Həzrət İsa (ə) şeytanı (lən) necə hidayət etmək istədi?

08 Mar 2021

Nəql edilir ki, Həzrət İsa (ə) bir gün qərara alır ki, Allahla şeytanın arasını düzəltsin. Uca Allaha buyurur: “Allahım! Şeytan böyük xataya düçar olmuşdur və Adəmə (ə) səcdə etməmişdir. Ancaq onun Sənə ibadətdə keçmişi vardır...

Peyğəmbərimiz (s) niyə düşməni lənətləmədi?

29 Jan 2021

Ühüd döyüşündə müsəlmanlar çox zədə aldılar və yaralandılar. Həmzə kimi şəhid verdilər. Peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə) başdan-ayağa qədər yaralanmışdılar. Onlar çox kəskin bir vəziyyətdə qərar tuturdular...

Həzrət İsanın (ə) meracı necə olmuşdur?

23 Jan 2021

“Və eləcə də «biz Allahın peyğəmbəri Məryəm oğlu İsanı öldürdük» demələrinə görə (lənət və əzaba düçar oldular)!...

Nə üçün Həzrət Yusifin (ə) əhvalatı 'ən gözəl əhvalat' adlandırılıb?

23 Jan 2021

Quran “əhsənul-qəsəs”, yəni “əhvalatların gözəli” adlandırılır. Səmavi kitablar arasında Quranın, Quran surələri arasında “Yusif” surəsinin “əhsənul-qəsəs” adlandırılmasında heç bir təzad yoxdur...

Həzrət Yunus (ə) balığın qarnında necə sağ qalmışdır?

17 Dec 2020

HÉ™zrÉ™t Yunus peyÄŸÉ™mbÉ™rin (É™) balığın qarnında saÄŸ qalması – Ä°lahi möcüzÉ™dir. ElÉ™ bir möcüzÉ™dir ki, Ä°lahi qüvvÉ™yÉ™ söykÉ™nir. Yunusun  (É™) balığın qarnında saÄŸ qalmasının iki sÉ™bÉ™bi ola bilÉ™r...

Həzrət İsanın (ə) səmaya qalxması ruhani idi, yoxsa cismanı?

17 Dec 2020

Qurani-KÉ™rim buyurur: â€œ(Yada sal) o zaman(ı) ki, Allah dedi: «Ey Ä°sa, hÉ™qiqÉ™tÉ™n, MÉ™n sÉ™ni (camaatın arasından) götürÉ™cÉ™k, ÖzümÉ™ tÉ™rÉ™f qaldıracaq, küfr edÉ™n kÉ™slÉ™rdÉ™n (onların cÉ™miyyÉ™tlÉ™rinin çirkinliklÉ™rindÉ™n) paklaÅŸdıracaq...

Həzrət Musa (ə) dünyadan necə getmişdir?

03 Dec 2020

Həzrət Musa (ə) qətl edilməmişdir, o, təbii əcəli ilə dünyadan getmişdir. Nəql edilir ki, Həzrət Musa (ə) Yərvin çayı ətrafında öz vəsiyyətini Yuşəyə söyləyir. Misirdən çıxdığı illə hesablayan zaman, 40-cı il və 11-ci günündə dünyadan getmişdir...

Məbəs günündə qılınan namaz

22 Mar 2020

Məbəs bayramı dinimizin böyük bayramlardan biridir. Həzrət Peyğəmbər (s) həmin gündə risalətə çatmışdır...

Həzrət Nuhun (ə) övladları

19 Feb 2020

Həzrət Nuh (ə) ilk Ulul-əzm peyğəmbər olmuşdur. İlk peyğəmbərdir ki, onun zamanında əzab nazil olmuşdur...

Peyğəmbərimizi (s) kim tərbiyə etmişdir?

13 Feb 2020

Ədəbin özü bir neçə hissəyə bölünür. O cümlədən dini ədəbə, İlahi ədəbə, peyğəmbərlərin (ə) ədəbinə, rəhmani ədəbə...