Ləbbeyk! Allahummə ləbbeyk!

01 Dec 2010

Hacılar, Allah-Təalanın qonaqları hesab olunurlar. Bu mübarək və nuraniyyətə qərq edən Həcc ziyarətinə gedən insanlar, Allahın evini ziyarət etdikləri üçün, Allah-Təalanın qonaqları hesab olunurlar.

Həcc zİyarətİ

01 Dec 2010

Bütün müsəlmanların səbirsizliklə gözlədiyi Həcc ziyarəti bir neçə gündən sonra başlayır. "Həcc" ərəbcə "ziyarət etmək" deməkdir. Yəni İslamın müqəddəs şəhəri Məkkəyə gedib Kəbəni və "qara daş"ı ziyarət etmək hər bir müsəlmanın borcu və arzusudur.

Ramazanın ibadət təqvimi

19 Aug 2010

1. Oruc tutmaq; Əgər təklifə çatmış şəxslərin şəri üzrü olmasa bu ayın günlərini oruc tutmaq onlara vacibdir.

2. Sədəqə vermək.

Dünyada mübarək ramazan ayı və ramazan xatirələri

19 Aug 2010

Ramazan ayında İslamı qəbul edən amerikalı yazıçı qadın və pedaqoq Cəmilə Kolokotronisin ilk orucu: altı uşaq anası, yazıçı və pedaqoq olan Cəmilə Kolokotronis əslən Sent Luis şəhərindəndir.

İbadətin təsirləri

19 Aug 2010

İslam dinində də, Allahın əbdi (qulu) olmaq insan üçün ən yüksək izzət və iftixar hesab olunmuşdur və Qurani-Kərim də müstəqim (doğru) yolun, yalnız bu yol olduğunu vurğulayır:«Mənə ibadət edin, bu, doğru yoldur!» («Yasin» surəsi, ayə 61)

Quranda zikr etmək

19 Aug 2010

Bir nəfər soruşdu: “Ya Rəsulallah, Allahı zikr etmək Onun yolunda cihad etməkdən də üstündür?”

Həzrət (s) buyurdu: “Əgər Allahı zikr etmək (məqsəd Allahı yad etmək) olmasaydı, o zaman cihad belə vacib olmazdı.”

Oruc və təqva

19 Aug 2010

... Allahdan qorxun və Onun, həqiqətən, hər şeyi bildiyini anlayın!.( Bəqərə, 231)

İslam dinində təqva çox mü-hüm məsələlərdən biridir. Təqvanın mühümlüyünə sübutlardan biri budur ki, Allahın vəsiyyətidir. Allah-Təala buyurur:

“(Ey müsəlmanlar!) Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tövsiyə etdik”.

Əvvəli rəhmət,ortası bağışlanma, axırı cəhənnəm atəşindən azadlıq

19 Aug 2010

Ayların sultanı mübarək Ramazan ayının astanasındayıq. Bu mübarək ayın nuraniyyəti sovet dönəminin allahsızlıq zülmətinin qara pərdələrini yararaq insanların qəlbində ildən-ilə daha da möhkəm yer tutur. Çox böyük bir işıqverici və təmizləyici mahiyyəti var bu ayın.

Həzrət Peyğəmbərin (s) namazı

13 Jun 2010

İmam Rizadan (ə) “Cəfər Təyyar” namazı barədə soruşdular, həzrət buyurdu: Niyə həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərin namazından xəbərsizsən?

Allah yanında məqbul namaz necə olmalıdır?

11 Jun 2010

Namaz məşhər səhrasında başımızın tacı, qiyamətin əvvəlinci sorğusu, qəbirdə çırağımız, sirat körpüsündə keçid icazəsi və axirət həyatımız üçün azuqədir.