Ruziyə bərəkət vermək üçün nə etmək lazımdır?

04 Feb 2015

Hər bir müsəlmanın vəzifəsi budur ki, halal ruzi qazansın. İmam Sadiq (ə) buyurur:“Halal ruzi istəməkdən əl çəkmə. Halal ruzi sənə dindarlıqda yardım edər. Allaha təvəkkül et”...

Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi?

23 Jan 2015

Həzrət Adəmin övladlarının sayı barəsində (tarixi hadisələrin çoxu kimi) qəti nəzər mövcud deyil, çünki tarixi mötəbər kitablarda, onların adları və sayları barəsində ixtilaflar nəzərə çarpır. Bu da, ola bilsin onların tarixi yazma zamanı ilə çoxlu fasilənin olmasına ua onların hamısının adlarının mühüm olmaması və ... görə ola bilər...

Allah şeytanı nə üçün məhv etmir?

21 Jan 2015

İblis (lən) Allaha pərəstiş edən cinlərdən idi ki, minillərlə ibadət əhlindən olmuşdur. O zaman ki, üsyan edir və Allaha itaətsizlik edir, İlahi dərgahdan qovulur. Bu zaman Allahdan möhlət istəyir. Allah Təala ədalətli olduğu üçün ona möhlət verir. Şeytan (lən) - çox pis varlıqdır, insanın düşmənidir...

İlahi tofiqatİlahi tofiqat dedikdə nə nəzərdə tutulur?

21 Jan 2015

Quran mədəniyyətində “tofiqat” – “asan etmək” mənasında işlədilir. Yəni, Sübhan Allah gedilən yolu insan üçün asan edər. Allah o zaman ki, insana tofiq verər, onun Allah bəyənən işlərə olan əlaqəsi daha asan olar. Bu yolda hərəkət etmək üçün lazım olan vasitələr hazır olar. Maarifi daha yaxşı dərk edər və daha rahat əməl edər...

Ər razı olmadığı halda qadın namaz qıla bilərmi?

05 Dec 2014

Bu, Allahın əmridir və insan ən əsası Allahın tapşırığını yerinə yetirməlidir. Yetkinlik yaşına çatmayan uşaq öz valideyninə, qadın da ərinə itaət etməlidir...

Əraf haradır və əraf səhabələri kimlərdir?

04 Dec 2014

“O iki dəstənin (Cənnət əhli ilə Cəhənnəm əhlinin) arasında bir pərdə və arakəsmə vardır. Ə’rafın üstündə hər bir dəstəni simalarından tanıyan (məsumlar və Allahın övliyalarından olan) kişilər vardır. Onlar hələ daxil olmamış və (lakin daxil olmalarına) ümid bəsləyən Cənnət əhlinə «Sizə salam olsun» (deyə) nida edərlər...

Zikrdən məqsəd nədir?

04 Dec 2014

Zikr kəlməsi yad etmək, dildə oxumaq, xatırlamaq, zikir etmək, oxumaq, sitayiş, dua, verd və...sa, mənalarda işlədilir.[1] İrfanda isə yad etmək, əməldə pəhriz, qorunmaq, itaət, namaz, Quran və... s mənalarda işlədilir.[2]...

Dəstəmazda ayaqların yuyulması barədə şiə hədislərinin araşdırılması

16 Oct 2014

Məlum olduğu kimi, dəstəmazda ayaqlar məsh edilməlidir və bu mövzu Quran və Peyğəmbər (s.ə.a) sünnəsi ilə sabitdir. Quran açıq-aşkar bir şəkildə, oxuduğunun nə mənanı verdiyini bilən hər kəsin anlayacağı sadəlikdə ayaqların məsh edilməsini əmr etməkdədir. Eyni şəkildə, Peyğəmbər (s.ə.a) sünnəsi də ayaqların yuyulması sabitdir. Lakin əhli-xilaf dəstəmaz zamanı ayaqlarını yuyurlar...

Ələmə inanmaq olar, yoxsa yox?

16 Oct 2014

Dini mühiti qıcıqlandırmaq üçün mütəmadi olaraq gündəmə gətirilən mövzulardan biri də ələm mövzusudur. Ələmdən sui-istifadələri görüb islah etmək istəyənlər də ələmdən yazırlar, Kərbəla qiyamı ilə düşmən olub onun simvollarını məhv etməyə çalışanlar da bu işə girişirlər...

Şəxsi gigiyena ilə bağlı dinimizdə bəzi tövsiyələr

08 Sep 2014

İslam dinində şəxsi gigiyenaya diqqət etmək xüsusi əhəmiyyətə malik olan mövzulardandır. Bəzi yerlərdə hətta vacib hesab edilir, bəzi yerlərdə isə müstəhəb. Şəxsi gigiyanaya riayət etməyə aid çox sayda hədislərimiz vardır...