İslam Peyğəmbəri (s): Hеç kәs о qәdәr qоnаq qаlmаsın ki, günаhkаr hеsаb оlunsun

04 Jan 2019

Bir gün imam Әli (ә) аğlаyırdı. Sәbәbini sоruşаndа buyurdu: Yеddi gündür ki, еvimizә qоnаq gәlmir...

Ən yaxşı və düzgün yolu izahı – Həzrət Əlinin (ə) buyuruşunda

03 Jan 2019

Əmirəl-möminin (ə) “Nəhcul-bəlağə”nin 110-cu xütbəsində İlahi qürb məqamına yaxınlaşmağın yollarını tanıtmışdır...

İmam Əlinin (ə) mübarək dilindən behiştin təsviri

10 Sep 2018

Əmirəl-möminin (ə) “Nəhcul-bəlağə” kitabında bir çox mövzulara toxunmuş və bəzi açılmayan sirləri bizim üçün açmağa çalışmışdır. Bu mövzulardan biri də behiştlə bağlıdır...

Hər kim möminin qəmini aradan aparar, Allah Qiyamət günü qəlbindəki qəmi aradan aparar – İmam Rzanın (ə) buyuruşları

25 Jul 2018

Həzrət İmam Rza (ə) nəbəvi məktəbinin bir nümayəndəsi kimi insan tərbiyəsində böyük rola malik olmuşdur. Onun bizə qoyub getdiyi nəsihətlər və moizələr hər birimiz üçün insanlıq dərsidir...

Həzrət İmam Rzadan (ə) hədislər

25 Jul 2018

İmanın dörd əsası var: Allaha təvəkkül, Allahın verdiklərindən razı qalmaq, Allahın əmrlərinə təslim olmaq, işləri Allaha tapışırmaq...

Əmirəl-möminin imam Əlinin (ə) göstərişi

18 Jul 2018

Nuf deyir: Əlinin (ə) sürətlə getdiyini gördüm. Soruşdum. “Ey mənim Mövlam! Hara gedirsiniz?”...

Həzrət İmam Hüseyndən 40 hədis

21 Apr 2018

Müsəlmanlara necə yaşamaq, necə ölmək, necə sevmək, Allaha necə təslim olmaq və zalımın qarşısında necə durmağın lazım olduğunu əməl vasitəsi ilə öyrədən bir həyat və şəhidlik timsalıdır Hüseyn…

İmam Hüseyndən (ə) müxtəlif hədislər

20 Apr 2018

“Ona görÉ™ üzr istÉ™yÉ™cÉ™yin iÅŸdÉ™n çəkin. Ã‡Ã¼nki, mömin nÉ™ pislik edÉ™r, nÉ™ dÉ™ üzr istÉ™yÉ™r. Münafiq isÉ™ hÉ™r gün pislik edÉ™r vÉ™ üzr istÉ™yÉ™r.”...

Paxıllıq haqqında

16 Apr 2018

Loğman oğluna buyurur: “Paxılın üç nişanəsi vardır: insanın arxasından qeybət edər, yaltaqlıq edər, başqalarının çətinliyinə sevinər”...

Əhli-Beyt (ə) Allah-taalanın salamatlıq qapısıdır

14 Apr 2018

Əmirəl-Möminin İmam Əli (ə.s) buyurur: Bilin ki, Adəmlə (ə) enən ilk peyğəmbərlərdən tutmuş ən sonuncusuna qədər olan bütün peyğəmbərlərin fəzilətləri sonuncu peyğəmbər Məhəmmədin (s) itrətində Əhli-beytində cəmlənmişdir...