Ölüm

18 Aug 2010

Gözlərimə düşən güclü işıq məni yuxudan ayıltdı. Gözümü açmaq istədim. Sanki göz qapaqlarıma daş bağlanmışdı. Çox çətinliklə gözlərimi bir balaca aça bildim. Sanki hər yer nura qərq olmuşdu. Quyunun dibindən gəlirmiş kimi səslər eşidirdim:

Məscid Allah evidir

18 Aug 2010

«Məscid» sözü ərəb qramatikasında «ismi-məkan» sayılır və kökü, «əyilmək»‚ «acizliyi bildirmək», «baş əymək» mənalarını bildirən «səcədə» sözüdür. İbn Faris deyir: «Sin»‚ «cim» və «dal» hərflərindən (samitlərindən) ibarət «səcədə» sözü‚ əyilmək və təvazökarlıq aşılayan ümumi bir mənanı ifadə edir.

Ä°man quranda

18 Aug 2010

 Mövzumuzun baÅŸa düşülmÉ™li olması vÉ™ möhkÉ™m mÉ™nbÉ™lÉ™rinin daha çox dÉ™yÉ™r tapması üçün É™vvÉ™lcÉ™ Quranın bizÉ™ imanı necÉ™ tanıtmasına diqqÉ™t edÉ™cÉ™yik. Ä°manın Quranda hansı xüsusiyyÉ™t vÉ™ É™lamÉ™tlÉ™rlÉ™ sayılmasını qismÉ™n bu mövzumuzda tÉ™hlil etmÉ™yÉ™ çalışacaq, mövzu ilÉ™ baÄŸlı üç ayÉ™yÉ™ müraciÉ™t edÉ™cÉ™yik.

Quran oxuyarkən yaradanla söhbət edin

11 Aug 2010

Dedim: Bəli bilirəm Sən mənə yaxınsan, amma mən Səndən uzağam, kaş ki mən də Sənə yaxın ola bilsə idim.
Dedin: Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində Rəbbini yad et.

Allahın sevdikləri

04 Aug 2010

Biz sevgidÉ™n hasil olduq, sevgi ilÉ™ yaradıldıq, sevgiyÉ™ doÄŸru yönÉ™ldik vÉ™ könlümüzü sevgiyÉ™ verdik ». Sevginin nÉ™ olduÄŸundan xÉ™bÉ™rdarıqmı? Sevgi bir cazibÉ™ qüvvÉ™sidir. Sevgi ürÉ™yin bir meyvÉ™sidi. Ä°nsan sevgini ruhu ilÉ™ yaÅŸayır, duyur. Sevgi insanın xÉ™rclÉ™dikcÉ™ artan  qüvvÉ™sidi..

SƏLƏM VERMƏK DƏ ALMAQ DA HARAMDIR

13 Jun 2010

- Ya möminlər, Allahdan qorxun, təqva eləyin, halal-haramı gözləyin. Əgər siz birinə borc veribsiniz və üstündə də artıq pul istəmisinizsə, o artıqdan əl çəkin.

Danışan Quran

13 Jun 2010

Fizzənin adını eşitməmiş olmazsınız. Həzrət Zəhranın (ə) kənizi illər boyu yalnız Quran ayələri ilə danışmış və bütün suallara ayələr vasitəsilə cavab vermişdir.

TİCARƏTDƏ SƏDAQƏT

12 Jun 2010

Haram alverdən biri də budur ki, insan tərəzidə öz mənfəətini ölçə, həm də başqasının ziyanına ölçə və tərəzinin ağır tərəfini özünə tərəf edə.

Quranın işığında

12 Jun 2010

Bəqərə surəsindən İlahi kəlamlar

Allaha təvəkkül

11 Jun 2010

İmanı möhkəmləndirməyin ən başlıca yolu təvəkküldür. Təvəkküllə bağlı «Qurani Kərim»də və Məsumların(ə) hədislərində elə dəyərli məsələlər vardır ki, biz yalnız onlardan bəzisini burada qeyd edirik.