Quranla dərman- Fatihə surəsi

22 Mar 2012

“Rәhmаn” vә “Rәhim” kәlmәlәrinin hәr ikisi rәhmәt kәlmәsindәn götürülmüşdür. “Rәhmаn Аllаh” dеdikdә böyük rәhmәt sаhibi, “Rәhim Аllаh” dеdikdә dаimi rәhmәt sаhibi nәzәrdә tutulur

Qonaq gələndə ruzisini də özü ilə gətirər

22 Mar 2012

İslam ictimai dindir. Bu din insanın fərdi müstəvidə inkişafına təkan verməklə yanaşı, həm də insanların qarşılıqlı münasibətlərini möhkəmləndirmək hesabına inam və etibar üzərində qurulmuş sağlam, möhkəm cəmiyyət yaratmağa çağırır

İdarə və islahedici amillər

22 Mar 2012

İnsanın daxilində iki qüvvə daima mübarizədədir. O qüv-vələrin biri insanı xüsusiyyətlər, o biri isə nəfsani qüvvələrdən ibarətdir. İnsanın qiyməti də məhz bu mübarizənin müsbət nəticəsindən asılıdır

Quranın təfsir üsulları

22 Mar 2012

Qurandakı şəfaət ayələrindən nəticə almaq olar ki, qiyamətdə şəfaət vardır, amma onun da şərtləri mövcuddur. Bu şərtlər həm şəfaət edən, həm şəfaət olunan, həm də əmələ aiddir

QURANIN QIRX İFADƏSİ

08 Mar 2012

1-Səbir

2-Ä°xlas

3-Xovf (qorxu)

4-Tövbə


Qəlbin sağlamlığı və xəstəliyi

27 Feb 2012

Bizim həyatımız qəlbimiz və ruhumuzla bağlıdır. Bədəni idarə edən də odur. Bütün bədən üzvləri ona tabedir; əməl və hərəkətlər qəlbdən qaynaqlanır. Deməli, insanın bədbəxt və ya xoşbəxt olması da onun qəlbinin necə olmasına bağlıdır

Xacə Nəsirəddin Tusi iman haqqinda

25 Feb 2012

Allah-taala buyurur: “İman gətirib imanlarını zülmlə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!” (“Ənam”, 82)

Dəstəmaz ayəsinin təfsiri

16 Jan 2012

«Ey iman gətirənlər, namaza durarkən (dəstəmazınız olmayanda) üzlərinizi və dirsəklərinizə qədər əllərinizi yuyun və başınıza və iki ayaqlarınızın üzərinə hər iki ayağınızın üstündəki qabarıq yerə kimi məsh edin

Quranla dərman

16 Jan 2012

İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər cümə axşamı Vaqiə surəsini oxuyan kəsi Allah sevər və həmçinin onun məhəbbətinə görə xalqında yaşadığı müddətdə bədbəxtlik yoxsulluq görməz, dünyada ona bir ziyan dəyməz


Nəhcül-bəlağə-də birlik və vəhdət II

16 Jan 2012

Cəmiyyətdə birlik və vəhdətin yaranmasında mü-hüm amillərdən biri də mötədillik və hər növ ifrat-təfritdən uzaq olmaqdır. Yaşadığımız dünya İslam dininin əmrlərinə və prinsiplərinə ikili standartlarla yanaşmaqdadır