Ailədə əxlaq

27 Apr 2011

Ailə qurmaq vəzifəsi çətin olub onları yerinə yetirmək daha ağırdır. Belə ki, ilk növbədə gözəl əxlaq, mənzil tədarükü, əxlaq uyğunluğunu və s. tələb edir. Eləcə də süstlük, zəiflik və müxtəlif çatışmazlıqlar yaradır ki, bu da bəzən ədəb qaydalarının pozulmasına gətirib çıxarır.

İctimaiyyətdə qadının rolu

27 Apr 2011

Cəmiyyətdə qadının ictimai fəaliyyəti böyük dəyər və əhəmiyyətə malikdir. Keçmiş zamanlarda qadınların ictimai fəaliyyəti yox idi və buna diqqət də yetirilmirdi. Qadın üçün heç bir ictimai vəzifə və məqam nəzərdə tutulmurdu və qadınlar da bunu tələb etmirdilər.

Quran nəzərində Həzrət Məryəm

27 Apr 2011

Allah HÉ™zrÉ™t MÉ™ryÉ™min adını  Qurani – KÉ™rimdÉ™ 34 dÉ™fÉ™ zikr etmiÅŸdir vÉ™ bu surÉ™lÉ™rdÉ™n biri dÉ™ mÉ™hz onun adına olan MÉ™ryÉ™m surÉ™sidir. O dünyaının É™n bÉ™yÉ™nilmiÅŸ vÉ™ pak qadınlarından biridir. Allah yanında etdiyi bütün ibadÉ™tlÉ™r vÉ™ xidmÉ™tlÉ™r qÉ™bul olmuÅŸdur

Peyğəmbərimizin (s) çəkindirdikləri

22 Apr 2011

Åžeyx SÉ™duq PeyÄŸÉ™mbÉ™rdÉ™n (s) rÉ™vayÉ™t etmiÅŸdir ki, o hÉ™zrÉ™t (s) bir çox ÅŸeylÉ™ri nÉ™hy etmiÅŸdir. Bu nÉ™hylÉ™rin bÉ™zilÉ™ri mÉ™kruh, bÉ™zilÉ™ri  dÉ™ mühÉ™rrÉ™matlardır....

İslam əxlaqında valideynə necə dəyər verilir?

22 Apr 2011

İslam dinində mühüm əhəmiyyət kəsb edən əxlaqi məsələlərdən biri də valideynə olan ehtiramdır. Həyatda çox insanlar var ki valideynə xidmət edib onların qayğısına qalmaqla ata və analarının xeyir dualarını almışlar. Bu xeyir dua vasitəsilə həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən yüksəlmişlər.

Düşünməyə dəyərmi?

22 Apr 2011

Gözləri kor, ayaqları şikəst bir kişi yol kənarındakı ağacın kölgəsində əllərini açmış, görməyən gözlərini bir nöqtəyə dikərək dua edirdi: Ey bir çox zənginə vermədiyi nemətləri mənə verən Rəbbim, yarpaqların, ulduzların sayı qədər Sənə şükrlər olsun!

Bəşərin qəlbi, ağlı və gözü

20 Apr 2011

Əvvəl maddə, sonra ruhun olması matеrializm fəlsəfəsinin əsasını təşkil еdir. Ruh, məna maddənin məhsuludur. Bütün mənəvi dəyərlərin kökü maddədən irəli gəlir. Matеrialistlərin baxışı budur ki, mənəvi istəklər, məhəbbət, sədaqət, düzlük, iman, məcazi sözlərdir. Misal olaraq, sülhü göstərə bilərik.

Ən sevimli insanlar kimlərdir?

09 Mar 2011

İslam dini əxlaqın gözəlliyinə üstünlük verən din və ya düşüncə sistemidir. Həzrət Məhəmməd (s) “İslam gözəl əxlaqdır” buyurmuşdur. Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl əxlaqa təşviq edən çox gözəl sözləri vardır.

Dinimizə görə qonşuların hüququ

09 Mar 2011

Müqəddəs İslam dinində qonşuların hüquqlarına riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) nəql etdikləri hədis və rəvayətlərdə bu əməlin ruzinin artmasına və ömrün uzanmasına səbəb olduğuna işarə etmişlər.

İslamın nəzərində bəyənilmiş şadlıq və bəyənilmiş kədər

04 Mar 2011

Hər bir insan bu dünyada az və ya çox qəm və şadlıqla üzləşir. Bu şadlıq və qəm müxtəlif yollarla insana çatır. Bəzən qəm və qüssə və ya şadlıqlar uzun çəkir. Bəzən də bir günah işlədən zaman müvəqqəti olaraq, insan şad olur.