İslamda evlənməyin əhəmiyəti

29 Mar 2010

Gözəl və doğru insan tərbiyəsi üçün ailə mühüm məktəblərdən biri sayılır. Ailə mühitində ər-arvad bir çox insani fəzilətlərə nail ola bilər.

İslamda örtük

16 Mar 2010

Qurani-Kərim ayələrində, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt imamlarının hədislərində qadının hicabda olması açıq şəkildə bildirilmişdir. Bütün ilahi dinlərdə qadının hicabda olması vacib olmuşdur.

İsmlada kiçiklərin hüququ

15 Mar 2010

 Ä°slam PeyÄŸÉ™mbÉ™ri MuhÉ™mmÉ™d (s) öz É™xlaq mÉ™ktÉ™bindÉ™ xırda uÅŸaqlar barÉ™sindÉ™ belÉ™ buyurur: «Övladları-nıza ehtiram göstÉ™rin vÉ™ onların yanında öz rÉ™ftar vÉ™ É™dÉ™blÉ™rinizi islah edin!».

Ailədə davranış qaydaları

09 Mar 2010

Ailə ictimaiyyətin təməl daşı hesab olunur. Əgər bu təməl daşı sağlam və düzgün ailə tərbiyəsi əsasında qoyularsa, pak bir mühitin ərsəyə gəlməsinə zəmin yaradacaqdır.

İslam örtüyü qadın üçün təhqirdir yoxsa qadın şəxsiyyətinə verilən qiymət?

04 Mar 2010

İslam bədxahlarının İslama ən çox irad tutduğu məsələlərdən biri İslam örtüyü-qadın hicabıdır. Onlar ya nadanlıqları və məlumatsızlıqları, ya da qərəzçilikləri və düşmənlikləri üzündən belə hesab edirlər ki, İslam örtüyü İslam cəmiy-yətində qadının təhqir olunmasının bir əlamətidir.