თქმულებები უცოდველთაგან (17-ნაწილი)

27 Dec 2019

„თუ ადამიანი თავის საქმეში არ იქნება სხვის იმედზე და ყველა საქმეს მხოლოდ ალლაჰს მიანდობს, ალლაჰი შეისმენს და მიიღებს ყველა მის ლოცვებს ყველა საქმეში"

ისლამის ისტორია (22-ნაწილი)

22 Dec 2019

ყურეიშელები ისლამის გავრცელებას ვერაფრით ეწინააღმდეგებოდნენ. შეიკრიბნენ, მოითათბირეს და გადაწყვიტეს, რომ ბენი-ჰაშიმის გვარის საწინააღმდეგო ხელშეკრულება უნდა შეედგინათ, რაზეც ყურეიშის ყველა თავკაცი ხელს მოაწერდა. ხელშეკრულება ასეთი შინაარსის იყო: "არავის აქვს უფლება ბენი-ჰაშიმელებთან აღებ-მიცემობის (ვაჭრობის), ქალის გათხოვება-რძლის მოყვანის. მუჰამედის

თქმულებები უცოდველთაგან (16-ნაწილი)

20 Dec 2019

იმამ áƒ¥áƒáƒ–უმი: â€žáƒ˜áƒ›áƒáƒ› áƒ¥áƒáƒ–უმს áƒ¨áƒ”ეკითხნენ áƒáƒšáƒšáƒáƒ°áƒ˜áƒ¡ áƒ¨áƒ”მდეგ áƒ’ამო­ნათქვამთან áƒ“აკავშირებით...

თქმულებები უცოდველთაგან (15-ნაწილი)

13 Dec 2019

„მინდობა áƒáƒšáƒšáƒáƒ°áƒ˜áƒ¡ áƒœáƒ”ბას áƒœáƒ˜áƒ¨áƒœáƒáƒ•áƒ¡ áƒ—ავის áƒ“ახსნას áƒœáƒ”ბისმიერი áƒ‘ოროტებისგან áƒ“ა áƒ“აცვას áƒœáƒ”ბისმიერი áƒ›áƒ¢áƒ áƒ˜áƒ¡áƒ’ან.

თქმულებები უცოდველთაგან (14-ნაწილი)

06 Dec 2019

იმამ áƒáƒšáƒ˜: â€žáƒ¯áƒ˜áƒ°áƒáƒ“ი (წმინდა áƒáƒ›áƒ˜ áƒáƒšáƒšáƒáƒ°áƒ˜áƒ¡ áƒ¡áƒáƒ®áƒ”ლით) - áƒ¡áƒáƒ›áƒáƒ—ხის áƒ”რთ-ერთი áƒ™áƒáƒ áƒ˜áƒáƒáƒšáƒšáƒáƒ°áƒ˜ áƒáƒ¦áƒ”ბს áƒáƒ› áƒ™áƒáƒ áƒ¡ áƒ’ანსაკუთრებული áƒ›áƒ”გობრებისთვისეს áƒáƒ áƒ˜áƒ¡ áƒ›áƒ˜áƒ¡áƒ˜ áƒ¯áƒáƒ•áƒ¨áƒáƒœáƒ˜ áƒ“ა áƒ¤áƒáƒ áƒ˜.“ 

თქმულებები უცოდველთაგან (13-ნაწილი)

29 Nov 2019

„ადამიანირომელიც áƒ®áƒáƒšáƒ®áƒ¡ áƒ¡áƒ˜áƒ™áƒ”თისკენ áƒ›áƒáƒ£áƒ¬áƒáƒ“ებს áƒ“ა áƒ˜áƒªáƒáƒ•áƒ¡ áƒ‘ოროტებისგანითვლება áƒ¬áƒ˜áƒœáƒáƒ¡áƒ¬áƒáƒ Â­áƒ›áƒ”ტყველის áƒ°áƒáƒšáƒ˜áƒ¤áƒáƒ“ (სულიერი áƒ›áƒ”თაურიდედამიწაზე

თქმულებები უცოდველთაგან (12-ნაწილი)

22 Nov 2019

იმამ áƒáƒšáƒ˜â€žáƒáƒ áƒ£áƒ¯áƒ˜ áƒáƒ  áƒœáƒ˜áƒ¨áƒœáƒáƒ•áƒ¡ áƒ¡áƒáƒ­áƒ›áƒšáƒ˜áƒ¡áƒ áƒ“ა áƒ¡áƒáƒ¡áƒ›áƒ”ლის áƒáƒ™áƒ áƒ«áƒ áƒšáƒ•áƒáƒ¡áƒ”ს áƒáƒ áƒ˜áƒ¡ áƒ˜áƒ›áƒ˜áƒ¡ áƒ£áƒáƒ áƒ§áƒáƒ¤áƒáƒ áƒáƒª áƒáƒ  áƒ›áƒáƒ¡áƒ¬áƒáƒœáƒ¡ 
ალლაჰს.“ 

თქმულებები უცოდველთაგან (11-ნაწილი)

15 Nov 2019

„ფატიმას áƒ™áƒ áƒ˜áƒáƒšáƒáƒ¡áƒáƒœáƒ˜áƒ¡ áƒ“ამარცვლა áƒ§áƒáƒ•áƒ”ლი áƒœáƒáƒ›áƒáƒ–ის áƒ¨áƒ”მდეგ áƒ©áƒ”მთვის áƒ£áƒ¤áƒ áƒ áƒ›áƒ”ტად áƒ«áƒ•áƒ˜áƒ áƒ¤áƒáƒ¡áƒ˜áƒáƒ•áƒ˜áƒ“რე áƒáƒ—ასჯერ áƒ¨áƒ”სრულებული áƒœáƒáƒ›áƒáƒ–ი.“

თქმულებები უცოდველთაგან (10-ნაწილი)

08 Nov 2019

წინასწარმეტყველი áƒ›áƒ£áƒ°áƒáƒ›áƒ›áƒ”დი„ნამაზი áƒáƒ áƒ˜áƒ¡ áƒ’ასაღები áƒ§áƒáƒ•áƒ”ლი áƒ™áƒ”თილდღეობისა.“  (ელ-ფირდოვსიტომი 2, áƒ’ვ.404, áƒ—ქმ. 3796)

თქმულებები უცოდველთაგან (9-ნაწილი)

01 Nov 2019

„ადამიანებს áƒ áƒáƒ› áƒ”სმოდეთრაოდენ áƒ›áƒ¨áƒ•áƒ”ნიერია áƒ©áƒ•áƒ”ნი áƒ—ქმულებებიმაშინ áƒ“აგვემორჩილებოდნენ