Həzrət İsanın (ə) səmaya qalxması ruhani idi, yoxsa cismanı?

17 Dec 2020

Qurani-KÉ™rim buyurur: â€œ(Yada sal) o zaman(ı) ki, Allah dedi: «Ey Ä°sa, hÉ™qiqÉ™tÉ™n, MÉ™n sÉ™ni (camaatın arasından) götürÉ™cÉ™k, ÖzümÉ™ tÉ™rÉ™f qaldıracaq, küfr edÉ™n kÉ™slÉ™rdÉ™n (onların cÉ™miyyÉ™tlÉ™rinin çirkinliklÉ™rindÉ™n) paklaÅŸdıracaq...

Həzrət Musa (ə) dünyadan necə getmişdir?

03 Dec 2020

Həzrət Musa (ə) qətl edilməmişdir, o, təbii əcəli ilə dünyadan getmişdir. Nəql edilir ki, Həzrət Musa (ə) Yərvin çayı ətrafında öz vəsiyyətini Yuşəyə söyləyir. Misirdən çıxdığı illə hesablayan zaman, 40-cı il və 11-ci günündə dünyadan getmişdir...

Məbəs günündə qılınan namaz

22 Mar 2020

Məbəs bayramı dinimizin böyük bayramlardan biridir. Həzrət Peyğəmbər (s) həmin gündə risalətə çatmışdır...

Həzrət Nuhun (ə) övladları

19 Feb 2020

Həzrət Nuh (ə) ilk Ulul-əzm peyğəmbər olmuşdur. İlk peyğəmbərdir ki, onun zamanında əzab nazil olmuşdur...

Peyğəmbərimizi (s) kim tərbiyə etmişdir?

13 Feb 2020

Ədəbin özü bir neçə hissəyə bölünür. O cümlədən dini ədəbə, İlahi ədəbə, peyğəmbərlərin (ə) ədəbinə, rəhmani ədəbə...

Besət - hidayət və rəhmətdi

10 Feb 2020

İstinad edə biləcəyimiz ən mötəbər mənbə olan Qurani-Kərimə üz tuturuq və o, bizə buranın əksər insanının "açıq-aşkar azğınlıq içərisində olduğunu" (“Cümə” surəsi, 2) xəbər verir, İslamdan öncə insanların “od uçurumunun astanasında olduqlarını” ( “Ali-İmran”, 103) bildirir...

Həzrət İsa Məsihin (ə) miladı barədə üç rəvayət

27 Dec 2019

İsa Məsihin (ə) doğum günü barədə xristianlar arasında üç müxtəlif rəvayət var. Bu barədə Almaniyanın Hamburq şəhərinin İslam Mərkəzi milad bayramı münasibəti ilə yaydığı təbrik mesajında açıqlama verib...

İsa, Məsih, Kələmətullah… – insanları dirildən peyğəmbərin (ə) Quranda vəsfi

25 Dec 2019

Quranda İsa adı 25 dəfə, Məsih adı isə 13 dəfə bəyan edilmişdir. Həzrət İsa (ə) beş peyğəmbərlərdən (ə) biridir ki, özü ilə səma kitabı gətirmişdir. Ulul-əzm peyğəmbərlərdən biridir...

Həzrət İsanın (ə) Peyğəmbərimiz (s) barədə müjdəsi

21 Dec 2019

Həzrət İsa (ə) – Bəni-İsrayilə göndərilən peyğəmbərlərdən (ə) biri olmuşdur. Bütün peyğəmbərlər kimi, Həzrət İsa (ə) da insanları tövhidə, yeganə Allaha tərəf dəvət edirdi...


Zulkifl peyğəmbərin (ə) adı nə idi?

06 Nov 2019

MÉ™rhum QÉ™tÉ™bÉ™lÉ™ddin, HÉ™zrÉ™t Əbdül-ƏzimdÉ™n nÉ™ql edir ki, buyurub: “Bir gün Ä°mam Cavada (É™) mÉ™ktub yazdım vÉ™ sual verdim:  “HÉ™zrÉ™t Zulkifl ki, peyÄŸÉ™mbÉ™rlÉ™rdÉ™n olmuÅŸdur, adı nÉ™ idi? O mürsÉ™l peyÄŸÉ™mbÉ™rlÉ™rdÉ™n olmuÅŸdur?”...