Məbəs bayramınız mübarək

18 Jun 2012

Həzrəti Peyğəmbər (s.ə) 610-cu miladi ilində 40–yaşında ikən Rəcəb ayının 27-sində Məkkə şəhərində Hira dağında İnsanlıq zirvəsini fəth edərək peyğənbərlik məqamına çatdı. Bu günü müsəlmanlar Məbəs günü münasibəti ilə bayram keçirdirlər

Məbəs bayramı

13 Jun 2012

``(Ya Məhəmməd!) De: Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. (O Allah ki,) göylərin və yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur.

Musa və İsanın (ə) Şəriəti

25 Nov 2011

ŞəriÉ™t insanların É™mÉ™llÉ™rinin vÉ™ cÉ™miyyÉ™tin tÉ™nzimi üçün nÉ™zÉ™rdÉ™ tutulmuÅŸ qanunlar vÉ™ hökmlÉ™r mÉ™cmusudur. Nuh, Ä°brahim, Musa, Ä°sa vÉ™ Ä°slam peyÄŸÉ™mbÉ™ri (s) kimi böyük peyÄŸÉ™mbÉ™rlÉ™r ÅŸÉ™riÉ™t sahibi olmuÅŸlar. Allah qarşısında tÉ™slimçilik, Allaha itaÉ™t, qeyb vÉ™ mÉ™ada iman bütün Ä°lahi dinlÉ™rin müştÉ™rÉ™k prinsiplÉ™ridir. Bu prinsiplÉ™r Ä°slam vÉ™ din adı ilÉ™ tanınır

Peyğəmbərlik quran ayələrində

04 Mar 2011

Biz peyğəmbərləri (möminlərə) müjdə gətirən və (kafirləri) əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! (Nisa 165)

Sonuncu peyğəmbər Həzrət MƏhəmməd (s)

04 Mar 2011

Tarixin ən parlaq siması, tək şərqə deyil, bütün dünyaya məxsus olan İslam peyğəmbəri Məhəmməd (s) olmuşdur

Peyğəmbərin (s) dünya rəhbərlərinə məktubu

19 Jan 2011

İslam tarixində göstərilir ki, İslam dini Hicaz ölkəsinə nüfuz edərkən Həzrət Peyğəmbər (s) o dövrün rəhbərlərinə, padşahlarına müxtəlif məktublar göndərdi.

İslam PeyğəmbərİnİN (s) İbadəti

19 Jan 2011

Allahın Rəsulu (s) o qədər ibadət edirdi ki, özünü məşəqqət və əziyyətə salırdı. Elə buna görə də Allah Taala Qurani Kərimin “Taha” surəsinin 1-ci ayəsini göndərərək buyurdu: “Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik!”

Adəmin xilqəti, insanın əzəməti

20 Oct 2010

Rəbbin mələklərə belə dedi: "Mən palçıqdan bir insan yaradacağam". "Onu yaraşdırıb, ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edin!" Mələklərin hamısı səcdə etdilər. Yalnız İblisdən başqa . O, təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu.

Peyğəmbərə (s) məhəbbət

04 Aug 2010

Hicrətdən 13 il öncə, rəcəb ayının 27-də, mübarək bir gündə Allah bəşəriyyətə mərhəmət olan Həzrət Məhəmməd ibn Abdullahı (s) peyğəmbərlik məqamına ucaltdı. Həmin gün İslam tarixinə Məbəs günü kimi düşdü.

Həzrəti Məhəmmədin (s) möcüzələri

10 Mar 2010

Peyğəmbərin(s) yerdən bir ovuc xırda daş götürüb, buyurdu: «Bunlar şəhadət verirlər ki, mən Allahın Peyğəmbəriyəm. Bu zaman Həzrətin əlində olan xırda daşlar Allaha zikr və təsbih deyib, Həzrətin Allahın elçisi və Peyğəmbəri olmasına şəhadət verdilər. (Biharul-ənvar, c.17, səh.379)