

Təvəlla və Təbərra

25 Apr 2010

Təvəlla və təbərra islam dininin firuiddin bölməsinə aid olan hissələrdir. Elə buna görə də insan gərək yaxşılıqları və yaxşıları sevib, pislərə və pisliklərlə mübarizə aparsın.

Mövla Əli(ə)-ın dünyaya baxışı

25 Apr 2010

Peyğəmbər (s) məktəbinin müdavimi Əmirə-lmöminin Əli (ə) dünyaya həmişə Quran baxımından nəzər salmışdır. Dünyanın eyni lüğəti mənasını - yəni (alçaq) əldə əsas tutaraq sözdə və əməldə eyniləşmiş və cəmiyyətə də o cür təbliğ etmişdir.

Ä°SLAM QARDAÅžLIÄžI

05 Apr 2010

İslam dini zaman, məkan və şəraitdən asılı olmayaraq, müxtəlif millətlər arasında hakim olan qeyri-insani dəyər və meyarları kənara qoyaraq müsəlmanlar arasında vəhdət və qardaşlığın bünövrəsini qoydu.