Məbəs gecəsinin və gününün əməlləri

28 Feb 2022

Məbəs gecəsinin və gününün əməlləri

Səmavi dinlərdə Məhəmməd peyğəmbər (s)

28 Dec 2021

Səmavi dinlərdə Məhəmməd peyğəmbər (s)

Səmavi dinlərdə Məhəmməd peyğəmbər (s)

24 Dec 2021

Səmavi dinlərdə Məhəmməd peyğəmbər (s)

Həzrət Məsihin (ə) axırıncı Peyğəmbər (s) haqqındakı müjdələri

30 Sep 2021

Həzrət Məsihin (ə) axırıncı Peyğəmbər (s) haqqındakı müjdələri

Həzrət İsa (ə) hansı məkana enəcəkdir?

30 Aug 2021

Həzrət İsa (ə) hansı məkana enəcəkdir?

Peyğəmbərin (s) əxlaqı nədir?

27 Jul 2021

Peyğəmbərin (s) əxlaqı nədir?

Cərcis peyğəmbərə (ə) qarşı ordu çəkən əmirin seçimi

12 Jul 2021

Cərcis peyğəmbərə (ə) qarşı ordu çəkən əmirin seçimi

Allah-tala Həzrət Peyğəmbəri (s) necə vəsf etmişdir?

25 May 2021

Allah-tala Həzrət Peyğəmbəri (s) necə vəsf etmişdir?

Həzrət İsa (ə) şeytanı (lən) necə hidayət etmək istədi?

08 Mar 2021

Nəql edilir ki, Həzrət İsa (ə) bir gün qərara alır ki, Allahla şeytanın arasını düzəltsin. Uca Allaha buyurur: “Allahım! Şeytan böyük xataya düçar olmuşdur və Adəmə (ə) səcdə etməmişdir. Ancaq onun Sənə ibadətdə keçmişi vardır...

Peyğəmbərimiz (s) niyə düşməni lənətləmədi?

29 Jan 2021

Ühüd döyüşündə müsəlmanlar çox zədə aldılar və yaralandılar. Həmzə kimi şəhid verdilər. Peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə) başdan-ayağa qədər yaralanmışdılar. Onlar çox kəskin bir vəziyyətdə qərar tuturdular...