Səfər ayında bəlalardan qorunmaq üçün dua

13 Sep 2021

Səfər ayında bəlalardan qorunmaq üçün dua

Duanın həyata keçməsinə mane olan xüsusiyyətlər

03 Aug 2021

Duanın həyata keçməsinə mane olan xüsusiyyətlər

Ruzini artırmaq üçün mübarək tövsiyələr

03 Aug 2021

Ruzini artırmaq üçün mübarək tövsiyələr

“Ümmü Davud” duasının misilsiz təsirləri

13 Feb 2021

İmam Cəfər Sadiqin (ə) dövründə Abbasi hakimlərindən biri Davud adlı bir günahsızı həbs etməyi əmr edir. Onu öldürmək qərarına gəlir. Davudun anası hər yerdən əlini üzür və İmam Sadiqin (ə) xidmətinə gəlir. Ondan çarə yolu istəyir...

Hacətin yerinə yetməsi üçün 6 zikr

10 Feb 2021

Ä°mam Rza (É™) buyurur: “HÉ™r mömin ÅŸÉ™xs bu adı (“Ya MÉ™lik”) 19 dÉ™fÉ™ xalis niyyÉ™tlÉ™, Allaha vÉ™ mÉ™nasına diqqÉ™t edÉ™rÉ™k oxuyarsa, xÉ™lqdÉ™n ehtiyacsız olar, dünya vÉ™ axirÉ™tdÉ™ zÉ™ngin olar”...

Gəmiyə minərkən oxunan dualar

23 Jan 2021

Ä°mam SadiqdÉ™n (É™) gÉ™lÉ™n hÉ™disdÉ™ oxuyuruq: â€œTicarÉ™t mÉ™qsÉ™dilÉ™ dÉ™niz sÉ™fÉ™rinÉ™ çıxmağın kÉ™rahÉ™ti vardır”...

Hafizəni gücləndirən dua

03 Dec 2020

HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) ƏmirÉ™l-mömininÉ™ (É™) buyurur: “NÉ™ zaman istÉ™sÉ™n ki, eÅŸitdiklÉ™rini vÉ™ oxuduqlarını É™zbÉ™rlÉ™yÉ™sÉ™n, bu duanı namazın bütün tÉ™qibatlarında oxu...

Sehri dəf edən dualar

25 Nov 2020

Müqəddəs Quranın nəzərinə görə, sehrin iki növü mövcuddur. Biri gözləri aldadan foks əməlləridir ki, insana heç bir təsiri yoxdur. “Musa dedi: “Xeyr, siz atın”...

Bu duanı oxuyanın əqidəsi sabit qalar

25 Nov 2020

Ğəriq” duası o duadır ki, Ä°mam Sadiqin (É™) nÉ™zÉ™rinÉ™ görÉ™, insanın iman vÉ™ É™qidÉ™sini sabit saxlamaÄŸa yardım edÉ™r. XüsusilÉ™ dÉ™ axırÉ™z-zamanın fitnÉ™lÉ™ri dövründÉ™. Ä°mam Sadiq (É™) buyurur: â€œTezliklÉ™ şübhÉ™yÉ™ giriftar olub, Ä°mamsız qalacaqsınız...

Borc ödənər, xəstəlikdən şəfa tapılar, bəladan amanda qalınar, namazdan ləzzət alınar – “Merac” duasının fəzilətləri

25 Nov 2020

Həzrət Peyğəmbər (s) nəql edir: “O gecə ki, məni meraca apardılar, bütün səmalardan keçdim və yeddinci səmaya çatdım və o şeyləri ki, gördüm, Allahla vasitəsiz söhbət etdim, geri qayıtdım, Cəbrayilin (ə) yanına çatanda dedim...