<P align=justify>Nə üçün dualarımız qəbul olmur?</P>

12 Noyabr 2009 - 13:45

Nə üçüy dualarımız qəbul olmur?

images/articles/2009_11/73/u2_dua.jpgCavab: Bütün çətinliklər qarşısında duadan yetərincə güc almağın mümkünlüyünə kifayət qədər dəlillər vardır. Bəs nə üçün bəzən dualarımızı qəbul olmasının olmur? Həzrət Əli (ə) duanın qəbul olmasının səbəblərini belə bəyan edir: Dualarınız ona görə qəbul olmur ki, qəlbiniz səkkiz halda xəyanət etmişdir: Allah-təalanı tanıdınız amma onun haqqını yerinə yetirmədiniz: Göndərdiyi Peyğəmbərə (s) iman gətirdiniz sonra onun buyurduqlarına müxalif oldunuz: Quran oxudunuz amma ona əməl etmədiniz: Dediniz, Allahın əzabından qorxuruq, amma əzaba düçar edəcək işlər gördünüz: Dediniz Allahın mükafatına çatmaq istəyirik amma əməlləriniz sizi bu mükafatlardan uzaq saldı: Allahın nemətlərindən yeyir, amma şükür etmirsiniz: Əmr olundu ki, şeytanla düşmən olun. Dildə düşmənik dediniz, amma əməldə onunla müxalif olmadınız: Başqalarında eyib axtarıb, öz eyiblərinizə göz yumdunuz.