Həzrət Nuhun (ə) zamanında hansı səma kitabı olmuşdu?

20 Jan 2018

Həzrət Nuh (ə) – Ulul-əzm peyğəmbərlərinin birincisidir. Bildiyimiz kimi Ulul-əzm peyğəmbərləri bunlardırlar: Nuh (ə), İbrahim (ə), Musa (ə), İsa (ə), İslam Peyğəmbəri (s)...

Həzrət İsa (ə) hansı xəstəliyi müalicə etmədiyini bildirdi? Günahkardan hansı moizə eşidildi?

08 Jan 2018

Bir tikə çörək qarşılığında 50 il ömür.Həzrət İsa (ə) bir dəstə insanla əyləşmişdi. Odun yığan bir kişi həmin yoldan çörək yeyən halda keçirdi. Həzrət İsa (ə) ətrafında olanlara buyurdu: “Siz təəccüblənərsinizmi ki, bu kişi bir saatdan çox ömür sürməyəcəkdir”...

Həzrət İsa (ə) çarmıxa çəkilməmişdir

07 Jan 2018

Qurani-Kərim Həzrət İsa (ə) barəsində buyurur: “Həqiqətən, Allah yanında İsanın hekayəti, (yaradılışının necəliyi baxımından) Adəmin hekayəti kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra ona «(canlı insan) ol!» dedi, o da oldu...

İlahi peyğəmbərlər (ə) də insan olublar, mələk və digər varlıq deyil

01 Jan 2018

Allah Təala bəzi insanları bəziləri vasitəsilə imtahana çəkir. Allah büruzə edir ki, bu imtahan zamanı kimlər daha çox səbir nümayiş etdirəcəkdir...

Həzrət Adəmin (ə) övladlarından kim onun vəsisi oldu?

31 Dec 2017

Həzrət Adəm (ə) və Həzrət Həvva (ə) yerə enəndən sonra Allah iradə edir ki, nəsillərini artırsınlar. Bir müddət sonra Həvva iki əkiz uşaq dünyaya gətirir ki, biri qız idi və biri də oğlan övladı idi. Oğlanın adını Qabil, qızın adını isə Əqlima qoyur...

Həzrət Nuhun (ə) oğlu hansı keyfiyyətinə görə onun vəsisi oldu?

24 Dec 2017

İmam Həsən Müctəbaya (ə) sual verirlər ki, ağvalideyn olmaq nədir? Buyurur: “Onları istəklərindən məhrum edəsən”...

Peyğəmbərin (s) gəlişi ilə İblis (lən) qaçır

07 Dec 2017

Böyük İslam peyğəmbəri Həzrət Muhəmməd (s) Rəbiəl-əvvəl ayının 17-də Fil ilində Məkkədə dünyaya gəlmişdir. Onundoğulduğu ildə fil səhabələri Məkkəni dağıtmaq üçün ona hücum etmişdilər...

Daşlar nübuvvətə şəhadət verdi, amma Əbu Cəhl...

06 Dec 2017

Nəql edilir ki, bir gün Əbu Cəhl, Vəlid, Muğeyrə Həzrət Peyğəmbərin (s) yanına gəlib deyirlər: “Ey Muhəmməd! Sənin rəsul olmağına kim şəhadət verər?”...

Müsəlman olmayan alimlər Həzrət Peyğəmbər (s) barədə

06 Dec 2017

Qandi – Hindistanın böyük rəhbərlərindən olmuşdur ki, “Yeni Hindistan” adlı kitabında yazır: “Maraqlıdır ki, biləsiniz bu gün milyonlarla insanın qəlbində yer alan insan Muhəmməddir (s)...

Peyğəmbərimizin (s) yemək yeyən zamanı etdiyi dua

06 Dec 2017

O zaman ki, PeyÄŸÉ™mbÉ™rimiz (s) yemÉ™k yeyÉ™rdi, bu duanı oxuyardı: â€œAllahım! Onda bizim üçün bÉ™rÉ™kÉ™t qÉ™rar ver vÉ™ ondan da yaxşısını ruzimiz buyur”...