Camaat namazında 10 nəfər iştirak edərsə…

29 Apr 2021

Camaat namazında 10 nəfər iştirak edərsə…

Oruc tutan bu 7 nemətə çatacaqdır

27 Apr 2021

Oruc tutan bu 7 nemətə çatacaqdır

Ramazan ayında ibadətlərin qəbul olunmasının nişanələri vardır

27 Apr 2021

Ramazan ayında ibadətlərin qəbul olunmasının nişanələri vardır

Bu günün hər saatında 600 000 insan cəhənnəmdən azad edilər

02 Apr 2021

CümÉ™ gününün gündüzlÉ™ri vÉ™ gecÉ™lÉ™rinin fÉ™zilÉ™ti baÅŸqa günlÉ™rdÉ™n fÉ™rqlÉ™nir. HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: â€œCümÉ™ gününün gündüz vÉ™ gecÉ™si 24 saatdır vÉ™ Allah TÉ™ala onun hÉ™r saatında cÉ™hÉ™nnÉ™mdÉ™n 600 min insan azad edÉ™r”...

Çətinliyi aradan aparan hacət namazı

18 Mar 2021

MÉ™sumlardan (É™) nÉ™ql edilir: “ƏgÉ™r ağır çətinliyÉ™ düşsÉ™n ki, sÉ™ni qÉ™mgin edÉ™r, iki rükÉ™t namaz qıl. Birinci rükÉ™tdÉ™ “HÉ™md”dÉ™n sonra AyÉ™tül-kürsi vÉ™ ikinci rükÉ™tdÉ™ “HÉ™md”dÉ™n sonra “QÉ™dr” surÉ™sini oxu...

Şəban ayının qızıldan qiymətli 4 əməli

16 Mar 2021

Qəməri aylarının içində Rəcəb, Şəban və Ramazan ayının xüsusi yeri vardır. Mübarək Rəcəb ayını artıq arxada qoyuruq və gözəl Şəban ayına daxil oluruq. Bəs Peyğəmbərin (s) bu mübarək ayında hansı əməllər daha fəzilətli hesab olunur?...

Bundan üstün ibadət yoxdur

18 Jan 2021

HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: â€œHÉ™r kim öz gündÉ™lik iÅŸlÉ™rinÉ™ davam edÉ™r, ancaq müsÉ™lmanların iÅŸlÉ™rinÉ™ É™hÉ™miyyÉ™t vermÉ™zsÉ™ – müsÉ™lman deyildir. O kÉ™s ki, müsÉ™lmanın kömÉ™k istÉ™yÉ™n sÉ™sini eÅŸidÉ™r vÉ™ ona yardım etmÉ™zsÉ™ – müsÉ™lman deyildir”...

Yaxınlaşmaq namazı, ünsiyyət namazı, inkişaf namazı – namazın Qurani-Kərimdə növləri

06 Jan 2021

Ustad QiraÉ™ti namazın É™hÉ™miyyÉ™ti barÉ™sindÉ™ buyurur: â€œNamazın hesabı baÅŸqa ÅŸeylÉ™rdÉ™n ayrıdır. Quranda 88 dÉ™fÉ™ “sÉ™lÉ™t” sözü iÅŸlÉ™nmiÅŸdir vÉ™ elÉ™ bir ibadÉ™t yoxdur ki, Allah ona bu qÉ™dÉ™r É™hÉ™miyyÉ™t versin...

Səfər ayını niyə belə adlandırıblar? - Bu ayın əlamətdar tarixləri

20 Sep 2020

Səfər ayı Məhərrəm ayından sonra gəlir və Qəməri ilinin ikici ayı hesab olunur. Səfər sözü sıfr sözündən götürülmüşdür və mənası boş deməkdir...

Gecə namazının qılınma qaydası

02 Sep 2020

Əllamə Təbatəbai (r) nəql edir ki, cavanlıq vaxtlarımda ustadım Əllamə Qazi (r) mənə buyurdu ki, "Övladım, əgər bu dünyanı istəyirsənsə, gecə namazı qıl. Və əgər axirəti istəyirsənsə, yenə də gecə namazı qıl!"...