Həcc ziyarəti

11 Jun 2010

“Orada aydın nişanələr – İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əmin-amanlıqdadır. Onun yoluna (ərzaq, minik və sağlamlıq baxımından) gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur.

14 Dekabr İmam Əliyyən Nəqinin təvəllüd günüdür

11 Jun 2010

Müsəlmanların onuncu İmamı-İmam Əliyyən Nəqi (ə) hicrətin iki yüz on ikinci ili Zil-həccə ayının on beşində Mədinə yaxınlığındakı Sərya adlı bir yerdə anadan olmuşdur. Atası İmam Cavad (ə), anası isə hörmətli Səmanə Xanım olmuşdur. O, elə əvvəldən fəzilətli və təqvalı bir kəniz idi.

Qurban bayramıniz mübarək!

11 Jun 2010

Qurban bayramı İslam aləmində ən mühtəşəm bayramlardan biridir. Bütün müsəlman aləmində hər il Orucluq ayı bitəndən 70 gün sonra və məhərrəmlikdən 20 gün üncə qeyd olunur və adətən üz gün davam edir.

Nəyin üzərinə səcdə etməliyik?

09 Jun 2010

Əhli-beyt (ə) məktəbi ardıcılları yekdil nəzərlə inanırlar ki, torpaqdan başqa şeyin üstünə səcdə etmək olmaz. Əlbəttə, onlar inanırlar ki, yerdən cücərən şeylərə də səcdə etmək olar, bu şərtlə ki, yeyilməli, içilməli və geyilməli şeylərdən olmasın. O cümlədən ağacların yarpağı, taxta, həsir və s. kimi şeylər.

İnsanın əsas vəzifələri

09 Jun 2010

İnsan həyatı boyu işlətdiyi hər bir üsul və keçdiyi hər yol ilə öz səadət və uğurundan başqa bir şey istəmir. İnsan özünü tanımasa öz ehtiyaclarını və səadət yolunu da tanımaz. İnsanın səadəti bir növ onun öz ehtiyaclarını ödəməkdən keçir.

ALLAH-TAALA BÜTÜN KAMAL SİFƏTLƏRİNƏ MALİKDİR

09 Jun 2010

“Ən yaxşı və ən güzəl sifətlər o Allaha məxsusdur ki, Ondan başqa bir mə`bud yoxdur.” (Taha surəsi, ayə:8)

Namazın bəzi əməllərinin fəlsəfəsi

09 Jun 2010

Bir nəfər Əli (ə)-dan soruşdu: -”Təkbirətul-ehram” deyən zaman əlləri yuxarı qaldırmağın mənası nədir? İmam (ə) buyurdu: -Mənası budur ki, Allah böyükdür, yeganədir, heç bir oxşarı yoxdur, zahiri idrak və hiss orqanları ilə dərk olunmaz.

Oruc həm ruha, həm də cismə sağlamlıq bəxş edən İlahi ehkamdır

09 Jun 2010

1-Rəsuli-Əkrəm(s): -“Behiştin “Rəyyan” adlanan qapısı vardır, oradan yalnız oruc tutanlar daxil olarlar.”

Bütün ümidlər dindədir

09 Jun 2010

“Təxminən iyirmi il bundan əvvəl, tələbələrimi güldürmək istədiyim zaman dinlərdən, onlarda maraq yaratmaq istədiyim zaman isə siyasətdən bəhs edirdim. İndi isə tam əksini edirəm.

Peyğəmbər(s.ə)-in Ramazan xütbəsi

09 Jun 2010

Peyğəmbər Ramazan xütbəsini bitirərkən Əli (ə) buyurur: «Mən ayağa qalxıb Peyğəmbərdən soruşdum ki, ya Rəsuləllah, Ramazanda ən gözəl əməl hansıdır?