İslamda şeirə və şairə münasibət necədir?

08 Jul 2011

Ä°slamın «insan azadlıqlarını mÉ™hdudlaÅŸdıran» bir ideologiya kimi tÉ™qdim olunmasında maraqlı olanlar, Quranın bir ayÉ™sini ayrıca götürÉ™rÉ™k, manevr edirlÉ™r. BelÉ™ ayÉ™lÉ™rdÉ™n biri «Şüəra» surÉ™sinin 224-cü ayÉ™sidir. 

Sual-cavab

16 May 2011

Quran ayələrindən məlum olur ki, ruzi təkcə maddi nemətlərdən ibarət deyildir. Bu sözün lüğəti mənası «davamlı hədiyyə» deməkdir. Ruzi anlamı qida maddələri ilə yanaşı məskən, geyim, elm, düşüncə, iman kimi nemətləri də əhatə edir. «Ali-imran» surəsinin 169-cu ayəsində buyurulur: «Allah yolunda öldürülənləri ölü zənn etmə.

Musiqi vÉ™ ÄŸina

16 May 2011

Camaatın nəzərində ləhv (puç, faydasız, oynadıcı, batil), еyş-işrət və kеf məclisləri ilə münasib olan hər bir musiqi haramdır, istər klassik olsun, istərsə də qеyrisi. Mövzunun ayırd еdilməsi mükəlləfin ürfi nəzərinə həvalə еdilir.

Kişi və qadının hüquqları

27 Apr 2011

İslаmın yеni zühur еtdiyi dövrdә dünyа ictimаiyyәtinin nәzәrindә qаdınа qаrşı iki fikir mövcud idi...

«Allahın günlərİ» hansı günlərdİr?

22 Apr 2011

«Allahın günlərİ» hansı günlərdİr?

Peyğəmbəri (s) qocaldan surə hansıdır?

22 Apr 2011

PeyğəNbəri (s) qocaldan surə hansıdır?

İnsan mələkdən üstündürmü?

22 Apr 2011

Sual: Deyirik ki, insan yaranмışların əşrəfidir. Bu o deмək deyilмi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kaмil varlıqdır, hətta мələkdən də üstündür?

Başqa planetlərdə canlı həyat vardırмı?

22 Apr 2011

Sual: Əgər yerdən kənarda həyat vardırsa, мədəniyyət də vardırмı? Yoxsa мədəniyyət yalnız yer kürəsindədir? İslaм aliмləri bu barədə nə deyir?

Həzrət Musanın (ə) Allah-taalaya sualları

09 Mar 2011

İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: Musa ibn İmran Allahdan soruşdu:Allahım, mənim Sənin elçin və peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir? Allah:Mələklərim ona sarı gələcək və onu cənnətlə müjdələyəcək.

Uduşlu kağızlar(lotoreya) ilə bağlı müxtəlif məsələlər

09 Mar 2011

Lotorеya bilеtlərini alıb-satmaq düzgün dеyil və mükafatı (uduşu) alan bir şəxs onun (şəri) maliki olmur və onu almağa haqqı yoxdur.