Həyatında boşluq yaranıb?

17 Oct 2011

Allaha xalis bəndəlik eləmək istəyirsən? Düşüncələrin səni yorur ? Vəsvəsə ilə ilham arasında qalmısan? Allahın rizayətini əldə etmək istəyirsən? Həvayi- nəfsinə hakim olmaq istəyirsən? Bilmək istəyirsən ki, sən necə bir bəndəsən? Bütün bu suallara cavab axtarırsan? Onda əvvəl mən səndən soruşum. Xoşbəxtsən ya bədbəxt?

İbrətdolu hekayələr

09 Sep 2011

Bir gün Peyğəmbər (s) Əli ibni Əbutalibə (ə) ona köynək almağı buyurdu. İmaç Əli (ə) getdi və 12 dirhəmə bir köynək alıb gətirdi. Peyğəmbər köynəyin qiymətini soruşdu və sonra buyurdu: “bunu bir o qədər də bəyənmədim. Bundan ucuz köynək istəyirəm. Görəsən satıcı köynəyi geri almağa hazırdırmı?” ...

Allaha İnanmayana gözəl Cavab

09 Sep 2011

Çox qÉ™dim zamanlarda bir ÅŸÉ™hÉ™rdÉ™ çox pis bir adam vardı. Dolanışıqsız, xasiyyÉ™tsiz vÉ™ kafir idi. ALLAHa inanmazdı. HÉ™r gördüyü uÅŸaÄŸa ‘ALLAH yoxdur olsa idi onu görmÉ™k lazım idi'  deyÉ™rdi. Çox ağıllı olduÄŸunu söylÉ™yÉ™rdi

Dünya və Axirət səadətinə yol açan bir nəsihət

09 Sep 2011

Ayətullah-üzma hacı şeyx Lütfüllah Safini həzrətlərinə. Salam! Böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olduğunuzu nəzərə alaraq, sizdən dünya və axirət səadətinə yol açan bir nəsihət istəyirəm. «Nəsihət möminlər üçün faydalıdır.» (Zariyat-55).

Salam birləşdirir

09 Sep 2011

İslam ədəbiyyatlarında “Salam vermək” haqqında bir çox hədis nəql edilmişdir. Həmin hədislərdə müsəlmanların bir-birinə salam verməsinə çox təkid olunmuş və bu əməlin gözəl əxlaqi keyfiyyət olduğu bildirilmişdir

İnsanı günahdan saxlayan amillər

09 Sep 2011

Avtomobillərdə onları xətərdən qorumaq üçün tormoza ehtiyac olduğu kimi, insanın da onu müxtəlif günahlardan qorumaq üçün tormoza və saxlayıcı bir amilə ehtiyacı var

Dində ifrat və təfrit

07 Sep 2011

   Sual: DindÉ™ vÉ™ tÉ™frit dünyagörüşü nÉ™ demÉ™kdir? BaÅŸqa sözlÉ™, dindÉ™ ifrat vÉ™ tÉ™frit nÉ™dir?[

Qadınları döymək olarmı???

26 Aug 2011

 Â«KiÅŸilÉ™r qadınlar üzÉ™rindÉ™ ixtiyar sahibidirlÉ™r (onların hamisidirlÉ™r). Bu, Allahın onlardan birini digÉ™rinÉ™ üstün etmÉ™si vÉ™ (kiÅŸilÉ™rin) öz mallarından (qadınlar üçün) sÉ™rf etmÉ™sinÉ™ görÉ™dir. ƏmÉ™lisaleh qadınlar (É™rlÉ™rinÉ™) itaÉ™t edib Allahın himayÉ™si sayÉ™sindÉ™ gizli ÅŸeylÉ™ri (É™rlÉ™rinin sirlÉ™rini, mal-dövlÉ™tini, namus vÉ™ ÅŸÉ™rÉ™fini) qoruyub saxlayırlar

Mübarək ramazanın fəzilətləri

17 Aug 2011

Bir gün Peyğəmbər Əkrəm (s) bizə xütbə oxuyaraq buyurdu: “Ey camaat! Allahın bərəkət, rəhmət və bağışlama ayı gəlmişdir. O ay ki, ayların içərisində ən yaxşı ay, günlərin içərisində ən gözəl gün, gecələrin içərisində ən yaxşı gecə və saatların içərisində ən gözəl saatdır

İnsan həyatına aid önəmli nəsihətlər

22 Jul 2011

Bir  gün LoÄŸman (É™) öz oÄŸluna buyurdu: OÄŸlum, 400 peyÄŸÉ™mbÉ™rÉ™ xidmÉ™t etmiÅŸÉ™m onlardan 4000 hikmÉ™tli söz öyrÉ™nmiÅŸÉ™m o, 4000-dÉ™n 400-nü seçdim , 400-dÉ™n 40-nı seçdim, o 40-dan isÉ™ 8 cümlÉ™ seçdim ki, istÉ™yirÉ™m mÉ™ndÉ™n sÉ™nÉ™ yadigar qala