Həzrət İsanın (ə) Peyğəmbərimiz (s) barədə müjdəsi

21 Dec 2019

Həzrət İsa (ə) – Bəni-İsrayilə göndərilən peyğəmbərlərdən (ə) biri olmuşdur. Bütün peyğəmbərlər kimi, Həzrət İsa (ə) da insanları tövhidə, yeganə Allaha tərəf dəvət edirdi...


Zulkifl peyğəmbərin (ə) adı nə idi?

06 Nov 2019

MÉ™rhum QÉ™tÉ™bÉ™lÉ™ddin, HÉ™zrÉ™t Əbdül-ƏzimdÉ™n nÉ™ql edir ki, buyurub: “Bir gün Ä°mam Cavada (É™) mÉ™ktub yazdım vÉ™ sual verdim:  “HÉ™zrÉ™t Zulkifl ki, peyÄŸÉ™mbÉ™rlÉ™rdÉ™n olmuÅŸdur, adı nÉ™ idi? O mürsÉ™l peyÄŸÉ™mbÉ™rlÉ™rdÉ™n olmuÅŸdur?”...

Peyğəmbərimizin (s) yetim qalmasının hikməti nədir?

02 Nov 2019

Əgər Peyğəmbərin (s) həyatına nəzər salsaq, ilk diqqətimizi cəlb edən şey Həzrətin (s) körpə ikən yetim qalması olar. O zaman ki, Aminə xanım ona hamilə qalır, atası Abdullah dünyasını dəyişir. Anası Aminə isə Həzrətin (s) 5-6 yaşı olan zaman vəfat edir. Beləliklə, Peyğəmbərin (s) nə atası olur, nə də anası...

Əzrayil (ə) Həzrət Musanın (ə) canını necə aldı?

10 Jul 2019

Musa (ə) həyat yoldaşının yanına gəlir və uşaqlarını onun yanında görür. Onlarla xudahafizləşir. Uşaqları atasının ətəyindən yapışıb, ağlayırlar və Musanın (ə) qəlbi də yanır, o da ağlayır...

İlyas peyğəmbərin (ə) şagirdi – o da ölüləri dirildə bilirdi

22 Jun 2019

İsmaili, Əlyəsə'i, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik...

Həzrəti Nuh (ə) öz vəsiyyətində nəyi qeyd edir?

18 Jun 2019

Ä°mam Sadiq (É™) nÉ™ql edir: “HÉ™zrÉ™t Nuh (É™) gÉ™midÉ™n enÉ™ndÉ™n sonra 50 il ömür sürür. Ömrünün sonunda CÉ™brayil (É™) ona nazil olur vÉ™ Allahın É™mrini ona deyir: â€œEy Nuh! Öz nübuvvÉ™tini sona çatdırmısan vÉ™ ömrün sona çatmışdır...

Həzrət İbrahim Xəlilin (ə) quşları kəsib, bir-birlərinə qatmaq hekayəsindəki məna

15 Apr 2019

Bu Quran hekayəsini bir çox insanlar eşidiblər. Həzrət İbrahim (ə) məada yəqinlik əldə etmək üçün Allahdan istəyir ki, məadı bu dünyada ona nümayiş etdirsin...

2000 il yaşayan peyğəmbərin (ə) ömür barədə təəssüratı necə idi?

23 Mar 2019

Keçmiş həyatına bir nəzər sal, bax gör neçə yaşın vardır? Nə qədər olsa da, hamısı sənin üçün bir anlıq səhnə kimi görünər. Ölüm bütün bu səhnələrin üzərindən xətt çəkər və səni yeni səhnələr görməkdən məhrum edər...

Həzrət Xızr (ə) sağ olduğu üçün, insanlara hüccət sayıla bilərmi?

05 Mar 2019

Allahın hüccəti mövzusunda gərək deyək ki, Allah Məsumu (ə) müəyyən zaman üçün təyin edər. Həmin zaman bitəndən sonra Məsumun (ə) hüccətliyi də sona çatar...

Həzrət Rəsuli-Əkrəmə (s) əta edilən ən böyük möcüzə

29 Jan 2019

İmam Sadiq (ə), Abdullah İbni Əbi Yəfura buyurur: “Həzrət Əlinin (ə) Peyğəmbər (s) yanında malik olduğu əzəmətli məqamının cəhətinə nəzər sal və o cəhətə sadiq ol...