Peyğəmbərə (s) məhəbbət

04 Aug 2010

Hicrətdən 13 il öncə, rəcəb ayının 27-də, mübarək bir gündə Allah bəşəriyyətə mərhəmət olan Həzrət Məhəmməd ibn Abdullahı (s) peyğəmbərlik məqamına ucaltdı. Həmin gün İslam tarixinə Məbəs günü kimi düşdü.

Həzrəti Məhəmmədin (s) möcüzələri

10 Mar 2010

Peyğəmbərin(s) yerdən bir ovuc xırda daş götürüb, buyurdu: «Bunlar şəhadət verirlər ki, mən Allahın Peyğəmbəriyəm. Bu zaman Həzrətin əlində olan xırda daşlar Allaha zikr və təsbih deyib, Həzrətin Allahın elçisi və Peyğəmbəri olmasına şəhadət verdilər. (Biharul-ənvar, c.17, səh.379)