Həzrət Əli (ə) buyurur:

06 Feb 2013

Yaxşı insanlarla dostluq et ki, şər insanların şərindən amanda qalasan


Peyğəmbərimizdən insanlara qızıl tövsiyələr

14 Jan 2013

Bir gün, bir adam Peyğəmbərimizin (s) yanına gələrək, "Sizə dünya və axirətlə əlaqəli soruşacaq suallarım var." deyər. Peyğəmbərimiz o kimsəyə, "Nə istəyirsənsə soruş." buyurarlar. Sonra o adam ilə Peyğəmbər arasında bizim də bir çox dərslər çıxara biləcəyimiz bu dialoq olur...

Cәnnәt әhlinin хüsusiyyәtlәri

14 Dec 2012

Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Аllаh cәnnәt yаrаdаndа üç dәfә buyurdu: Хоş möminlәrin hаlınа (оnlаrın yеri cәnnәtdir)! Әrşin mәlәklәri dә bu sözü üç dәfә tәkrаr еtdilәr

Peyğəmbərin altı tövsiyəsi

16 Nov 2012

Bir gün Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) Imam Əli ibn Əbu Talibdən (ə) soruşdu: “Ya Əli! Hansını seçərsən: sənə altı yüz min baş sürü bağışlayım, altı yüz min dinar pul verim, yoxsa altı yüz min hikmətli kəlam öyrədim?” ...

Bu gün qədr gecəsinin 1-ci gecəsidi

07 Aug 2012

«Musa dedi: «İlahi, mən Sənə yaxın olmaq istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Mənə yaxınlıq Qədr gecəsində oyaq qalan şəxs üçündür». Musa dedi: «İlahi, Sənin rəhmətini istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Mənim rəhmətim Qədr gecəsində yoxsullara rəhm edən şəxs üçündür»...

Şənbə günü (21 iyul) Müqəddəs Ramazan ayının ilk günüdür

19 Jul 2012

Aygörmə mütəxəssisləri hamılıqla bu həftənin cümə gününü Şəban ayının son günü (30 – cu günü) elan edərək bildirmişlər ki, hava şəraiti əlverişli olarsa hamı adi gözlə cümə günü günbatan çağı müqəddəs Ramazan ayının Hilalını görə biləcəkdir

Loğmanın (ə) hikmət qazanmasının sirri

16 Jan 2012

Loğmanın (ə) yaşayışındakı ən maraqlı mövzu onun necə hikmət qazanması olubdur. Başqa sözlə desək, “Loğmanın (ə) hansı əməlinə görə, Allah-taala ona hikmət nemətini bəxş etdi?”-sualına cavab tapmalıyıq. Əgər bu sirr açılsa, başqaları da öz zəhmət və istedadları ilə hikmət nurunu əldə edə bilərlər

İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan hədislər

16 Jan 2012

Cənnəti qazanmağın yolunu axtardım, onu səxavətli olmaqda tapdım. Sağlamlıq və salamatlığın yolunu axtardım, onu sadə həyat tərrzində tapdım. Əməl tərəzisində yaxşı əməllərimin ağır olmasının yolunu axtardım, onu “la ilahə illallah, Muhəmmədun rəsulullah” zikrində tapdım…

Ünvan Bəsri hədisi

10 Oct 2011

Hadisə Mədinə şəhərində baş verir... Ünvan Bəsri. 94 yaşlı bir qoca. Elm öyrənməyə həvəslidir. İllərdir Malikin (Malik ibn Ənəsin) dərsinə gedib-gəlir. Bir gün İmam Cəfərin (ə) Mədinəyə gəldiyini eşidir. Hüzuruna gedib bəhrələnmək istəyir

Hikmətamiz məsəllər

15 May 2011

Calyənus ölən zaman cibindən bir kağız tapdılar. Həmin kağızda yazılmışdı: “Qazanıb yediyin bədənə, sədəqə verdiyin ruha, qoyub getdiyin isə başqalarına aid olar. Yaxşı insan bir evdən başqa evə getsə də (dünyasını dəyişsə də) diridir.