თქმულებები უცოდველთაგან (8-ნაწილი)

25 Oct 2019

იმამ áƒ¡áƒáƒ“იგი: â€žáƒ§áƒáƒ•áƒ”ლი áƒ›áƒáƒ áƒ¬áƒ›áƒ£áƒœáƒ”ვინც áƒ¡áƒ˜áƒ›áƒáƒ áƒ—ლეს áƒ•áƒ”რ áƒ°áƒžáƒáƒ•áƒ”ბს áƒ¡áƒáƒ¦áƒ•áƒ—ო áƒ¬áƒ˜áƒ’ნში (ყურანში), áƒ˜áƒœáƒ¢áƒ áƒ˜áƒ’ებისაგან áƒ•áƒ”რ áƒ˜áƒ¥áƒœáƒ”ბა áƒ“აცული.“ (ელ-მეჰასინიტომი 1, áƒ’ვ.341, áƒ—ქმ.702)

თქმულებები უცოდველთაგან (7-ნაწილი)

18 Oct 2019

წინასწარმეტყველი áƒ›áƒ£áƒ°áƒáƒ›áƒ›áƒ”დი„ყველაზე áƒ’ულმართალი áƒ¡áƒ˜áƒ¢áƒ§áƒ•áƒ”ბიმოქმედი áƒ áƒ©áƒ”ვები áƒ“ა áƒšáƒáƒ›áƒáƒ–ად áƒœáƒáƒ—ქვამი áƒ—ქმულებები áƒ¦áƒ•áƒ—ის áƒ¬áƒ˜áƒ’­ნშია.“ (ბიჰარულ-ენვარიტომი 77, áƒ’ვ.116, áƒ—ქმ.8)

თქმულებები უცოდველთაგან (6-ნაწილი)

11 Oct 2019

წინასწარმეტყველი áƒ›áƒ£áƒ°áƒáƒ›áƒ›áƒ”დი“იცოდეთმე áƒ•áƒ£áƒ©áƒ•áƒ”ნებ áƒ’ზას áƒ“ა áƒ¬áƒáƒ•áƒ˜Â­áƒ§áƒ•áƒáƒœ áƒ©áƒ”მთან áƒ¡áƒáƒ›áƒáƒ—ხეში áƒ›áƒáƒ—ვინც áƒ¡áƒ¬áƒáƒ•áƒšáƒáƒ‘ს áƒ“ა áƒáƒ¡áƒ¬áƒáƒ•áƒšáƒ˜áƒ¡ áƒ§áƒ£áƒ áƒáƒœáƒ¡.“(ქენზულ-უმმალიტომი 1, áƒ’ვ.531, áƒ—ქმ.2375)

თქმულებები უცოდველთაგან (5-ნაწილი)

04 Oct 2019

იმამ ალი: â€žáƒ—უ ადამიანმა დაალაგა ურთიერთობა ალლაჰთან, მაშინ ალლაჰიც დაალაგებს მის ურთიერთობებს გარშემო მყოფ ადამიანებთან.“

თქმულებები უცოდველთაგან (4-ნაწილი)

27 Sep 2019

იმამ საჯადი: „სინამდვილეში სავსე მუცელი, სუსტი ნებისყოფა, სიზარმაცე და ძლევამოსილება, - ყველაფერი ეს აფერხებს ქვე¬ლმოქმედებას და გვაშორებს ალლაჰს.“ (ბიჰარულ-ენვარი, ტომი 78, გვ.129, თქმ.1)

თქმულებები უცოდველთაგან (3-ნაწილი)

20 Sep 2019

იმამ ალი: „გახსოვდეს ალლაჰი, რომელსაც მოაქვს ჩვენს გონებაში სიმშვიდე და სულის ნათება. გახსოვდეს ალლაჰი, რომელიც გვაახლოვებს ცათა სასუფეველთან.“

თქმულებები უცოდველთაგან (2-ნაწილი)

13 Sep 2019

იმამ ალი: „ალლაჰისთვის ცნობილია ყოველი საიდუმლოება, რომელსაც ადამიანი მალავს გულში, ცნობილია ყველაფერი, რაც ჩურ¬ჩულით არის ნათქვამი, ყველა იმედი, მოგონება, მიღებული გადაწყვეტილება.

თქმულებები უცოდველთაგან (1-ნაწილი)

06 Sep 2019

წინასწარმეტყველი მუჰამმედი: „ალლაჰის შემეცნება მრავალ ქმე-დე¬ბათა შორის საუკეთესო ქმედებაა. მეცნიერება მოგი¬ტანს ბევრ სიკე¬თეს, მიუხედავად იმისა, რამდენ ქმედებას ჩადიხარ, რაც შეეხება უმეცრებას, არანაირ სარგებელს არ მოგიტანს.“

ისლამის ისტორია 33-ნაწილი

13 Jul 2019

 áƒ›áƒáƒªáƒ˜áƒ¥áƒ£áƒšáƒ›áƒ ნაალაფარზეც უარი განაცხადა.
ამ ამბავთან დაკავშირებით ამდაგვარად მოესწავა მოციქულს:"შენ გეკითხებიან აკრძალულ თვეებში ბრძოლის წარმოების
შესახებ. აუხსენი, რომ ამ თვეში ბრძოლა დიდი ცოდვაა და ღვთის საწინააღმდეგო ქცევაა, მაგრამ წმინდა-ადგილის
მცხოვრებთა დარბევა უფრო დიდი ცოდვაა. რწმენის გამო გახიზნულნო, ღვთისგულისათვის ამხედრებულნო,
ღვთისმოწყალების მოიმედენო, იცოდეთ, ღმერთი მიმტევებელი და მოწყალეა".

ისლამის ისტორია 31-ნაწილი

11 May 2019

წინასწარმეტყველმა ანსარების და მუჰაჯირებისაგნ შემდგარი სამარამდე  პირი ძმური კავშირით შეკრა. თვალცრემლიანმა ალიმ მოციქულს მიმართა: "ყველა ერთმანეთს დაუძმობილე. მხოლოდ ჩემთვის არ მიგიჩენია ძმა".