QİBLƏ

26 Apr 2010

Cabir ibn Həyyan: Soruşmaq istəyirəm ki, nə üçün Peyğəmbər müsəlmanların qibləsini dəyişdirərək onlara “Kəbəyə tərəf namaz qılın” dedi, halbuki onlar ondan qabaq başqa bir tərəfə (Beytul-müqəddəsə tərəf) namaz qılırdılar?

Həzrət Əli(ə)-ın suallarına İmam Həsənin(ə) verdiyi cavablar

28 Mar 2010

Bir gün Həzrət Əli (ə), övladının düşüncə və anlayışını yoxlamaq üçün onu yanına çağırdı. Onların arasında baş verən sual-cavabları Əbu Nuaymın əl-Hılyə» adlı əsərindən tərcümə edərək oxuyaq.

HİCAB-İSLAMDA ÖRTÜK

10 Mar 2010

Onlar, bir insanın mənlik və şərəfinə hörmət göstərmənin, insan hüquq bəyənnaməsinin bir maddəsi olduğunu irəli sürür, buna görə də, hicabı qadın şəxsiyyətinin tapdalanması bilib...

Sual: Kərbəla cinayəti fərdi məsələdir, yoxsa ictimai?

08 Mar 2010

Atası Müaviyənin qəsb etdiyi xilafət taxtına oturan Yezidin törətdiyi bu cinayət heç də Həzrət İmam Hüseynin(ə) şəxsiyyətinə qarşı yönəlməmişdi.

Oruc barədə bilmək istədikləriniz

04 Mar 2010

 Oruc tutan Ramazan ayının É™vvÉ™lindÉ™n sonunadÉ™k  sübh azanından MəğribÉ™ qÉ™dÉ™r 9 É™mÉ™ldÉ™n çəkinmÉ™lidir. Oruc Allaha yaxın olmaq vÉ™ rizasını qazanmaq qÉ™sdi vÉ™ niyyÉ™ti ilÉ™ yerinÉ™ yetirilmÉ™lidir. Orucun niyyÉ™ti hÉ™r günün gecÉ™si dÉ™ edilÉ™ bilÉ™r. Lakin yaxşı olar ki, oruc tutanlar tutacqları bir ayın orucunun niyyÉ™tini É™vvÉ™lcÉ™dÉ™n etsinlÉ™r.

Gözdəymədən necə qorunmaq olar ?

02 Feb 2010

   Qurani-kÉ™rim bir çox etiqad mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rini xürafat adlandırmaqla yanaşı təəccüb doÄŸuran mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rdÉ™n bÉ™zilÉ™rinin hÉ™qiqÉ™t olduÄŸunu tÉ™sdiqlÉ™miÅŸdir. BelÉ™ mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rdÉ™n biri dÉ™, gözdÉ™ymÉ™ - nÉ™zÉ™rdir. Bu mövzuya aydınlıq gÉ™tirmÉ™k üçün, onunla baÄŸlı mübahisÉ™lÉ™rin hÉ™lli yollarını birlikdÉ™ nÉ™zÉ™rdÉ™n keçirÉ™k!

KӘRBӘLA QİYAMINDA KİM QӘLӘBӘ ÇALDI?

16 Dec 2009

Bir sıra sadəlövh adamların Aşura günündə Yezidin qələbə çalıb, imam Hüseyn əleyhissalamın məğlub olduğunu güman etməsinə baxmayaraq, tarixi diqqətlə araşdırdıqda məlum olur ki, əhvalat bunun əksinə imiş. Çünki ...

İmam Hüseyn (ə) nİyə unudulmur?

16 Dec 2009

Şəhadəti, dərd-qəmi, uşaqlarının əsir düşməsi Allah yolunda olan kimsə, heç vaxt unudulmaz. Әksinə, zaman keçdikcə xalqın imam Hüseyn əleyhissalama olan sevgisi, məhəbbəti daha da çoxalır və ildən-ilə xalqın o «sadiq inqilabçı»ya olan eşqi daha da artır.

 

AÅžURA HANSI GÃœNDÃœR?

16 Dec 2009

images/articles/2009_12/89/u2_4.jpgKərbəla hadisəsinin baş verdiyi hicri 61-ci ildə ərəblərin və müsəlmanların ənənəsi dəyişildi. Haram aylardan sayılan, müharibə və öldürməyin qadağan olduğu Aşura günün həzrət Adəmin ən yaxşı övladlarından birisi imam Hüseyn əleyhissalamın şəhadət gününə, müsəlmanların qəm, matəm və şəhidlərin xatirəsinin qeyd olunduğu bir qəmli günə çevrildi.

"Əhli-beyt" KİMLƏRƏ DEYİLİR.

12 Nov 2009

”Əhli-beyt” sözü lüğətdə “ev əhli” mənası verməsinə baxmayaraq, din terminində İslam Peyğəmbərinin ailəsi, övladları məfhumunu daşıyır və yalnız xüsusi şəxslərə aid edilir.