Orucun əhəmiyyət və təsirləri

09 Jun 2010

İslamın insanların ruhi-mənəvi təkamülə çatması üçün nəzərdə tutduğu vacib əməllərdən və illik proqramlardan biri də orucdur.

QAZANC VƏ İŞLƏMƏYİN FƏZİLƏTİ

06 Apr 2010

Müqəddəs islam dininin diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də maddi ehtiyacların tə’min olunması, qazanc əldə etmək, işlə tə’min olmaq və iş zamanı başqaları ilə gözəl rəftar və davranış tərzidir.

Namaz dinin sütunudur

15 Mar 2010

Həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur: “Yer üzündə Tanrıya itaət etmək ona bəndəçilik etməklə müyəssər olar. Tanrıya bəndəçilik misilsiz nümunəsi isə namazdır.” (Biharul-ənvar, Əllamə Məclisi, 82 /219).

İslamda ibadət

09 Mar 2010

İslam dini dinlərin ən müqəddəsi və ən sonuncusudur. Adəm övladları haqq yolundan azmışdılar və əxlaqsızlıq baş alıb gedirdi. Allah-taala insanları zəlalətdən qurtarmaq üçün İslam dinini yer üzünə göndərdiyi və bu dinin əxlaqını insanlara çatdırmaq üçün Həzrət Məhəmmədi (s) də elçi göndərdi.

Həcc ziyarəti

08 Mar 2010

Ä°slamın É™sas hökmlÉ™rindÉ™n biri dÉ™ hÉ™ccdir. HÉ™cc – müsÉ™lman tÉ™qviminin son ayının (zil-hiccÉ™ ayının) müəyyÉ™n günlÉ™rindÉ™ müsÉ™lmanların müqÉ™ddÉ™s ÅŸÉ™hÉ™ri vÉ™ qiblÉ™si olan MÉ™kkÉ™ni xüsusi qaydalar çərçivÉ™sindÉ™ ziyarÉ™t etmÉ™yÉ™ deyilir.   

İbadət eylə, ibadətə layıq bilənə,ey insan!

04 Mar 2010

Ey yaranmışların ən üstünü-İnsan! Səni o Yaradan nədən yaratdı? Sənə nə verdi;səndən nə istədi? Nəyi bilmək istədin sən, su İnsan, nəyi bilə bildin, ya nəyi bildin sandın? Nəyə çatmaq istədin?

Merac

03 Mar 2010

Peyğəmbərliyin 10-cu ilində (619-cu ildə) Rəcəb ayının 27-də Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin (s) ən böyük möcüzələrindən biri – merac hadisəsi baş verdi.

ƏMƏL BAŞLICA AMILDIR

02 Mar 2010

Heç kəsə sirr deyil ki, min illərin sınağından çıxmış seçmə kəlamlar daim insanları əxlaqi saflığa səsləyib, onların həqiqət yoluna çıxmasından yardımçı olub. Demək olar ki, tarixi inkişafın bütün dövrlərində əxlaqi saflığa böyük ehtiyac hiss edilib.

Qədr gecəsi

24 Feb 2010

Qədr gecəsi elə bir gecədir ki, Allah bu gecədə möminlərə feyz və bərəkətlə dolu Qurani-Kərimi bütövlüklə Peyğəmbərin əziz qəlbinə nazil etmişdir.

Ramazan

24 Feb 2010

Ramazan ayı böyük hikmətlərlə, özünü təkmilləşdirmə ilə müşayiət olunan müqəddəs aydır. Ona görə də bu ay 11 ayın “sultanı” adlanır.