İmam Xomeyni (r.ə), müasir dünyada İslam irsini canlandıran şəxsdir

04 Iyun 2024 - 13:26

İslam Mədəniyyəti və Əlaqələri Təşkilatının Mədəniyyət Mütəxəssisi Mehdi Rza “İQNA”-ya təqdim etdiyi “Bugünkü dünyada İmam Xomeyninin (r.ə) fikirlərini bilməyin zəruriliyi” başlıqlı məqaləsində belə deyi: "İmam Xomeyninin fikirlərini başa düşmək üçün şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri İmam Xomeynini (r.ə) bu rejim əleyhinə çıxışına görə Qum şəhərində həbs etdilər. Sonra bildirdi ki, Tehranda və İranın digər şəhərlərində, xüsusilə Qum şəhərində ictimai üsyanların baş verdiyi 15 Xordad qiyamının xüsusiyyətlərini çıxarmaq və onun İslam İnqilabı ilə əlaqəsini tapmaq lazımdır.

Mətn belə davam edir: İmam Xomeyni (r.ə) dünyada məzlum xalqların uca səsinə çevrildi və müasir dünyada adını yazdırdı.

O, bugünkü insanlar üçün yeni bir yol cızdı və İslam irsinin canlandırıcısına çevrildi.

İmam Xomeyni (r.ə) İslam İnqilabının zühuru üçün zəmin hazırlayan şəxsdir və bütün həyatı boyu inqilabı özü üçün başlatmamışdır. O, inqilab üçün addımlar atdı, ancaq inqilaba rəhbərlik üçün deyil.

İstənilən məqsədə çatmaq üçün insan öz məqsədini müəyyənləşdirməli və ona uyğun hərəkət etməlidir. İmam (r.ə) proqramlarında və hətta söhbətlərində inqilabın məqsədini onun meydana çıxmasının əsası kimi qeyd etmişdir. Məqsəddən danışanda təbii ki, bu kifayət etmir. Çünki kimsə məqsəd bəyan edə bilər, amma proqramı olmaya bilər.

Görürük ki, İmam (r.ə) təkcə bu məqsədlə kifayətlənmir və öz plan və proqramını İmam Zamanın (ə.f) ədalət axtarışına və zülmə müqavimətə əsaslanan planı əsasında qurur. Onun siyasi məktəbi əsas prinsiplər üzərində qurulub, baxış və düşüncələri çağdaş insanın ilkin düşüncəsinə bələdçidir. Ölümündən 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu fikirlər elmi-mədəni dairələrdə bu gün də öz çağdaş aspektləri ilə şərh olunur.

İmam Xomeyninin (r.ə) fikrində insan möcüzə yaradandır. Bu fikir Qurani-Kərimdən götürülüb. Allah “İsra” surəsinin 70-ci ayəsində buyurur: “Həqiqətən, Biz Adəm oğluna şərəf, izzət və nemətlər verdik. Biz onları quruda və dənizdə daşıdıq, onlara gözəl ruzi verdik və yaratdıqlarımızın əksəriyyətindən üstün etdik”.

İmam Xomeyninin (r.ə) etibar yeri xalqdır və o, insanları ləyaqət sahibi görür.

İmam Xomeyni (r.ə) 20-ci əsrdə xalis Məhəmmədi İslamı dirçəltmiş şəxsiyyətdirXalqın bəsirət və himayəsi ilə İslam Cümhuriyyəti sistemini qurdu. O, öz müdrik və saf düşüncələri ilə istibdad və xurafat aləmində böyük bir inqilab etdi.

 

iqna.ir