Arif Buzovnalı, Mərsiyyə

20 Jan 2010

Hüseynim, ey Fərat söylə bu səhradan keçib, ya yox

Suyundan təşnə can vermiş Əli Əkbər içib, ya yox.

Xurşüdbanu Natəvan: Kərbübəlayə gəlməsün

20 Jan 2010

Söylə Hüseynə, ey səba, Kərbübəlayə gəlməsün,

Gəlsə, düşər bu dəştidə dərdü bəlayə gəlməsün.

Abasqulu Ağa Bakıxanov Poeziyasında Kərbəla Vaqiəsi

20 Jan 2010

A.Bakıxanov orta əsrlər müsəlman xalqlarının dini fikri sahəsində də dərin məlumata yiyələnmiş və onun bədii yaradıcılığında Şərq dini-fəlsəfi fikrinin yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə humanist ideyalarına geniş yer vermişdir.

İmam Hüseynİn (ə) eşq və fədakarlıqla dolu həyatı

16 Dec 2009

images/articles/2009_12/88/u2_3.jpgO Həzrət (ə) imamlığının təxminən altı ayını Müaviyənin xilafəti zamanında ən çətin şərtlər, acılı-ağrılı vəziyyətlər və ən ağır təzyiqlər altında keçirib. Çünki...

Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatına bir baxış

15 Dec 2009

images/articles/2009_12/87/u2_2.jpgBəşər müxtəlif millətlərə, müxtəlif dinlərə, müxtəlif dillərə bölünməsinə baxmayaraq hər zaman qəmi və sevinci eyni cür dərk edir, eyni hissləri keçirirlər və bu qəmi-sevinci sözlərlə biruzə verirlər.

İnsan kəlamından üstün kitab

12 Nov 2009

«Nəhcül-bəlağə» fəsahət və bəlağət baxımından Allah kəlamından sonra insan sözündən üstün bir kitabdır.

«Nəhcül-bəlağə» mövzu baxımından İslam dininin əsasları, vacib saydığı hökümləri açıqlayan, ictimai və iqtisadi məsələlərə aydınlıq gətirən kitabdır.