İraqda nadir Quran əlyazmaları sərgisi açılıb

26 Iyun 2024 - 11:55

İraqın Nəcəf şəhərində hicri birinci əsrdən üçüncü əsrə aid olan Qurani-Kərim nüsxələrinin sərgisi açılıb.

Bu sərgi, Əl-Qədir Dünya Həftəsinin 13-cü Dövrü tədbirləri çərçivəsində keçirilib. Burada İslam tarixi və İslam sivilizasiyası ilə maraqlananlar izdihamlı şəkildə iştirak ediblər.
Bu sərgidə ustad xəttatların dəri üzərində yazdığı Qurani-Kərimin 12 əlyazma nüsxəsi sərgilənib.
Sərgidə Həzrət Əliyə (ə) nisbət verilən və böyük diqqəti cəlb edən nadir Quranın nüsxəsi də var.
Sərgidə təkcə Quran nüsxələri deyil, həm də Şeyx Tusi və İbn Kəmmunə kimi alimlərin yazdığı müxtəlif fəlsəfi və fiqh əsərlərindən ibarət 16 əlyazma nümayiş etdirilir.
Həzrət Əli (ə) türbəsi 7500-dən çox nadir əlyazma, o cümlədən Qurani-Kərimin əlyazmaları və qiymətli əlyazmaların olduğu böyük bir xəzinə hesab olunur.
Bu sərgi, Həzrət Əlinin (ə) türbəsinin mədəni irsini qorumaq və yaymaq, İslam sivilizasiyasının yeni nəsillərlə əlaqəsini artırmaq məqsədilə təşkil edilib.
Bu sərgi, həm də Nəcəf vilayətində dini və mədəni turizmin canlanmasına kömək edir

iqna.ir