Həzrət Fatiməni (ə) bir bu qədər ucaltmağa nə əsas var ki?

17 Mar 2014

NÉ™zÉ™rdÉ™n qaçırmayın ki, Allahın övliyalarına, ilk növbÉ™dÉ™ isÉ™  mÉ™sumlara mÉ™hÉ™bbÉ™tin É™sası Allaha mÉ™hÉ™bbÉ™tdir. Çünki dÉ™rin mÉ™rifÉ™t sahibi olan bu insanlar yalnız vÉ™ yalnız Allahı sevmiÅŸ vÉ™ Onun razılığı üçün yaÅŸamışlar. ƏgÉ™r mÉ™sumların dualarına nÉ™zÉ™r salsanız, Allah sevgisindÉ™n baÅŸqa bir istÉ™k tapmazsınız...

Şeytanın vəsvəsələrinə qalib gəlmək üçün nələr tövsiyə olunur?

13 Mar 2014

Hədislərdən və Quran ayələrindən belə nəticə çıxartmaq olar ki, şeytanın ən böyük vəsvəsəsi - insanı öz əmmarə nəfsinin ardınca getməyə dəvət etməkdir.
Düşmən güclüdür və çirkin işlərə vadar edər. Məgər o halda ki, Allah Öz xüsusi lütfü ilə bəzi bəndələrini qoruyar. “(Yusuf, yaxud Əzizin zövcəsi dedi:) «Mən öz nəfsimi (Allahın diqqət və nəzəri olmadan) təmizə çıxarmaq istəmirəm...

Həzrət İmam Əlinin (ə) qılıncı "ZÜLFÜQAR" indi haradadır?

13 Mar 2014

Dostlardan biri bu qılıncın Türkiyədə və ya haradasa bir muzeydə olduğunu eşidib, bu barədə soruşduğu üçün bu statusu ona cavab olaraq yazıram. "Dini mənbələrdə bu haqda müxtəlif fikir və rəvayətlər vardır...

Hansı əsaslara görə dinə bağlı olmaq lazımdır?

13 Mar 2014

İnsan kamil bir məxluqdur və bu xilqətinin tərkibi onun maddi görünüşü və mənəvi əsaslarıdır ki, ruhu onunla yaşayır. bəzən insanlara bu sual maraqlıdır ki, aya niyə bəzi insanlar çətinlikdə və şübhədə qalırlar ki, maddi həyatda çoxlu çətinliklər həll olunmur?!...

Sədəqə hansı şərtlərlə düzgün hesab olunur?

12 Mar 2014

Quran ayələrindən və hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sədəqə vermək - çox əhəmiyyətli və dəyərli bir mövzudur. Ancaq sədəqəni verən şəxs gərək bu sədəqəni Allah rizası üçün versin. Çalışsın ki, yoxsullara minnət qoyaraq və əziyyət verərək bu əməlin dəyərini məhv etməsin...

Iblisi qışqırdıb-ağladan əməllər nələrdir?

12 Mar 2014

O zaman ki, bir mömin başqa möminlə görüşər. Bu zaman İblis o qədər narahat olar ki, ağlayıb deyər: “Vay olsun mənə, bu ikisi bir-birindən ayrılmamış, Allah hər ikisini bağışlayar. Behiştinə daxil edər və mənim zəhmətim hədər gedəcəkdir”. Tarixdə oxuyuruq ki, o kəs ki, ilk salamı vermişdi, şeytanı ağlatmışdı...

Peyğəmbərin (s) hədisində yasin surəsini oxumağın 10 faydaları nələrdir?

12 Mar 2014

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Quran - Allahdan başqa hər şeydən üstündür. Ona görə də o kəs ki, Qurana hörmət edər, hər an Allaha Təalaya ehtiram və izzət qoymuşdur. Hər kim Qurana hörmətsizlik etsə, əlbəttə onun haqqını dəyərsiz hesab etmişdir...

Beşlik namazı üç vaxtda qılmaq olarmı?

12 Mar 2014

“Cabir ibni Zeyd deyir: ibni Abbasın belə dediyini eşitdim: Peyğəmbər (s)-lə səkkiz rəkəti (zöhrlə əsri) və yeddi rəkəti (məğriblə işanı) birlikdə qıldıq. O deyir ki, Əbu Şəşaya dedim: Mən belə fikirləşirəm ki, Peyğəmbər zöhr namazını təxirə saldı və əsr namazını tez qıldı eləcə də məğrib namazını təxirə saldı və işa namazını tez qıldı...

Hər kəsin azad din seçmək haqqı varmı?

29 Jan 2014

Dinin hÓ™qiqÓ™ti dünyа vÓ™ insаnın yаrаnışınа аid оlаn bir sırа еtiqаdlаrdаn vÓ™ insаnın hÓ™yаtını о еtiqаdlаr ilÓ™ uyÄŸunlаşdırаn bir sırа Ó™mÓ™li vÓ™zifÓ™lÓ™rdÓ™n ibаrÓ™tdir. DеmÓ™li din fоrmаl bir şеy  dеyildir ki, insаnın iÑ…tiyаrındа оlsun vÓ™ insаn ürÓ™yi hаnsı dini istÓ™yirsÓ™, qÓ™bul еtsin...

Allah bizi tanıyırsa, imtahana ehtiyac varmı?

08 Dec 2013

Aramızda sinəsinə döyüb, özünü göyə qaldıranlar var. İmtahan belələrini özünə tanıtdırır. Quran buyurur: ”Biz sizi qorxu, aclıq, mal, can və qıtlıqla imtahana çəkərik...