Qadının ailə qurması və atanın icazəsi

28 Nov 2012

Bəzi insanlar qızın ailə qurmasında atanın icazə verməsini qadın azadlığının məhdudiyyəti kimi qiymətləndirmişlər. Halbuki…

Kişi və qadının fərqli hüquqları

25 Oct 2012

Əziz oxucular! Hal-hazırda oxucusu olduğunuz bu yazı əsrimizin dahi alimi filosof Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai ilə аlimlәrdәn birinin müxtəlif mövzularda sоrğu-suаlı və bəyan etdiyi bəzi mövzular әsаsındа tərtib edilmişdir

“Qadın ailənin əsasıdır”

03 Oct 2011

İslamda, qadın ailənin əsasıdır. Ailənin ideal yaşayış tərzinə çatması üçün xanımın rolu danılmazdır. Həzrət Ayətullah Behcətin xüsusi şagirdlərindən olan Höccətül-İslam Təhriri ilə müsahibəmiz məhz bu barədədir

Ailə tərbiyə ocağıdır

27 Apr 2011

Dünya bəşər övladının evidir. Dünyada insanlar cəmiyyət və toplum halında yaşayırlar. Dövlətlərin və cəmiyyətlərin bünövrəsi isə “kiçik cəmiyyətlərdə” yəni ailədə qoyulur. Ailə övladların tərbiyə ocağı, gələcək nəsillərin və cəmiyyətə gərəkli insanların yetişdiyi mühitdir

Qadının ailədə rolu

27 Apr 2011

Qadınlar fiziki keyfiyyÉ™tlÉ™rinÉ™ vÉ™  bioloji xüsusiyyÉ™tlÉ™rinÉ™ görÉ™  kiÅŸilÉ™rdÉ™n fÉ™rqlÉ™nir. Allah onları öz hÉ™yatda  öz vÉ™zifÉ™lÉ™rini yerinÉ™ yetirmÉ™k üçün lazımi ÅŸÉ™kildÉ™ tÉ™chiz etmiÅŸdir. Fizioloji qabiliyyÉ™tlÉ™rinÉ™ vÉ™ analıq xüsusiyyÉ™tlÉ™ri onlara mÉ™xsus mehribançılıq, atifÉ™ vÉ™ ruhiyyÉ™ verir.

AİLƏDƏ OLAN QARŞILIQLI HÖRMƏT

13 Jun 2010

Ailə müqəddəs bir ifadədir və Allahın nəzəri olan ailələrdə böyüyən uşağın əxlaqı da, vərdişləri və xasiyyəti də Allah istəyən kimi olmalıdır.

İSLAMIN EVLƏNMƏYƏ VERDİYİ DƏYƏR

10 Jun 2010

Evlənmək tarix boyu bütün millətlər arasında müxtəlif adət-ənənlər çərçivəsində mövcud olmuş və olmaqdadır. Ərlə arvad, uşaqlarla valideyn arasında bərqərar olunan qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən hüquq və qanunlar təyin edilmiş və bu məsələyə xüsusi əhəmiyyət verilmişdir.

QOHUM EVLİLİYİ TƏHLÜKƏLİDİRMİ?

10 Jun 2010

Qohumluqları çatan ər-arvadın evliliyi nəticəsində dünyaya gələn uşaqların şikəst olduğu proqnozunun mütəxəssis və bioloqlar tərəfi ndən əsassız olduğu açıqlanmışdır və belə bir işin zərərsiz olduğu vurğulanmışdır.

Ailə səadətinə yetişməyin bir neçə sirri

26 Apr 2010

Kişi və qadın bir tamdır və cinsindən asılı olmayaraq hər biri hörmətə layiqdir. Dinimiz bizlərə kişi ilə qadının ailə ittifaqına ülvi hisslərlə yanaşmağı öyrədir və ailənin dəyəri İslamda çox yüksək qiymətləndirilir.

UŞAĞI ANASIMI TƏRBİYƏ ETMƏLİDİR ?

05 Apr 2010

Uşağı anasımı tərbiyə etməlidir, yoxsa atasımı? Atası tərbiyyə etməlidir deyən eşitməmişəm. Uşağa əsas anası tərbiyyə verməlidir sözünü də ən çox atalardan eşitdim.