Həzrət İsanın (ə) səmaya qalxması necə olmuşdur?

26 Jun 2018

Həzrət İsanın (ə) təbliğatları və davamçılarının artması yəhudi başçılarını çox narahat edir və ürəklərinə kin toxumu səpirdi. Ona görə də Həzrəti (ə) qətl etmək üçün plan qururlar...

Peyğəmbərimiz (s): “Mən Allahdan istəmişəm ki, dostlarımın ruzisini ehtiyacları qədər qərar versin”

25 May 2018

“Ey Əbuzər! Mən Allahdan istəmişəm ki, dostlarımın ruzisini ehtiyacları qədər qərar versin, amma düşmənlərimin mal və övladlarını çox etsin”...

Peyğəmbəri (s) görmədən, ona iman gətirənin fəziləti

15 May 2018

Allahın PeyÄŸÉ™mbÉ™ri (s) buyurub: Â«MÉ™ni görÉ™n ÅŸÉ™xsin iman gÉ™tirmÉ™si təəccüblü deyil. ƏksinÉ™, yazılı vÉ™rÉ™qlÉ™ri görüb É™vvÉ™lindÉ™n axırına kimi ona iman gÉ™tirÉ™nlÉ™rin iman gÉ™tirmÉ™lÉ™ri təəccüblüdür»...

Həzrət İsaya (ə) niyə Ruhullah deyirlər?

23 Apr 2018

Ruhullah sözü əslində Allahın xəlq etdiyi əzəmətli ruha aid edlir ki, bütün insanların, o cümlədən Məsih və başqa peyğəmbərlərin varlığında qərar vermişdir. Lakin bəziləri insanları yoldan azdırıb demək istəmişdilər ki, Həzrət İsa (ə) – nəuzubillah, Allahın bir hissəsidir...

Hz. Peyğəmbərin (s) yəhudi qonşusunun hidayəti

27 Mar 2018

İslam dini sevgi və ülfət dinidir. İslam Peyğəmbəri (s) isə İlahi rəhmət kimi bütün bəşər üçün məbus olmuşdur. İslam dini məntiq və ağıla əsasən məhəbbət və sevgi üzərində qurulmuşdur...

Məbəs bayramı 27 rəcəb həzrət Məhəmmədə peyğəmbərlik verilən gündür

27 Mar 2018

(Ya Məhəmməd!) De: Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. (O Allah ki,) göylərin və Yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur. O, dirildir və öldürür...

Axirətdə Rəsulallahın (s) yoldaşı olmaq üçün nə lazımdır?

11 Mar 2018

Hər kim əziz Peyğəmbərimizlə axirətdə yoldaş olmaq istəyirsə, gərək alimə ehtiram qoysun. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:“Hər kim alimlə görüşməyə gedər, ona bənzəyir ki, məni ziyarət etmişdir...

Peyğəmbərimiz (s) ağıllı insanın nişanələri belə tanıtmışdır

09 Mar 2018

Allah TÉ™ala Qurani-KÉ™rimdÉ™ buyurmuÅŸdur: â€œRÉ™hman (olan Allah)ın (hÉ™qiqi)bÉ™ndÉ™lÉ™ri yer (üzün)dÉ™ sakit vÉ™ tÉ™vazökarlıqla yol gedÉ™n vÉ™ nadanlar(xoÅŸagÉ™lmÉ™z sözlÉ™rlÉ™) onlara xitab edÉ™n zaman «salam» (xoÅŸ vÉ™ yumÅŸaq söz) deyÉ™n kÉ™slÉ™rdir”. (“Furqan” 63)...

O, dua edəndə, heyvanlar və quşlar da səsinin gözəlliyinə görə yığışırdılar

12 Feb 2018

Həzrət Davud (ə) Bəni-İsrayilin məşhur peyğəmbərlərindən olmuşdur ki, xoş səsi, gözəlliyi, heyvanlarla söhbət etmək qabiliyyəti ilə tanınmışdır. Gözəlliyini Həzrət Yusifə (ə), səbrini Həzrət Əyyuba (ə), uzun ömrünü Nuha (ə), hidayət etmək natiqliyini Həzrət Muhəmmədə (s) bənzədirlər...

Həzrət Peyğəmbər (s) müsəlmanları ancaq dini elmlərə tərəf təşviq edirdimi?

04 Feb 2018

Dini təlimlərdən və hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, elm öyrənmək hər bir müsəlman üçün vacib bir əməldir. Hədislərimiz həmişə alimi abiddən üstün hesab etmişdir...