Həzrət Rəsuli-Əkrəmə (s) əta edilən ən böyük möcüzə

29 Jan 2019

İmam Sadiq (ə), Abdullah İbni Əbi Yəfura buyurur: “Həzrət Əlinin (ə) Peyğəmbər (s) yanında malik olduğu əzəmətli məqamının cəhətinə nəzər sal və o cəhətə sadiq ol...

İmam Əli (ə) Həzrət Məhdinin (ə.f) qeybinin qəmini belə çəkirdi

11 Jan 2019

Əsbəğ ibni Nəbatə nəql edir: “Bir gün İmam Əlinin (ə) hüzuruna getmişdim. Həzrət (ə) dərin fikrə getmişdi və əlində çubuq ilə torpağı tərpədirdi...

Bəşəriyyətin üzərində olan rəhmət Günəşi

12 Dec 2018

Sübhan Allah varlıq aləmində Həzrət Muhəmməd (s) kimi ali bir insan xəlq etməmişdir. O, bəşər üzərində olan bir günəşdir ki, hər kəs onun şüasından faydalanır. Həzrətin (s) varlığı rəhmətlə o qədər əhatə olmuşdu ki, onun risaləti bütün peyğəmbərlərin (ə) risalətinin cəmi idi...

Dünya bu gün də Rəsulallahın (s) köməyinə ehtiyaclıdır

21 Nov 2018

Şeytan (lən) necə min İlahi dərgahda ibadət edib, ali mərtəbələrə yüksələ bilmişdi. Rəvayətlərə görə, Rəsulallah (s) meracdan qayıtdıqdan sonra şeytan (lən) Rəsulallahdan (s) soruşur ki, getdiyi yerdə bir yerə yıxılmış minbəri görübmü? Rəsulallah (s) onu gördüyünü təsdiqləyir...

Həzrət Aminənin dilindən əziz Peyğəmbərimizin (s) dünyaya gəlişinin hekayəsi

10 Sep 2018

Bildiyimiz kimi, Böyük İslam Peyğəmbəri (s) çox kiçik yaşlarından həm atasını və həm də anasını itirmişdir. Anası Aminə xanım Həzrəti (s) necə dünyaya gətirdiyini belə nəql etmişdir: “O zaman ki, doğum zamanı yaxınlaşdı, gördüm ki, bir ağ quş qəlbimə qanadlarını sürtdü...

Həzrət Adəmlə (ə) görüşən altı nəfər

27 Aug 2018

Bir gün Həzrət Adəm (ə) bir yerdə əyləşmişdi. Anidən altı nəfəri müşahidə edir ki, onlardan üç nəfəri ağ paltarda və üç nəfəri də qara paltarda idilər. Ağ paltar geyinənlər gəlib Adəmin (ə) sağ tərəfində və qara paltar geyinənlər sol tərəfindən əyləşirlər...

Həzrət Musa peyğəmbərin (ə) elçiliyi necə olmuşdur?

17 Aug 2018

Qurani-Kərimdə Həzrət Şuəybin (ə) qızlarının iffətli və pak ətəkli olmasını təsdiq edən ayələr mövcuddur. Bu ayələr həmin xanımların gözəl əxlaqından və iffətə riayət etməklərindən bəhs edir...

Peyğəmbərimizin (s) nübuvvət yükü necə yüngülləşdirildi?

14 Aug 2018

Hikmət elə bir İlahi nemətdir ki, gərək insan bədənində yer alsın. Onun sakin olduğu məkan isə, ən müqəddəs məkan olan insan qəlbidir...

Qeysərin sualına Peyğəmbərimizin (s) sadə izahı

11 Jul 2018

Yəli ibni Əbi Əmr nəql edir: “Şam şəhərində səfər edən bir qoca kişini gördüm. O, mənə dedi: “Mən Roma padşahı Qeysərin məktubunu çatdıranam. O, Peyğəmbərə (s) bir məktub yazmışdı və mənə vermişdi. Mən də Həzrətə (s) çatdırmaq üçün Mədinə şəhərinə gəldim. Məktubu Peyğəmbərə (s) verdim...

Həzrət Musanın (ə) həyat yoldaşının peşmançılığı

11 Jul 2018

İnsanların əksər hissəsi aqibətlərinin xeyirli olmasını istəyərlər. Ancaq bəzən elə bəyənilməyən işlər görərlər ki, aqibətlərini xeyirlə xətm etməz...