Qurani-Kərimdə Həccin tərifi

10 Iyun 2024 - 15:43

Həcc zilhiccə ayında Məkkə şəhəri və ətraflarında yerinə yetirilən vacib həcc və İslamın qollarından biridir. Həcc İslamın yenilikçi ənənəsi deyil; Daha doğrusu, rəvayətlərə görə, İslamdan əvvəl bəzi peyğəmbərlər Kəbəni təvaf etmişlər. Hətta Məkkə müşrikləri də İslamdan əvvəl həcc əməlini yerinə yetirir və Kəbəni təvaf edirdilər. Onların çılpaq təvaf kimi öz adət-ənənələri var idi. O əməllərin bəziləri İslam tərəfindən bəyənilməmişdir. Bəzi ilahi və qeyri-ilahi dinlərin müsəlman həcci kimi ayinləri var. Süleymanın məbədi var olduqca, yəhudilər orada üç xüsusi bayramda iştirak etmək məcburiyyətində qaldılar.

Həcc mərasimi bütün İslam məzhəblərindən olan qrupların iştirak etdiyi müsəlmanların ən böyük toplantısıdır. Quran həcci ilahi ayinlərdən biri kimi tanıtmış və həcc aylarını müəyyən etmişdir. "İnsanları ümumi şəkildə (Allah evinin) həcc(in)ə çağır ki, (onlar sənin dəvətin nəticəsində Qiyamət gününə kimi) piyada və hər uzaq yoldan gələn arıq dəvələr üstündə sənə tərəf üz tutsunlar" (Həcc, 27). Bu ayəyə əsasən Həzrət İbrahimə (ə) həccin əmrini insanlara bildirmək tapşırılıb. Həccin müxtəlif növləri var ki, bunlardan ən çox yayılmışı Təməttö Həccidir. Bu, Məkkə və onun ətraflarından kənarda yaşayan müsəlmanlar üçün nəzərdə tutulub. Həcc, şəraitə baxmayaraq, hər bir müsəlmana yalnız bir dəfə vacibdir. Həcc ehram bağlamaqdan başlayır və bu əməllə həcc ayinlərini yerinə yetirmək hacıya vacib olur və bəzi işlər ona haram olur.
Quranda həcc haqqında çoxlu ayələr və Həcc surəsi adlı bir surə var. Həmçinin həcc və onun hökmləri və əməlləri haqqında doqquz mindən çox rəvayət nəql olunmuşdur ki, onlardan bəzilərinə görə, namazdan sonra həcc bütün ibadətlərdən üstündür. Müsəlman mütəfəkkirləri tövhid həqiqətinə çatmaq üçün ən vacib olan zahiri əməllərlə yanaşı həcc fəlsəfəsini də izah etməyə çalışmışlar.
Həccin ibadət ölçüsü ilə yanaşı, diqqət yetirilməli digər ölçüləri də var.

iqna.ir