Dinimizə görə qonşuların hüququ

09 Mar 2011

Müqəddəs İslam dinində qonşuların hüquqlarına riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) nəql etdikləri hədis və rəvayətlərdə bu əməlin ruzinin artmasına və ömrün uzanmasına səbəb olduğuna işarə etmişlər.

İslamın nəzərində bəyənilmiş şadlıq və bəyənilmiş kədər

04 Mar 2011

Hər bir insan bu dünyada az və ya çox qəm və şadlıqla üzləşir. Bu şadlıq və qəm müxtəlif yollarla insana çatır. Bəzən qəm və qüssə və ya şadlıqlar uzun çəkir. Bəzən də bir günah işlədən zaman müvəqqəti olaraq, insan şad olur.

QONAQPƏRVƏRLİK

21 Jan 2011

Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Müsəlman qardaşınızın (yeməyə) dəvətini qəbul edin; çünki bu, imanın bir hissəsidir.”

İnsanı kamilliyə aparan yol

01 Dec 2010

Qurani Kərim Tanrının ən böyük neməti, ləfz, ibarət, fəsahət və bəlağət nəzərindən ən gözəl kəlam, insan tərbiyə etmə baxımından da ən dərin mənalı olan bir kitabdır. Onsuz heç bir kəsin böyük insaniyyət məqamına yetişməsi mümkün deyildir.

Günah insanlığın düşməni

20 Oct 2010

Sevgiyə və pərəstişə hər kəsdən daha çox layiq olub heç bir şeyə ehtiyacı olmayan Allahın adıyla. Həmin Allahın adıyla ki, insanı məxluqatın ən şərəflisi xəlq etmiş və onu kamala çatdırmaq üçün dünyaları onun ixtiyarında buraxmışdır.

İslam və insan haqları

20 Oct 2010

 â€œHaqq” sözünün lüğətdÉ™ bir neçə mÉ™nası var. Onların É™n mühümlÉ™rinÉ™ iÅŸarÉ™ edirik: RaÄŸib Ä°sfahani yazır: Haqq, É™slindÉ™ uyÄŸun olmaq vÉ™ müvafiq olmaÄŸa deyilir. Görürük ki, bu uyÄŸunluq vÉ™ hÉ™mahÉ™nglik É™n çox “haqq” kÉ™lmÉ™sindÉ™ iÅŸlÉ™dilir.

Переводчик Корана, академик РАЕН Иман Валерия Порохова

13 Sep 2010

 Ð˜ тут вмешался муж: “Лерочка, в знак уважения ко мне, а значит, и к религии, которую я исповедую, прочти Коран”.

ssss

07 Sep 2010

sss

Allahım, sən mənim istədiyimsən, bəs mən necə?

19 Aug 2010

Allahım, Sən qadirsən, maliksən, xaliqsən, alimsən, adilsən, mərhəmətlisən, əzəmətlisən. Allahım, hər şeyin əvvəli, axırı sənsən, batini, zahiri sənsən. Allahım, rəzzaq sənsən, ğəffar sənsən, səttar sənsən. Razı qalan Sən, razı salan Sən. Allahım, kamal sənsən, ucalardan uca sənsən, heç bir vəsfə sığmayan Sən.

Quran yaradılışın mərhələləri haqqında nə deyir?

18 Aug 2010

Qurani-kÓ™rim  dünyanın yaradılışının mÓ™rÒ»Ó™lÓ™li ÅŸÓ™kildÓ™ olduÄŸu Ò»aqda bir neçә ayÉ™dÓ™ söһbÓ™t açır. Burada Quran vÓ™ elm baxımından yaradılışın mÓ™rÒ»Ó™lÓ™lÓ™rini araÅŸdıracağıq. Quranın bu mövzu ilÓ™ baÄŸlı ayÉ™lÓ™ri bir neçә yerÓ™ bölünür.