თქმულებები უცოდველთაგან (1-ნაწილი)

30 Apr 2021

თქმულებები უცოდველთაგან (1-ნაწილი)

მსოფლიოში ჩინოვნიკაáƒ" არჩáƒ"ული პირვáƒ"ლი მუსლიმი ქალი საქარáƒ-ვáƒ"ლოáƒ"ან იყო

08 Mar 2021

1918 წლის შემოდგომაზე ქართული პრესა სიამაყით წერდა:“...აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა; ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარაიაზის ოლქიდან წამოყენებული მუსულმანელი ქალი, პარი-ხანუმ სოფიევა. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნა 2 დეკემბერს…”

თქმულებები უცოდველთაგან (35-ნაწილი)

23 Oct 2020

წინასწარმეტყველი მუჰამმედი: â€žáƒáƒ“ამიანი მუდამ საჭიროებს რჩევებს.“ (ნაჰჯულ-ფესაჰა, თქმ.1637)

თქმულებები უცოდველთაგან (34-ნაწილი)

16 Oct 2020

იმამ ალი: â€žáƒ›áƒ”გობარი არის ის, ვინც ხელს გიშლის ცუდის ჩადენაში და გეხმარება კეთილი საქმეების კეთებაში.“ (გურარულ-ჰიქემი, თავი 2, გვ.128, თქმ.2078)...

თქმულებები უცოდველთაგან (33-ნაწილი)

09 Oct 2020

იმამ ალი: â€žáƒáƒ“ამიანებს შორის ყველაზე სამართლიანი არის ის, ვინც სინდისიერად ეპყრობა თავის მტანჯველებს.“ (გურარულ-ჰიქემი, თავი 2, გვ.435, თქმ.3186) 

თქმულებები უცოდველთაგან (32-ნაწილი)

02 Oct 2020

„ისწავლე ადამიანებთან ურთიერთობების დალაგება, ეს დაგეხმარება ზარალისა და ეშმაკობისგან თავის დაღწევაში.“ (გურარულ-ჰიქემი, თავი 4, გვ.15, თქმ.5128)

თქმულებები უცოდველთაგან (31-ნაწილი)

25 Sep 2020

იმამ ქაზუმი: â€žáƒ›áƒáƒ™áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ”ბა მოდის რწმენისგან, რწმენა კი - სამო¬თხიდან. ურცხვობა მოდის ტანჯვისაგან, ტანჯვა კი - ჯოჯოხეთიდან.“ (ბიჰარულ-ენვარი, ტომი 78, გვ.309, თქმ.1)

თქმულებები უცოდველთაგან (30-ნაწილი)

18 Sep 2020

იმამ ალი: â€žáƒ’ულითადობა - კეთილი საქმეების საწყისია.“ (გურარულ-ჰიქემი, თავი 1, გვ.79, თქმ.295) 

თქმულებები უცოდველთაგან (29-ნაწილი)

11 Sep 2020

იმამ ალი: â€žáƒ¢áƒ§áƒ£áƒ˜áƒšáƒ˜ შეუთავსებელია ისლამთან.“ (გურარულ-ჰიქემი, თავი 5, გვ.74, თქმ.7460)

თქმულებები უცოდველთაგან (28-ნაწილი)

04 Sep 2020

იმამ ალი: â€žáƒ›áƒáƒ áƒ—ალი ადამიანი თავისი სიმართლით მიაღწევს იმას, რასაც ეშმაკი მიაღწევს თავისი ტყუილით.“ (გურარულ-ჰიქემი, თავი 6, გვ.471, თქმ.11006)