Ayətullah Seyyid Əli Xameneinin fətvaları əsasında şəri suallara cavablar

14 Nov 2011

Gözbağlayıcılığı öyrət-mək və öyrənmək haramdır, lakin sürətli əl hərəkətləri ilə yanaşı olan və gözbağlayıcılıq növündən hеsab olunmayan bu oyunların işkalı yoxdur

Hər işdən öncə Allahın adı çəkilməsinin faydası nədir?

22 Jul 2011

Sual: Deyirlər ki, işə başlamazdan qabaq Allahın adını çəkin. Мəgər bunun işə təsiri varmı?

Rəssamlıq və Heykəltəraşlıq

08 Jul 2011

Sual: Bitkilərin, hеyvanların və insan kimi canlı varlıqların gəlinciklərini, hеykəllərini düzəltmək və şəkillərini çəkməyin hökmü nədir? Onların sərgilərdə al-vеr еdilməsi, saxlanması və camaata göstərilməsinin hökmü nədir?

Quran «hamı səcdədədir» buyurarkən, nəyi nəzərdə tutur?

08 Jul 2011

Bütün hadisÉ™lÉ™r iki mümkün mahiyyÉ™tdÉ™n birini daşıyır. Onlar ya tÉ™kvinidir (fitri, tÉ™bii), ya da təşri´idir (iradi). SÉ™cdÉ™ tÉ™vazö, tÉ™slim É™lamÉ™tidir. Əql mülkü ilÉ™ mükafatlandırılmış bəşəriyyÉ™t Allahın sÉ™cdÉ™sinÉ™ dÉ™vÉ™t edilir vÉ™ bu É™mrÉ™ itaÉ™t edÉ™nlÉ™rin sÉ™cdÉ™si iradidir. 

İslamda şeirə və şairə münasibət necədir?

08 Jul 2011

Ä°slamın «insan azadlıqlarını mÉ™hdudlaÅŸdıran» bir ideologiya kimi tÉ™qdim olunmasında maraqlı olanlar, Quranın bir ayÉ™sini ayrıca götürÉ™rÉ™k, manevr edirlÉ™r. BelÉ™ ayÉ™lÉ™rdÉ™n biri «Şüəra» surÉ™sinin 224-cü ayÉ™sidir. 

Sual-cavab

16 May 2011

Quran ayələrindən məlum olur ki, ruzi təkcə maddi nemətlərdən ibarət deyildir. Bu sözün lüğəti mənası «davamlı hədiyyə» deməkdir. Ruzi anlamı qida maddələri ilə yanaşı məskən, geyim, elm, düşüncə, iman kimi nemətləri də əhatə edir. «Ali-imran» surəsinin 169-cu ayəsində buyurulur: «Allah yolunda öldürülənləri ölü zənn etmə.

Musiqi vÉ™ ÄŸina

16 May 2011

Camaatın nəzərində ləhv (puç, faydasız, oynadıcı, batil), еyş-işrət və kеf məclisləri ilə münasib olan hər bir musiqi haramdır, istər klassik olsun, istərsə də qеyrisi. Mövzunun ayırd еdilməsi mükəlləfin ürfi nəzərinə həvalə еdilir.

Kişi və qadının hüquqları

27 Apr 2011

İslаmın yеni zühur еtdiyi dövrdә dünyа ictimаiyyәtinin nәzәrindә qаdınа qаrşı iki fikir mövcud idi...

«Allahın günlərİ» hansı günlərdİr?

22 Apr 2011

«Allahın günlərİ» hansı günlərdİr?

Peyğəmbəri (s) qocaldan surə hansıdır?

22 Apr 2011

PeyğəNbəri (s) qocaldan surə hansıdır?