Həzrət Məsihin (ə) axırıncı Peyğəmbər (s) haqqındakı müjdələri

30 Sep 2021

Həzrət Məsihin (ə) axırıncı Peyğəmbər (s) haqqındakı müjdələri

Həzrət İsa (ə) hansı məkana enəcəkdir?

30 Aug 2021

Həzrət İsa (ə) hansı məkana enəcəkdir?

Peyğəmbərin (s) əxlaqı nədir?

27 Jul 2021

Peyğəmbərin (s) əxlaqı nədir?

Cərcis peyğəmbərə (ə) qarşı ordu çəkən əmirin seçimi

12 Jul 2021

Cərcis peyğəmbərə (ə) qarşı ordu çəkən əmirin seçimi

Allah-tala Həzrət Peyğəmbəri (s) necə vəsf etmişdir?

25 May 2021

Allah-tala Həzrət Peyğəmbəri (s) necə vəsf etmişdir?

Həzrət İsa (ə) şeytanı (lən) necə hidayət etmək istədi?

08 Mar 2021

Nəql edilir ki, Həzrət İsa (ə) bir gün qərara alır ki, Allahla şeytanın arasını düzəltsin. Uca Allaha buyurur: “Allahım! Şeytan böyük xataya düçar olmuşdur və Adəmə (ə) səcdə etməmişdir. Ancaq onun Sənə ibadətdə keçmişi vardır...

Peyğəmbərimiz (s) niyə düşməni lənətləmədi?

29 Jan 2021

Ühüd döyüşündə müsəlmanlar çox zədə aldılar və yaralandılar. Həmzə kimi şəhid verdilər. Peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə) başdan-ayağa qədər yaralanmışdılar. Onlar çox kəskin bir vəziyyətdə qərar tuturdular...

Həzrət İsanın (ə) meracı necə olmuşdur?

23 Jan 2021

“Və eləcə də «biz Allahın peyğəmbəri Məryəm oğlu İsanı öldürdük» demələrinə görə (lənət və əzaba düçar oldular)!...

Nə üçün Həzrət Yusifin (ə) əhvalatı 'ən gözəl əhvalat' adlandırılıb?

23 Jan 2021

Quran “əhsənul-qəsəs”, yəni “əhvalatların gözəli” adlandırılır. Səmavi kitablar arasında Quranın, Quran surələri arasında “Yusif” surəsinin “əhsənul-qəsəs” adlandırılmasında heç bir təzad yoxdur...

Həzrət Yunus (ə) balığın qarnında necə sağ qalmışdır?

17 Dec 2020

HÉ™zrÉ™t Yunus peyÄŸÉ™mbÉ™rin (É™) balığın qarnında saÄŸ qalması – Ä°lahi möcüzÉ™dir. ElÉ™ bir möcüzÉ™dir ki, Ä°lahi qüvvÉ™yÉ™ söykÉ™nir. Yunusun  (É™) balığın qarnında saÄŸ qalmasının iki sÉ™bÉ™bi ola bilÉ™r...