Ruhlarla əlaqə saxlamaq mümkündürmü?

03 Sep 2015

Bütün müsəlmanlar namazın sonunda peyğəmbərə salam göndərirlər. Dünyasını dəyişmiş insanın cəsədinə «la ilahə illəllah» təlqin edilir. Bütün bunlar mötəbər hədislərə əsasən icra olunur...

Nə üçün «Yasin» surəsi daha çox tilavət olunur?

03 Sep 2015

İmam Sadiq (ə) buyurur: «Yasin Allahın Rəsulunun adıdır. Çünki bunun ardınca buyurulur ki, «sən mürsəl (şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən». Surədə yaranış, qiyamət, həyat və ölüm haqqında müxtəlif səhnələrlə qarşılaşırıq...

İnsan öz ömrünü necə uzada bilər?

02 Sep 2015

Həzrət (s) öz buyuruqlarında zinanı məhkum edərək buyurur: «Ey müsəlmanlar, zinadan çəkinin. Onun altı pis nəticəsi vardır ki, üçü dünyada, üçü isə axirətdədir. Zinanın dünya həyatındakı üç təsiri bunlardır: insanın nurunu aparar, kasıblıq gətirər, ömürü qısaldar»...

Evlənmək istədiyimiz qadına baxa bilərikmi?

27 Aug 2015

İslam dini bütün işlərdə kor-koranə seçimin əleyhinə olduğu kimi, izdivac zamanı da kamil bəsirət tərəfdarıdır.Gələcəkdə baş verə biləcək peşmançılıqların qarşısını almaq üçün evlənmək istəyən insan, nəzərdə tutduğu qadını şəriət çərçivəsində kamil tanımalıdır...

Nə üçün Həzrət Əlinin (ə) oğullarından birini “Mühəmməd ibn Hənəfiyyə” adlandırırlar?

14 Aug 2015

Mühəmməd ibn Hənəfiyyə İmam Əli ibn Əbu Talibin (ə) üçüncü oğludur. Anası Bəni-Hənif qəbiləsindən olan Xovlə bint Cəfərdir. İslam.az-ın məlumatına əsasən, onun 633-cü və ya 637-ci ildə doğulduğunu qeyd etmişlər...

Quran niyə müxtəlif cür təfsir edilir?

04 Aug 2015

Təfsir - zehin və fikir işidir. Bir çox məchulları aşkar etmək üçün hərəkət edər. Təfsir ancaq Quran ayəsinə aid bir elm deyildir, bəlkə hər hadisəni və ya hər kəlamı təfsir etmək olar...

Möminlərin ruhları ölümdən sonra hansı simada olarlar?

03 Aug 2015

Şeyx Səduq “Əmali” kitabında Həzrət Peyğəmbərin (s) meracından nəql edir: “Peyğəmbər (s) meraca gedən zaman yolu bir ağacın altında əyləşən qoca kişinin yanından keçir və onun ətrafına uşaqlar toplaşmışdılar...

O hansı ibadətdir ki, əgər yerinə yetirsə, haramdır, yetirməsə...

24 Jul 2015

"Məst (şərab içən) insanın namazıdır. O kəs ki, şərabla məst olar, əgər namaz qılsa günahdır, əgər namazı tərk etsə, yenə də günahdır. "Ey iman gətirənlər, sərxoş halda (sərxoşluğunuz aradan gedənə və) nə dediyinizi bilənə kimi namaza yaxınlaşmayın"". ("Nisa" 43)...

Oruc tutmayanın bəhanələri

09 Jul 2015

Bəhanə: Mən hesab edirəm ki, ən başlıcası insanın qəlbinin təmiz olmasıdır. Oruc tutmaq isə o qədər də vacib deyil.Cavab: Mübarək dinimiz də qəlbin təmizliyini əsas amillərdən sayır. Amma məhz elə oruc həmin bu qəlb təmizliyinə nail olmağın zəruri elementlərindəndir...

“Qədr” surəsi vasitəsilə xəstəlikdən necə müalicə olunmaq olar?

30 Jun 2015

İmam Əli (ə) buyurur: “Hər bir şeyin meyvəsi vardır və Quranın meyvəsi də “Qədr” surəsidir. Hər bir şeyin xəzinəsi vardır və Quranın xəzinəsi “Qədr” surəsidir. Hər şeyin asan yolu vardır və ümidsizlər üçün asan yol - “Qədr” surəsidir. Hər bir şeyin isməti vardır və möminlərin isməti “Qədr” surəsidir...