NÉ™ olur?

17 Sep 2016

“Əhsən” insan olmasan, nəfsi pakdan olmasan ,Şiə olsan nə olur, sünnü olsan nə olur?

Saleh əməl sahibi, amil Quran olmasan ,Alim olsan nə olur, cahil olsan nə olur?...

Zər qiymətini zərgər verə bilər ancaq... (Şeir)

18 Feb 2016

Gəlmişəm Kərbübəlaya, mənə bir həvəs gəlib,Çaşmışam, avarəyəm, şah yanına gəda gəlib...

Ölüm haqdandır (Şeir)

07 Dec 2015

Ölüm nədir səncə, həyatın sonu? Əbədi həyata açılan qolu

Qutaran başlanğıc bu işin yolu, Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü...

Nur ələr Şəms, Əli (ə) Şəmsə nəzər salsa əgər...

04 May 2015

Aşiqəm candan Əli kəlməsinə, can Əlidir! Ol səbəbdən bu könül mülkünə sultan - Əlidir!...

Allahım!

17 Apr 2015

Allahım! - Mənə , əzələlərimə ,cəsədimə, qanıma, saçlarıma və vücuduma nur ver. Allahım! - Sənə zikir etməkdə Sənə şükür etməkdə və sənə gözəl ibadət etməkdə mənə yardım et...

Gözlə bir az!

09 Apr 2015

Gözün aydın, dəyişir dövrü-zaman, gözlə bir az, Gəlir o Sahibi bu mülki-cahan, gözlə bir az.

O gələnlə yaşanar Əsri-səadət yenə də,Tükənər ərşə çıxan ahu-fəqan, gözlə bir az...

Məhrəm et onun qəminə (Şeir)

13 Mar 2015

Salmısan aşiqini həsrətü-firqət qəminə,Yoxsa ki, aşiqə hardandı ləyaqət qəminə?!

Qəm nədir, heç qəməbənzər də deyil çəkdiyimiz, Aşiqin eyni gələr haləti əlbət qəminə...

İslama zidd təkfirçi (Şeir)

19 Feb 2015

Dünyanı salan lərzəyə lənətlik İŞİD-dir,İslam adına hər nə edir, İslama ziddir.

Təsirli, böyük təhlükə - təkfirçi qruplaşmadır,Terrorçu ünsürlərdir, vəhşilikləri sabitdir...

Yar gəlmədi! (Şeir)

03 Feb 2015

Aşiq, tükənib getdi ömür, Yar gəlmədi, Bəlkə sən özün etmədin israr, gəlmədi?!

Sən ki, bu qədər atəşi-hicrində yanırsan, Aya, nə əcəb, ol pəri-rüxsar gəlmədi?!...

Çünki sən varımsan, Hüseyn (Şeir)

19 Nov 2014

Əhli-eşqin pürbəhası iftixarımsan, Hüseyn, Zikri-ismin izzü şövkətdir – vüqarımsan, Hüseyn...